Факультет агротехнологій та екології Львівського національного університету природокористування є головним профільним центром агрономічної та агроекологічної освіти в Західному регіоні України, який провадить освітню, науково-дослідну, науково-інноваційну, навчально-виробничу та інформаційно-консультаційну діяльність, спрямовану на вивчення сучасних проблем аграрної науки і науки про навколишнє природне середовище, раціональне та збалансоване природокористування, відтворення та розвиток агробіоресурсів, запровадження інноваційних технологій вирощування сільськогосподарських культур, енергоощадних агротехнологій, новітніх природоохоронних агротехнологій, технологій ренатуралізації та родючості ґрунтів.
Факультет агротехнологій та екології є одним із перших факультетів університету, який був заснований на базі Рільничої школи в Дублянах, створеної в 1856 році. Сьогодні факультет об’єднує шість профільних кафедр: екології, генетики, селекції та захисту рослин, технологій у рослинництві, агрохімії та ґрунтознавства, садівництва та овочівництва ім. проф. І.П. Гулька, тваринництва та кормовиробництва.
До структури факультету також входять Навчально-науковий інститут селекції і технології картоплі та Навчально-науковий інститут агрохімії. При кафедрах працюють студентські наукові гуртки, студенти мають змогу відвідувати університетські спортивні секції та займатися в колективах художньої самодіяльності. На факультеті діють навчально-наукові лабораторії: хімічні лабораторії, хіміко-токсикологічна лабораторія, агрохімічна лабораторія, лабораторія ботаніки, лабораторія гербології, біотехнологічна лабораторія, лабораторія генетики, лабораторія ґрунтознавства, лабораторія геології та мінералогії, лабораторія фітопатології, лабораторія ентомології, лабораторія захисту рослин, лабораторія овочівництва, лабораторія плодівництва, лабораторія селекції, сортознавства та насінництва сільськогосподарських культур. Освітній процес забезпечують 9 докторів наук, професорів, 47 кандидатів наук, доцентів, які через тісний взаємозв’язок навчального процесу, наукових досліджень та виробництва досягають формування у здобувачів вищої освіти необхідних для професійної діяльності знань, умінь та навичок, спрямованих на вирішення комплексних завдань з організації і технології виробництва високоякісної екобезпечної рослинницької продукції та збалансованого природокористування.


Факультет здійснює підготовку фахівців у галузі агрономії та екології за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Екологія», «Технології захисту навколишнього середовища», «Агрономія», «Захист і карантин рослин», «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство», «Садово-паркове господарство», за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Екологія», «Агрономія», «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство», а також за освітньо-науковими програмами «Екологія» і «Агрономія» за третім (доктор філософії) освітньо-науковим рівнем вищої освіти. Факультет також є базовим центром у системі регіонального підвищення кваліфікації фахівців агрономічного і екологічного напряму та в частині наукового супроводу інноваційних проєктів, у т.ч. міжнародних.


На факультеті функціонують наукові школи: «Еколого-біологічні механізми формування і збереження навколишнього середовища» під керівництвом академіка НААНУ, д.б.н., професора В.В. Снітинського та «Інтенсивні технології вирощування польових культур» під керівництвом члена-кореспондента НААНУ, д.с.-г.н., професора В.В. Лихочвора. За час існування факультету науковцями створено понад 25 сортів картоплі, 5 сортів суниці, 2 сорти часнику, топінамбуру, озимого ріпаку, кормових буряків. Факультет також є оригінатором відомих сортів різних с.-г. культур, виконавцем договору щодо збереження наукових об’єктів, що становлять національне надбання, зокрема Колекційного генофонду екологічних форм часнику, розробником інноваційних систем управління формуванням продуктивності агроценозів, адаптованих до змін клімату на основі оцінки стану природних та штучних екосистем Західного регіону України.
У сферах наукових досліджень, міжнародних грантових проєктів, програм мобільності викладачів і студентів факультет тісно співпрацює з іноземними науково-освітніми закладами та організаціями, зокрема з Варшавським університетом природничих наук (Республіка Польща), Природничо-гуманітарним університетом в Седльце (Республіка Польща), Університетом Ллейди (Іспанія), Природничим університетом в Любліні (Республіка Польща), Західнопоморським технологічним університетом в Щецині (Республіка Польща), Інспекцією з захисту рослин і насінництва Люблінського воєводства (Республіка Польща), Розточанським національним парком (Республіка Польща).

Серед випускників факультету: керівники та головні фахівці аграрних підприємств, консультанти сільськогосподарського виробництва з питань вирощування, переробки та зберігання продукції рослинництва, плодівництва, овочівництва та виноградарства, провідні менеджери фірм із забезпечення сільськогосподарського виробництва засобами захисту рослин і мінеральними добривами, державні інспектори та провідні спеціалісти фітосанітарної служби України, керівники та головні фахівці фірм екологічного профілю, організацій природоохоронного спрямування, підприємств харчової промисловості, державні інспектори екологічної служби, спеціалісти з проведення екологічної експертизи, успішні фахівці органів державного і місцевого самоуправління, відомі вчені в галузі науки і техніки, висококваліфіковані науково-педагогічні працівники.

Контакти
Наша адреса:
Факультет агротехнологій та екології
вул. В. Великого, 1, м. Дубляни, Львівська область, 80381

Телефони:
(032) 22-42-902 – деканат факультету
(032) 22-42-498 – приймальна комісія
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057629552008