Згідно з планом роботи в II семестрі 2023/24 н.р. 17 квітня на кафедрі генетики, селекції та захисту рослин проведено методичний семінар на тему «Методичні засади підготовки та проведення лекційних, практичних і лабораторних занять у вищій школі. Роль викладача як суб’єкта освітнього процесу». Завідувач кафедри Юлія Голячук представила колегам основні види освітньої діяльності у вищій школі, а також на самостійно розроблених на платформі віртуального навчального середовища університету Moodle курсах навела приклади наповнення їх навчально-методичним контентом. Заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи Галина Косилович охарактеризувала навчально-методичний комплекс освітнього компонента з урахуванням проєктів освітньо-професійних програм на 2024/25 н.р. Колектив кафедри мав змогу поділитися власним досвідом зі створення навчально-методичних комплексів та використання платформи Moodle.