Студентська наукова робота

Важливим підрозділом наукової діяльності кафедри є студентська науково-дослідна робота, яка проводиться в студентських наукових гуртках  «Землеустрій» та «Управлінець». Учасники  кафедральних студентських наукових гуртків беруть активну участь в науково-дослідній роботі, в студентських науково-практичних конференціях, конкурсах студентських наукових робіт, публікують свої наукові праці.

Тетяна Берецька, староста наукового гуртка «Управлінець», зайняла п’яте місце в англомовному конкурсі «Стратегічний розвиток аграрного сектору – бачення молодих українських спеціалістів», що проходив в рамках Німецько-українського агрополітичного діалогу на базі Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» 8 жовтня 2020 р. (м. Київ). Також Тетяна нагороджена дипломом за активну участь у конкурсі.