1 лютого 2024 року відбулась зустріч студентів випускних курсів Горохівського фахового коледжу ЛНУП з деканом факультету агротехнологій та екології Львівського національного університету природокористування Володимиром Бальковським та доцентом кафедри генетики, селекції та захисту рослин Олегом Андрушком.
В ході зустрічі декан факультету, член наглядової ради коледжу, кандидат с.-г. наук Володимир Васильович Бальковський ознайомив студентів з перспективами та особливостями навчання в Львівському НУП за різними спеціальностями, форматами навчально-виробничих та закордонних практик в умовах сьогодення, підкреслив можливість поєднання освіти та трудової діяльності за дуальною формою навчання. Зокрема, було закцентовано увагу на особливостях навчального процесу, системі оцінювання, роботі студентських організацій та позаурочних опціях для студентів.
В університеті створені всі необхідні умови: наявний висококваліфікований професорсько-викладацький склад з багаторічним досвідом роботи, лабораторно-практична база, організовано належну практичну підготовку студентів на вітчизняних підприємствах та за кордоном, забезпечено усіх проживанням в гуртожитках, наявні та розвиваються визнані колективи художньої самодіяльності, спортивні секції, студенти мають можливість реалізувати себе в навчальній, науковій, мистецькій та громадській діяльності.
Також було відзначено важливість здобуття повної вищої освіти для успішного працевлаштування, ознайомлено з умовами прийому випускників коледжу на навчання в університеті.