21 травня 2024 року в Українському католицькому університеті міста Львова відбулася конференція «На шляху до ЄС – розвиток сільських територій». Конференція організована Представництвом Польської академії наук у Києві. Від Львівського національного університету природокористування у конференції взяли участь професор Юрій Губені, завідувач кафедри підприємництва та торгівлі, який виступив із доповіддю про інноваційність на сільських територіях, та в.о. доцента кафедри генетики, селекції та захисту рослин Олена Ковтун.
Під час конференції українські й польські науковці та практики обговорили своє бачення щодо сталого розвитку та бажаної моделі сільських територій в Україні, закордонні колеги поділилися досвідом розвитку сільських територій Польщі.

У рамках відзначення Дня науки та Міжнародного дня здоров’я рослин з ініціативи наукового гуртка ХДАЕУ «Захист і карантин рослин» студентський науковий гурток кафедри генетики, селекції та захисту рослин ЛНУП 16 травня 2024 року взяв участь у розширеному міжуніверситетському засіданні, учасниками якого були наукові гуртки Херсонського державного аграрно-економічного університету, Одеського державного аграрного університету, Державного біотехнологічного університету, Національного університету біоресурсів і природокористування України та Львівського національного університету природокористування. Засідання відбувалося в дистанційному режимі з використанням платформи Zoom.
Доповідачами від університетів були як студенти, так і професорсько-викладацький склад. Так, із науковими доповідями перед гуртківцями виступили к.с.-г.н., доцент Іван Мринський, доктор філософії Ірина Стеценко (ХДАЕУ) та к.б.н., доцент Ірина Леженіна (ДБТУ). Жваве обговорення викликали доповіді щодо шкідливих організмів на троянді ефіроолійній, мелісі лікарській і м’яті перцевій від студентів ХДАЕУ.
Львівський національний університет природокористування представили студенти ОПП «Захист і карантин рослин» і ОПП «Агрономія» ОС «Бакалавр», які виступили з доповідями за результатами своїх наукових досліджень: Вадим Грищук (студент групи Аг–31, староста гуртка), Марта Шпот і Христина Стемпіцька (студентки групи Зр–31), Діана Грицевич (студентка групи Зр–21) та Олександра Кривошеєнко (студентка групи Зр–41). Усі представлені доповіді викликали зацікавлення в авдиторії.
Проведений захід виявився надзвичайно пізнавальним для студентів, а викладачі мали можливість поділитися власними науковими доробками та обмінятися досвідом зі своїми колегами.
Висловлюємо щиру подяку організаторам заходу, зокрема завідувачу кафедри ботаніки та захисту рослин ХДАЕУ, д.с.-г.н., професору Олені Марковській, та сподіваємося на подальшу плідну співпрацю!

15 травня 2024 р. у Львівському національному університеті природокористування відбувся День відкритих дверей для учнів загальноосвітніх закладів. Завітали гості й на факультет агротехнологій та екології.
Розпочався захід з вітального слова в.о. ректора ЛНУП Василя Лопушняка. Відповідальний секретар Приймальної комісії ЛНУП Людмила Гнатишин ознайомила гостей з особливостями вступної кампанії 2024 року, а голова ССО «Основа» Ернест Яроцький розповів про переваги студентського життя в університеті.
Учні мали змогу ознайомитися з музеями університету, його інфраструктурою.
На факультеті до майбутніх студентів звернувся в.о. декана Олег Андрушко, а заступник декана Галина Косилович презентувала факультет і спеціальності, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.
Гості заходу відвідали кафедри факультету, зокрема учні Великомостівського ліцею Великомостівської міської ради Львівської області у супроводі класних керівників завітали на кафедру генетики, селекції та захисту рослин, де мали змогу детально ознайомитися з навчальними авдиторіями, лабораторіями, а також з особливостями навчання за освітньо-професійною програмою «Захист і карантин рослин» і можливостями працевлаштування за даним фахом.
Наприкінці зустрічі гості мали можливість оглянути студентське містечко та прогулятися його затишними парковими алеями.
Дякуємо директору Великомостівського ліцею та вчителям, які супроводжували учнів, за активну участь у Дні відкритих дверей ЛНУП та запрошуємо відвідати університет і факультет знову!

