17 травня 2023 р. на факультеті землевпорядкування та туризму ЛНУП відбулася Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Використання й охорона земельних ресурсів та туристично-рекреаційний потенціал територій».
Участь у конференції взяли учасники як з провідних закладів вищої освіти та коледжів України, серед яких Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет «Львівська політехніка», Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Одеський державний аграрний університет, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Білоцерківський національний аграрний університет, Національний авіаційний університет, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Київський національний лінгвістичний університет, Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці II, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Одеський національний технологічний університет, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Подільський державний університет, Державний біотехнологічний університет, Львівський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування, Сумський національний аграрний університет, Прикарпатський фаховий коледж лісового господарства та туризму, Боярський фаховий коледж НУБіП України та ін., так і з інших науково-дослідних структур: Інституту землекористування НААН України, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України», ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України».
З привітальним словом виступили: в.о. декана факультету землевпорядкування та туризму ЛНУП Павло Петрович Колодій, завідувачка кафедри туризму ЛНУП Оксана Миколаївна Крупа, декан факультету геодезії, землеустрою та агроінженерії Одеського державного аграрного університету Оксана Степанівна Малащук, професор кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Катерина Анатоліївна Пилипенко, професор Білоцерківського національного аграрного університету, член-кореспондент НААН України Антон Миколайович Третяк.
Доповідачі представили доповіді за такими тематичними напрямами: землеустрій та охорона земель, планування землекористування, адміністрування землекористування, кадастр і моніторинг земель, картографо-геодезичне забезпечення земельно-кадастрових робіт, геоінформаційні системи в управлінні земельними ресурсами, актуальні питання та проблеми туристичної галузі, туристично-рекреаційний потенціал територій. Активна дискусія велася щодо питань використання й охорони земель та туристично-рекреаційного потенціалу територій, які виникають сьогодні в умовах війни, а також щодо питання післявоєнної відбудови.
Висловлюємо подяку учасникам конференції за цікаву дискусію та змістовні доповіді. Бажаємо всім учасникам подальших успіхів, творчої наснаги, нових наукових звершень та мирного неба.