Наукова робота кафедри

19 лютого 2021 року був затверджений тематичний план науково-дослідних та дослідно-конструктивних робіт землевпорядного факультету ЛНАУ на 2021–2025 рр.

В розрізі виконання загальної теми «Механізм забезпечення збалансованого використання земель у контексті просторового розвитку територій» на кафедрі землеустрою розроблений поетапний  план роботи:

1. Теоретико-методологічні засади  вдосконалення землеустрою та земельних відносин в період проведення адміністративно-територіальної реформи (термін виконання: січень 2022 р. – грудень 2022 р.);

2. Удосконалення методичних підходів до організації та впорядкування землеволодінь і землекористувань в умовах вільного ринку земель сільськогосподарського призначення (термін виконання: січень 2023 – грудень 2023);

3. Обґрунтування заходів із землеустрою як інструментарію регулювання земельних відносин та забезпечення збалансованого використання земель у контексті просторового розвитку територій (термін виконання: січень 2024 – грудень 2024);

4. Ефективність системи заходів із землеустрою та вдосконалених земельних відносин для забезпечення збалансованого використання земель у контексті просторового розвитку територій (термін виконання: січень 2025 – грудень 2025).

24 лютого відбулася Вчена рада університету, на якій рекомендовано до друку колективну монографію кафедри землеустрою «Землеустрій як передумова збалансованого розвитку територій», яка підготовлена на основі матеріалів досліджень кафедральних тематик науково-дослідної роботи, які проводились викладачами кафедр землеустрою та управління земельними ресурсами впродовж 2016–2020 років. Монографія складається з двох розділів – «Розробка основних напрямів удосконалення землеустрою та забезпечення збалансованого розвитку територій» і «Обґрунтування механізмів управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки», в яких обґрунтовано теоретико-методологічні засади вдосконалення землеустрою на сучасному етапі розвитку земельних відносин і науково-методологічні та методичні засади управління земельними ресурсами в період економічних трансформацій. В першому  розділі монографії особлива увага звернута на удосконалення методичних підходів до організації та впорядкування землекористувань в умовах ринкових відносин. Розглядається обґрунтування заходів із землеустрою як інструментарію регулювання земельних відносин та забезпечення збалансованого розвитку територій. У другому розділі монографії особлива увага звернута на формування екологічно збалансованого землекористування. Розглядається не тільки управління землекористуванням в межах агроландшафту, але й у природно-економічній системі, яка характеризується складним комплексом агроекологічних умов, а також природноресурсним і виробничим потенціалом.