На кафедрі генетики, селекції та захисту рослин 10 травня 2024 року відбувся науковий семінар, присвячений Міжнародному дню здоров’я рослин, який відзначається в усьому світі 12 травня. На семінар були запрошені колеги з ДУ «Львівська обласна фітосанітарна лабораторія», які представили змістовні й цікаві доповіді, які стосуються впливу здоров’я рослин на продовольчу безпеку та життя людства у глобальному масштабі.
Із доповідями виступили заступник директора лабораторії Ольга Біла, завідувач відділу фітосанітарного аналізу Оксана Калагурка, завідувач відділу молекулярно-генетичних досліджень продуктів рослинного походження Марія Дацишин і провідний фахівець лабораторії Андріана Косач. Надзвичайно цікавими й такими, що викликали жваве обговорення, були доповіді про види шкідливих організмів, які є карантинними для рослин, а також про показники і методики визначення генетично модифікованих організмів. Представники лабораторії поділилися практичним досвідом зі своєї практики та окреслили перспективи сучасних молекулярно-генетичних досліджень у сфері фітосанітарії.
Колектив кафедри генетики, селекції та захисту рослин і студенти спеціальностей 202 «Захист і карантин рослин» і 201 «Агрономія» щиро вдячні колегам за можливість обміну науковим і практичним досвідом.

 

8 травня 2024 р. на запрошення доцента кафедри агрохімії та ґрунтознавства Віктора Іванюка була прочитана лекція для студентів факультету агротехнологій та екології представником компанії Syngenta к.б.н. Олександром Зозулею. Лекція була присвячена питанням застосування методів «цифрової агрономії» в захисті рослин. Студентам на практичних прикладах із досвіду представників компанії було наведено переваги й недоліки різних методів моніторингу посівів: візуального польового, цифрового польового, супутникового та з використанням дронів. Найуважніші слухачі, традиційно, одержали від компанії подарунки, які вони принагідно зможуть використати під час навчальної та виробничої практик.
Дякуємо представникам компанії та особисто спікеру Олександру Зозулі за змістовну й цікаву лекцію.

Практичне заняття з дисципліни «Сільськогосподарська фітопатологія» для студентів групи Зр-21 29 квітня 2024 р. було проведене на дослідних полях факультету агротехнологій та екології. Студенти мали можливість з допомогою завідувача кафедри генетики, селекції та захисту рослин Юлії Голячук у польових умовах провести візуальну діагностику фітосанітарного стану посівів польових культур і плодово-ягідних насаджень. Крім фітопатологічних об’єктів, студенти з великим захопленням визначали й ентомологічний комплекс на сільськогосподарських культурах. Такий формат заняття дозволяє студентам узагальнити знання, одержані під час лекцій та лабораторних занять в авдиторіях університету, і набути практичних навичок із захисту рослин, зокрема визначення шкідливих видів організмів за морфологічними ознаками.

17 квітня 2024 року на кафедрі генетики, селекції та захисту рослин відбулося засідання робочої групи з підготовки відомостей про самооцінювання ОПП «Захист і карантин рослин» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Гарант освітньої програми Галина Косилович ознайомила членів робочої групи з етапами процедури проходження акредитації вказаної освітньої програми у 2024–2025 н.р. Робочою групою були визначені заходи, необхідні для забезпечення ефективного процесу акредитації, та погоджено відповідальних осіб за підготовку проєкту Відомостей про самооцінювання ОПП «Захист і карантин рослин».

