Навчальний процес

 Перелік освітніх компонентів, які викладаються на кафедрі для здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОПП «Екологія» РВО «Бакалавр» спеціальності 101 «Екологія»:

- Хімія та біогеохімія;

- Біологія;

- Загальна екологія;

- Організація управління в екологічній діяльності;

- Охорона атмосфери;

- Моделювання і прогнозування стану довкілля;

- Природоохоронні технології та утилізація відходів;

- Екологічна стандартизація та нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище;

- Техноекологія;

- Моніторинг навколишнього середовища;

- Екологія людини;

- Ландшафтна екологія;

- Екологічна безпека;

- Екологічна токсикологія;

- Урбоекологія;

- Агроекологія;

- Оцінка впливу на довкілля;

- Соціоекологія;

- Екоосвіта;

- Біохімія;

- Екологічна біохімія;

- Водні екосистеми;

- Гідрологія;

- Охорона водних ресурсів і екосистем;

- Моніторинг гідросфери;

- Гідробіологія і гідроекологія;

- Технології захисту водних ресурсів;

- Заповідна справа;

- Геоаномальні зони і біота;

- Екологічний туризм;

- Рекреаційні ресурси і курортологія;

- Біоценологія;

- Охорона та захист природних ресурсів. 

Перелік освітніх компонентів, які викладаються на кафедрі для здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОПП «Екологія» РВО «Магістр» спеціальності  101 «Екологія»:

- Екологічні ризики;

- Методологія наукових досліджень в екології;

- Системний аналіз якості навколишнього середовища;

- Екологічна економіка та політика;

- Сучасні засоби захисту довкілля, утилізація та рекуперація відходів;

- Екологічна біохімія;

- Інженерна екологія;

- Екологічний менеджмент;

- Екологічне інспектування і аудит;

- Митний екологічний контроль;

- Агроекологічний моніторинг;

- Збалансоване природокористування в с-г виробництві та оцінка впливу на НС у с.-г. виробництві;

- Екологічні проблеми у с.-г. виробництві. 

Перелік освітніх компонентів, які викладаються на кафедрі для здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОПП «Технології захисту навколишнього середовища» РВО «Бакалавр» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища»:

- Хімія та біогеохімія;

- Біологія;

- Загальна екологія;

- Технології використання відновних джерел енергії;

- Технології захисту заповідних територій;

- Захист навколишнього середовища від екотоксикантів;

- Хімія навколишнього середовища та санітарно-хімічний аналіз;

- Технологічні методи захисту навколишнього середовища;

- Екологічна стандартизація та нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище;

- Оцінка впливу на довкілля;

- Інженерна екологія;

- Утилізація, рекуперація та рециклінг відходів;

- Моніторинг навколишнього середовища;

- Екологічна безпека;

- Технології захисту атмосферного повітря;

- Технології захисту ґрунту та надр;

- Агроекологія;

- Основи системного аналізу впливу на навколишнє середовище;

- Соціоекологія;

- Екоосвіта;

- Екологічна хімія;

- Біохімія;

- Оцінка техногенного впливу на довкілля;

- Екологічне інспектування;

- Радіоекологія;

- Моніторинг радіаційного стану екосистем;

- Технології захисту навколишнього середовища у цукровій промисловості;

- Технології захисту навколишнього середовища у м'ясо-молочному виробництві;

- Технології захисту навколишнього середовища у спиртово-горілчаному виробництві;

- Технології захисту навколишнього середовища у борошномельній і хлібопекарській промисловості;

- Технології захисту навколишнього середовища у шкіргалантерейній промисловості;

- Технології захисту лісових ресурсів;

- Технології захисту водних ресурсів;

- Технології захисту земельних ресурсів;

- Технології захисту мінерально-сировинних ресурсів;

- Технології захисту рекреаційних ресурсів.

Навчально-методичні комплекси:

РВО «Бакалавр» спеціальності 101 «Екологія»

РВО "Магістр" спеціальності 101 «Екологія»

РВО "Бакалавр" спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища"

Навчально-методична робота кафедри

Викладачі кафедри екології видають велику кількість методичної літератури, наукові підручники та посібники, які покликані забезпечити якісну підготовку молодих спеціалістів АПК. Наукові публікації видаються у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus та Web of Science Core Collection.

Найбільш вагомі видання співробітників кафедри екології:

Виховна робота кафедри

Виховна робота на кафедрі екології проводиться згідно із затвердженим загальноуніверситетським планом виховної роботи та з дотриманням рекомендацій МОН України щодо організації виховної роботи у закладах вищої освіти.

Щомісяця куратори кафедри відвідують гуртожиток № 6 з метою контролю умов проживання студентів, проведення з ними бесід та інших заходів виховного характеру. Студенти регулярно долучаються до участі в спортивно-масових заходах.

 

За результатами відвідування та успішності студентів і бесід кураторів зі студентами можна дійти висновку, що більшість студентів виконують вимоги навчального плану. Регулярно відвідують заняття, із задоволенням беруть участь у житті факультету агротехнологій і екології та університету.

Протягом семестру наставники разом зі студентами груп систематично відвідують культурні та мистецькі заходи, які проводяться в університеті. Студенти беруть участь у фестивалі-конкурсі «Нові таланти ЛНАУ», відвідують Музей історії Львівського національного аграрного університету та Музей Степана Бандери.

Керівники-наставники проводять відкриті виховні години на теми: «Моральні аспекти поведінки в молодіжному середовищі», «Революція гідності», «День української писемності та мови». 

В кінці навчального року підводяться підсумки роботи студентських наукових гуртків та розглядаються результати успішності студентів за рік.