Освітньо-професійна програма «Екологія»

Інформацію, пов'язану зі вступом на ОС «Доктор філософії» за спеціальністю 101 «Екологія», можна знайти за посиланням: https://lnup.edu.ua/uk/naukdij/aspiranturatadok/phd-vstup

Кафедра екології факультету агротехнологій та екології Львівського національного університету природокористування

запрошує на навчання за спеціальностями:

101 - екологія

183 - технології захисту навколишнього середовища

Кафедра екології є випусковою і здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 101 «Екологія».

Термін навчання за ступенем вищої освіти «Бакалавр»:

- на базі повної загальної середньої освіти на очній формі навчання – 3 академічні роки і 10 місяців, на заочній формі – 4 академічні роки і 7 місяців;

- на базі освітнього рівня «Молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст») – 1 академічний рік і 10 місяців.

Мета освітньої програми: здобуття знань, практичних умінь та навичок, достатніх для професійної діяльності висококваліфікованих фахівців в галузі природничих наук спеціальності 101 «Екологія».

Програма орієнтована на підготовку екологів, які здатні застосовувати сучасні знання для зменшення негативного впливу антропогенної діяльності на стан природних ресурсів та екосистем, зокрема у сфері аграрного виробництва, та оптимізації навколишнього середовища.

Ціль навчання: формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

У процесі навчання вивчаються:

 • Моніторинг навколишнього середовища,
 • Екологічна безпека,
 • Екологічна токсикологія,
 • Урбоекологія,
 • Агроекологія,
 • Техноекологія,
 • Моделювання і прогнозування стану довкілля,
 • Природоохоронні технології та утилізація відходів,
 • Заповідна справа,
 • Економіка природокористування,
 • Екологічна стандартизація та нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище,
 • Організація управління в екологічній діяльності,
 • Природоохоронне законодавство,
 • Охорона та захист природних ресурсів.

Уміння та компетенції, якими буде володіти бакалавр, підготовлений за освітньо-професійною програмою «Екологія»:

 • Прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на навколишнє середовище;
 • Розробляти та брати участь у реалізації проєктів, направлених на оптимальне управління та поводження з виробничими та муніципальними відходами;
 • Виявляти фактори, що визначають формування ландшафтно-біологічного різноманіття;
 • Використовувати принципи управління, на яких базується система екологічної безпеки;
 • Розробляти проєкти та практичні рекомендації щодо збереження довкілля;
 • Формувати запити та визначати дії, що забезпечують виконання норм і вимог екологічного законодавства;
 • Обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних.

Фахівці, які здобули освіту за ОПП «Екологія», зможуть обіймати такі посади:

 • інспектор з використання водних ресурсів;
 • інспектор з охорони природи;
 • організатор природокористування;
 • менеджер (управитель) з природокористування;
 • інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду;
 • фахівець з управління природокористуванням;
 • молодший фахівець в агрономії, лісовому, водному господарствах та природно-заповідній справі. 

Умови вступу для здобуття РВО «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

Сертифікати ЗНО

(бюджет або контракт)

Сертифікати ЗНО

(лише контракт)

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Математика або хімія, або географія

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика або географія

Для вступу на навчання на основі повної загальної середньої освіти (денна та заочна форми навчання) вступники можуть подати документи тільки в електронній формі зі свого електронного кабінету. Для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі в університеті створено консультаційний центр (аудиторія 118 головного корпусу).

Для вступу на спеціальність 101 «Екологія» абітурієнтові необхідно подати такі документи:

1. Заяву про участь у конкурсному відборі;

2. Сертифікати ЗНО з предметів, вказаних в умовах вступу;

3. Свідоцтво про повну загальну середню освіту та додаток до нього;

4. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (ID-картки з витягом із державного демографічного реєстру або 1-2 сторінки паспорта та дані з нього про прописку);

5. Чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;

6. Копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних).

Термін навчання на стаціонарі становить 3 роки 10 місяців, а на заочній формі – 4 роки 7 місяців. 

Умови вступу для здобуття РВО «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

Для вступу на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (денна та заочна форми навчання) вступники особисто подають в приймальну комісію наступні документи:

1. Заяву про участь у конкурсному відборі;

2. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (сертифікати ЗНО);

3. Диплом молодшого спеціаліста з додатком;

4. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (ID-картка з витягом із державного демографічного реєстру або 1-2 сторінки паспорта та дані з нього про прописку);

5. Чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;

6. Копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних).

Для вступу на навчання абітурієнти складають фахове вступне випробування (письмовий екзамен зі спеціальності).