Прізвище, ім’я, по батькові

Посада, науковий ступінь, вчене звання

Основні дисципліни

E-mail

Детальна інформація

Снітинський  Володимир Васильович

д.б.н.,академік НААНУ, професор

Біохімія;

Екологічна біохімія;

Методологія наукових досліджень;

Екобіохімія і біоіндикація;

Теорія екосистем і дослідницький системний аналіз;

   

Хірівський Петро Романович

завідувач кафедри, к.б.н., доцент

Екологічна токсикологія;

Екологічна стандартизація та нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище;

Екологічна економіка та політика;

Технології захисту водного середовища;

Інноваційне проєктування і стартапи в екології;

Біомагніфікація, седиментація і нейтралізація екотоксинів

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

переглянути детальну інформацію тут

Панас Наталія Євгенівна

к.б.н., доцент

Біологія;

Сільськогосподарська мікробіологія;

Оцінка впливу на довкілля;

Утилізація, рекуперація та рециклінг відходів;

Сучасні засоби захисту довкілля, утилізація та рекуперація відходів;

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

переглянути детальну інформацію тут

Корінець Юрій Ярославович

к.б.н., доцент

Агроекологія;

Технології захисту земельних ресурсів;

Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва;

Технологій захисту ґрунту і надр;

Збалансоване природокористування та оцінка впливу на НС у с.-г. виробництві;

Аграрні екосистеми;

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

переглянути детальну інформацію тут

Лисак Галина Антонівна

к.б.н., доцент

Біологія (Ботаніка);

Охорона та захист природних ресурсів;

Технології захисту рекреаційних ресурсів;

Технології захисту природо-заповідних територій;

Рекреаційні ресурси і курортологія;

Охорона й відтворення природних біогеоценозів;

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

переглянути детальну інформацію тут

Кректун Богдан Васильович

к.с.-г.н., доцент

Екологія та захист навколишнього середовища;

Організація управління в екологічній діяльності;

Екологічний туризм;

Біологічні методи захисту довкілля;

Біотехнології в екології;

Екологічний менеджмент та аудит;

Екологічне інспектування;

Екостатистика та біометрія;

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

переглянути детальну інформацію тут

Мазурак Оксана Тимофіївна

к.т.н., доцент

Інженерна екологія;

Інженерно-технологічні методи та засоби захисту довкілля;

Технологічні методи захисту навколишнього середовища;

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

переглянути детальну інформацію тут

Зеліско Олег Васильович

к.с.-г.н., доцент

Моніторинг навколишнього середовища та методи вимірювання параметрів довкілля;

Моніторинг гідросфери;

Прилади й методи контролю параметрів довкілля;

Агроекологічний моніторинг;

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

переглянути детальну інформацію тут

Соловодзінська Ірина Євгенівна

к.б.н., доцент

Хімія;

Хімія та біогеохімія;

Екологічна хімія;

Методологія наукових досліджень в екології;

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

переглянути детальну інформацію тут

Уйгелій Ганна Юріївна

к.х.н., доцент

Хімія;

Хімія та біогеохімія;

Техноекологія;

Екологічна хімія;

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

переглянути детальну інформацію тут

Дацко Татяна Миколаївна

к.с.-г.н., доцент

Загальна екологія;

Екологія та основи сталого розвитку;

Ландшафтна екологія;

Водні екосистеми;

Ландшафтні екосистеми;

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

переглянути детальну інформацію тут

Качмар Наталія Василівна

к.с.-г.н., доцент

Урбоекологія;

Екологічна безпека;

Захист навколишнього середовища від екотоксикантів;

Митний екологічний контроль та інспектування;

Цивілізаційні загрози у біосфері;

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

переглянути детальну інформацію тут


Разанов Сергій Федорович

 

д.с.-г.н., професор

Радіоекологія;
Радіоекологія та радіаційна безпека
  переглянути детальну інформацію тут

Жиліщич Юстина Василівна

к.с.-г.н., в.о. доцента

Екологія людини;

Соціоекологія;

Екоосвіта;

Екологічна біохімія;

Екологічне інспектування;

Сучасні засоби захисту довкілля;

Екологія та захист навколишнього середовища;

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

переглянути детальну інформацію тут

Іванків Мар’яна Ярославівна

к.с.-г.н., доцент

Екологія та захист навколишнього середовища;

Біологія (Зоологія);

Гідрологія;

Охорона природних ресурсів;

Басейнові екосистеми;

Екологічні ризики;

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

переглянути детальну інформацію тут

Шкумбатюк Роман Стефанович

к.х.н., доцент

Хімія та біогеохімія;

Охорона атмосфери;

Охорона водних ресурсів та екосистем;

Хімія;

Хімія навколишнього середовища та санітарно-хімічний аналіз;

Технології захисту повітряного середовища;

Технології захисту водних ресурсів;

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

переглянути детальну інформацію тут

Лопотич Наталія Ярославівна

к.с.-г.н., доцент

Системний аналіз якості навколишнього середовища;

Природоохоронні технології та утилізація відходів;

Оцінка впливу на навколишнє середовище;

Технології захисту лісових ресурсів;

Стале використання лісових екосистем;

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

переглянути детальну інформацію тут

Онисковець Марта Ярославівна

к.б.н., доцент

Радіоекологія та радіаційна безпека;

Геоаномальні зони та біота;

Радіобіологія;

Біохімія;

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

переглянути детальну інформацію тут

Дидів Андрій Ігорович

к.с.-г.н., доцент

Екологія та захист навколишнього середовища;

Агроекологія;

Технології захисту мінерально-сировинних ресурсів;

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

переглянути детальну інформацію тут

Саламаха (Вахуткевич) Ірина Юріївна

к.с.-г.н., доцент

Технології захисту заповідних територій;

Охорона та захист природних ресурсів;

Заповідна справа;

Утилізація, рекуперація та рециклінг відходів;

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

переглянути детальну інформацію тут

Біляк Михайло Васильович

старший викладач

Організація природоохоронної діяльності в об'єктах природо-заповідного фонду;

Технології захисту природо-заповідних територій;

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Колодій Тарас Михайлович

старший викладач

Утилізація, рекуперація та рециклінг відходів;

Сучасні засоби захисту довкілля, утилізація та рекуперація відходів;

   

Шкумбатюк Оксана Йосипівна

старший викладач, к.вет.н

     

Скаб Оксана Богданівна

к.с.-г.н., в.о.доцента

     

Кобиренко Юлія Олександрівна

старший викладач, к.с.-г.н.

     

Метко Любов Ярославівна

старший лаборант

     

Людвік Віра Миколаївна

лаборант

     


Батіг Марта Андріївна

лаборант

     

Каганова Ольга Анатоліївна

лаборант