 

Згідно з планом роботи в II семестрі 2023/24 н.р. 17 квітня на кафедрі генетики, селекції та захисту рослин проведено методичний семінар на тему «Методичні засади підготовки та проведення лекційних, практичних і лабораторних занять у вищій школі. Роль викладача як суб’єкта освітнього процесу». Завідувач кафедри Юлія Голячук представила колегам основні види освітньої діяльності у вищій школі, а також на самостійно розроблених на платформі віртуального навчального середовища університету Moodle курсах навела приклади наповнення їх навчально-методичним контентом. Заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи Галина Косилович охарактеризувала навчально-методичний комплекс освітнього компонента з урахуванням проєктів освітньо-професійних програм на 2024/25 н.р. Колектив кафедри мав змогу поділитися власним досвідом зі створення навчально-методичних комплексів та використання платформи Moodle.

 


10 квітня 2024 р. факультет агротехнологій та екології відвідали учні випускних класів ЗОШ Івано-Франківської громади Яворівського району Львівської області. Профорієнтаційну зустріч із майбутніми студентами провели науково-педагогічні працівники кафедри генетики, селекції та захисту рослин.
Завідувач кафедри Юлія Голячук розповіла учням про університет і факультет агротехнологій та екології, а також про особливості вступної кампанії 2024 року, заступник декана факультету Галина Косилович відповіла на запитання щодо організації навчального процесу за освітніми програмами факультету. Професор Петро Завірюха провів захоплюючу екскурсію музеєм історії університету, а доценти Олег Андрушко, Інна Тригуба та в.о. доцента Ганна Корпіта представили матеріально-технічну базу факультету агротехнологій та екології, а також провели ознайомчу екскурсію студентським містечком. Окрім цього, цікавий екскурс в історію життя Степана Бандери провела директор музею лідера ОУН Яна Борщ, а з бібліотечним фондом ознайомила директор бібліотеки Марія Грицевич.
Наші гості мали можливість прогулятися парком і помилуватися мальовничими краєвидами студентського містечка Львівського ЛНУП.
Кафедра генетики, селекції та захисту рослин щиро дякує адміністрації школи за активну участь у профорієнтаційній зустрічі з учнями, а також радо запрошує на навчання майбутніх студентів!

27 березня 2024 р. Львівський національний університет природокористування відвідали студенти Івано-Франківського фахового коледжу, які навчаються за ОПП «Агрономія» і бажають продовжити навчання для здобуття ОС «Магістр», у супроводі завідувача технологічного відділення Віктора Вихованця.  Викладачі кафедри генетики, селекції та захисту рослин ознайомили гостей з університетом і з факультетом агротехнологій та екології. Професор Петро Завірюха провів екскурсію музеями та бібліотекою університету, в.о. доцента Марина Стюрко та асистент Дмитро Баранський представили матеріально-технічну базу факультету агротехнологій та екології, а викладачі факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій – нові лабораторії свого факультету.  Завідувач кафедри генетики, селекції та захисту рослин Юлія Голячук розповіла студентам коледжу про особливості вступної кампанії 2024 року, а заступник декана факультету агротехнологій та екології Галина Косилович відповіла на питання щодо організації навчального процесу за освітніми програмами факультету.
Колектив кафедри генетики, селекції та захисту рослин, а також факультету агротехнологій та екології запрошує на навчання студентів Івано-Франківського коледжу ЛНУП, а також усіх тих, хто бачить своє покликання у забезпеченні продовольчої безпеки України!

26 березня 2024 р. у Миколаївському національному аграрному університеті відбувся II етап Всеукраїнського студентського професійного творчого конкурсу наукових робіт «Збереження родючості ґрунтів».
Рішенням конкурсної комісії на основі результатів рецензування 69 наукових студентських робіт з різних ЗВО України претендентами на перемогу у конкурсі визначено авторів 19 наукових робіт.
Студенти групи ЗР-21 факультету агротехнологій та екології Львівського національного університету природокористування Діана Ігорівна Грицевич та Дмитро Богданович Боднарчук нагороджені дипломом III ступеня. Роботу виконано на кафедрі генетики, селекції та захисту рослин під керівництвом кандидата с.-г. наук, в.о. доцента Г.М. Корпіти.
Вітаємо переможців та бажаємо здобуття нових вершин у науковій діяльності!