Овочі та фрукти – для користі та душі

Високорентабельною галузь садівництва та овочівництва робить кілька складових: правильний підбір адаптованих до ґрунтово-кліматичних умов регіону сортів; оптимізовані екологічно спрямовані технології вирощування; економічно виправдані та екологічно безпечні технології післязбиральної доробки та зберігання вирощеної продукції; відпрацьовані логістичні схеми забезпечення споживача цінною вітамінною продукцією в будь-яку пору року.

Саме спеціальність «Садівництво та виноградарство» дозволяє абітурієнту, який мріє про свій сад, ягідник, виноградник, овочеве поле, наповнені духмяними вітамінними смачними плодами та овочами, що приносять реальний прибуток, зреалізувати ці мрії.

На сьогодні галузі садівництво та овочівництво в Україні стали новим і привабливий бізнесом. Тільки вдумайтесь: працюючи на своїй рідній землі та володіючи сучасними технологіями вирощування плодоовочевих рослин, ягід та винограду, а також зберігання і переробки вирощеної продукції цілком реально з гектара отримати до одного мільйона гривень!

Висококваліфікований досвідчений колектив кафедри садівництва та овочівництва навчить мистецтва вирощування:

саду (всіх етапів: закладання розсадника для одержання саджанців, техніки щеплення, обрізування та формування крони плодових дерев);

ягідних культур: суниці ананасної, малини, лохини, смородини чорної, порічки, аґрусу, які користуються великим попитом на ринку;

винограду, особливостей технологій вирощування в Західному регіоні України;

декоративних рослин та квітів для садово-паркового господарства, озеленення території міст та сіл, присадибних ділянок;

величезної різноманітності корисних для здоров’я овочевих рослин та грибів, які культивуються в Україні і мають великий попит на споживчому ринку і є привабливими для овочевого бізнесу відкритого і закритого ґрунту.

Історія кафедри

Кафедра садівництва та овочівництва в структурі Львівського державного сільськогосподарського інституту, а згодом – і Львівського національного аграрного університету функціонує з 1946 року.

У різні роки кафедру очолювали відомі педагоги та фахівці, зокрема:

– з 1920 по 1937 рік – Казімєж Бжезінський;

– з 1946 по 1950 pік – старший викладач Анастасія Олександрівна Мудракова;

– з 1950 по 1967 рік – кандидат б. наук, доцент Григорій Антонович Шуруба. Тема кандидатської дисертації: «Особливості розвитку виноградарства в Західних областях України;

– з 1977 по 1990 рік – кандидат с.-г. наук, доцент Ганна Іванівна Ращинська. Тема кандидатської дисертації: «Особливості вирощування підщеп у маточнику в умовах західних областей України»);

– з 1990 по 1995 pік – кандидат с.-г. наук, доцент Mарія Iванівна Аверкович. Тема кандидатської дисертації: «Продуктивність і якість ягід чорної смородини залежно від сорту і позакореневого підживлення мікроелементами в умовах Західного Лісостепу України».

– з 1995 року по 2001 рік – доктор с.-г. наук, професор, лауреат премії імені Л.П. Симиренка Національної академії наук України – Іван Петрович Гулько. Тема докторської дисертації: «Клонові підщепи яблуні в інтенсифікації садівництва Лісостепу України». У 2001 році за значний вклад у розвиток садівництва нагороджений Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України. Автор 115 наукових і навчально-методичних праць, 1 монографії;

– з 2002 по 2009 рік – кандидат с.-г. наук, доцент Валентина Іванівна Гулько. Тема кандидатської дисертації: «Вплив клонових підщеп на ріст і плодоношення яблуні в умовах центрального Лісостепу України». Автор 96 наукових і навчально-методичних праць, 6 навчальних посібників;

– з 2009 по 2016 рік – кандидат с.-г. наук, доцент Богдан Іванович Гулько. Тема кандидатської дисертації: «Господарсько-біологічна оцінка клонових підщеп яблуні в умовах західного Лісостепу України». Довгострокові стажування проходив у компанії Telcor&Twin Investment BC 303 Orchards (Канада), Пенсильванському державному університеті (США), Берлінському державному університеті ім. Гумбольта (Німеччина), Гентському державному університеті (Бельгія). Автор 119 наукових і навчально-методичних праціь, 4 навчальних посібників;

– з 23 листопада 2016 року – кандидат с.-г. наук, доцент Ольга Йосипівна Дидів. Тема кандидатської дисертації: «Обґрунтування елементів технології вирощування капусти білоголової пізньостиглих сортів і гібридів в умовах Західного Лісостепу України». Підвищення кваліфікації проходила у 2016 році на кафедрі городництва Вроцлавського природничого університету (Польща). У 1984 році закінчила Львівський СГІ, одержала кваліфікацію вченого агронома, випускниця кафедри плодоовочівництва, технології зберігання і переробки сільськогосподарської продукції. Працює за фахом 32 роки, науково-педагогічний стаж 26 років. Автор більше 250 наукових статей, методичних рекомендацій, посібників, авторського свідоцтва і патенту на сорт салату посівного Дублянський.

– з 22 лютого 2018 року кафедрі присвоєне ім'я професора Гулька Івана Петровича (згідно з рішенням вченої ради університету (протокол №5 від 22.02.2018)).

Міжнародна співпраця

Науково-педагогічні працівники кафедри підтримують тісні зв’язки з провідними науковцями і викладачами аграрних вищих навчальних закладів не лише України, а й зарубіжних країн (Польща, Німеччина, Бельгія, Туреччина, Росія, Білорусь, США, Канада). Результатами міжнародної діяльності викладачів кафедри є участь у міжнародних виставках, конференціях і семінарах, публікації наукових статей з актуальної проблематики в зарубіжних виданнях, виконання спільних міжнародних проектів. В результаті такої співпраці спільно з німецькими і бельгійськими колегами у 2009 році виданий навчальний посібник для студентів ОС «Магістр» «Scientific communication and e-learning».

Філії кафедри

З метою підвищення якості підготовки фахівців та удосконалення їх практичної підготовки, студенти факультету агротехнологій і екології мають змогу проводити практичні роботи у філіалах кафедри: Навчально-науково дослідному центрі Львівського НАУ, Дослідній станції садівництва НААН України, ВАТ агрофірмі «Провесінь», фермерських господарствах «Первоцвіт», «Флоріна».

Навчально-методичні комплекси:

РВО «Бакалавр» спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» 

Інформація на 40 пунктів запиту експертної групи