На факультеті агротехнологій та екології 24 квітня 2024 року відбулося засідання методичної комісії, присвячене обговоренню освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти. За результатами обговорення внесені зміни в проєкти відповідних освітніх програм, ураховано рекомендації рецензентів і стейкхолдерів.