Вже традиційними стали спільні міжнародні конференції кафедри іноземних мов нашого університету з кафедрою іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією Полтавського державного медичного університету у травні та листопаді кожного року.
16-17 травня 2024 р. відбулася III Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Сучасні тенденції вивчення та навчання іноземних мов» за участю закладів вищої освіти 7 країн Європи та Азії (Україна, Великобританія, Іспанія, Польща, Румунія, Словаччина, Шрі-Ланка).
Від колективу кафедри іноземних мов ЛНУП учасників конференції привітала завідувачка кафедри доц. Наталія Городецька.
З доповідями виступили 6 викладачів кафедри іноземних мов ЛНУП (професор Богдан Шуневич, доценти Наталія Городецька та Ірина Турчин, а також старші викладачі Людмила Бондарчук, Леся Гуня, Ольга Іщенко).
Співавтором доповіді проф. Богдана Шуневича і доц. Наталії Городецької на тему «Перспективи використання навчальних матеріалів платформ масових відкритих онлайн-курсів» була аспірантка першого курсу ЛНУП, старший викладач кафедри архітектури Любов Баранович.
У квітні 2024 р. кафедра іноземних мов стала також співорганізатором XVI Міжнародної науково-практичної конференції «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика», організатором якої є кафедра англійської філології і перекладу Національного авіаційного університету (м. Київ).


Шановний Богдане Івановичу, прийміть наші щирі вітання з Днем народження!
У день славного ювілею ми бажаємо Вам міцного здоров’я, щасливих довгих літ, невичерпних сил, миру, щедрої долі та благополуччя!
75 років – це вік мудрості, загальної поваги і пошани. Тож нехай людська шана буде подякою Вам за багаторічну плідну працю, мудрість, розуміння та уміння творити добро. Нехай завжди поруч з Вами будуть близькі люди, чуйні і турботливі, вірні і люблячі. Нехай життя має для Вас тільки найяскравіші моменти, нехай всі нездійсненні мрії збудуться, а кожен день буде для Вас значущим, барвистим, результативним.
Нехай Божа благодать завжди буде з Вами! Щедрих Божих ласк на многая і благая літа!

Третє засідання семінару на тему «Технології і методи навчання у вищій школі» відбулося 24 квітня 2024 р. за участю Володимира Кухаренка, професора, завідувача лабораторії інноваційних технологій в освіті Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Основними темами засідання були дистанційне, змішане і обернене (перевернуте) навчання, а учасниками – викладачі кафедри іноземних мов та аспіранти першого курсу нашого університету.
Тема доповіді проф. В. Кухаренка стосувалася змішаного навчання. З матеріалами про дистанційне і обернене навчання, запропонованими професором Богданом Шуневичем, викладачі мали можливість ознайомитися на минулорічних семінарах, аспіранти – у дистанційному курсі «Психологія і педагогіка вищої школи».
Під час засідання виникла дискусія учасників семінару стосовно англійськомовної та української термінології згаданих вище видів навчання і, зокрема, змішаного навчання, а також оберненого (перевернутого) навчання.
Записи відеоматеріалів доповідей третього і попередніх двох семінарів за участю, відповідно, проф. Григорія Васяновича (https://lnup.edu.ua/uk/kafinozem2020/newsinozem/6956-newskafinmov240322) і доц. Неоніли Партико (https://lnup.edu.ua/uk/kafinozem2020/newsinozem) розміщені у дистанційному курсі Б. Шуневича «Психологія і педагогіка вищої школи».


Розуміння поняття «конкурентоспроможна особистість». Психологічні основи розвитку інтегральних характеристик конкурентоспроможної особистості. Життєві кризи особистості. Типи криз особистості та їх подолання.

 

Черговий міжуніверситетський науково-методичний семінар викладачів кафедри іноземних мов Львівського національного університету природокористування стосовно питань психології вищої освіти відбувся 3 квітня 2024 р.

Основним доповідачем семінару була Неоніла Партико, кандидат психологічних наук, доцент кафедри теоретичної та практичної психології, а також кафедри іноземних мов Національного університету «Львівська політехніка».

Після лекції відбулася дискусія на згадану вище тематику за участю викладачів та аспірантів нашого університету та доц. Н. Партико.

Науково-методичний семінар на згадану вище тему відбувся на платформі Zoom 20 березня 2024 р. за участю Григорія Васяновича, академіка Національної академії педагогічних наук України, кандидата філософських наук, доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, члена Спілки письменників України, капітана першого рангу, та викладачів кафедри іноземних мов Львівського національного університету природокористування.
Керівник семінару – професор Богдан Шуневич.
Учасниками семінару були також аспіранти першого року навчання нашого університету.
Професор Г. Васянович є відомим вченим в галузі філософії, педагогіки і психології в Україні та за кордоном, автором багатьох підручників, монографій, наукових статей з трьох згаданих галузей науки, тому учасникам семінару було цікаво почути його доповідь на тему, яка стосується організації навчального процесу у закладах вищої освіти та, зокрема, в умовах воєнного стану в Україні.
Доповідь викликала великий інтерес в учасників семінару і супроводжувалася питаннями і відповідями з цієї тематики.

14 березня 2024 р. на платформі Microsoft Teams відбулася березнева сесія Комісії всесвітньої літератури та міжкультурної комунікації імені Миколи Лукаша. Сесія відбулася в рамках святкування 150-ліття Наукового товариства імені Тараса Шевченка (НТШ).
Під час сесії були заслухані такі наукові доповіді:
1. Віктор Дмитрук – Перекладач (Алла Татаренко);
2. До проблеми українського перекладу польського роману «Листи Никодима» Яна Добрачинського: виправдані та невиправдані трансформації львівського та торонтського видань (Світлана Сухарєва);
3. Мовний вимір національної ідентичності та безпеки: тематичне дослідження на прикладі українських студентів Університету Марії Кюрі-Склодовської (Надія Гергало-Домбек);
4. Гріхи та їхня національність: номенклатура крізь призму перекладу (Тарас Шмігер);
5. Словникарство у Львівському національному університеті природокористування (Богдан Шуневич).

У своїй доповіді проф. Богдан Шуневич описав сучасний стан і напрями лексикографічної діяльності у Львівському національному університеті природокористування, зокрема на кафедрі іноземних мов, протягом 2000–2020 рр., а також тенденції укладання перекладних словників за 2021–2023 рр. і перспективи на майбутнє.
Учасники сесії рекомендували члена Комісії проф. Б. Шуневича на дійсного члена НТШ.
У додатку прикріплена електронна стаття про Комісію всесвітньої літератури та міжкультурної комунікації імені Миколи Лукаша, яка розміщена в друкованому виданні до 150-ї річниці НТШ, а також Програма заходів із відзначення у Львові 150-річчя НТШ.


6 березня 2024 року на кафедрі іноземних мов ЛНУП відбулася звітна конференція студентського наукового гуртка «Іншомовна наукова комунікація фахового спрямування» за результатами наукових досліджень у 2023 році. У конференції взяли участь: - керівник студентського наукового гуртка – ст. викладач Наталія Дубневич; - староста студентського наукового гуртка – студентка групи Арх-41 Вікторія Редько; - комісія студентського наукового гуртка – ст. викладач Наталія Гавришків, ст. викладач Леся Гуня, ст. викладач Наталія Дубневич, ст. викладач Мар’яна Опир, ст. викладач Світлана Панчишин, староста Вікторія Редько; - академічний склад кафедри іноземних мов – к.пед.н., доц. Ірина Турчин, д.пед.н., професор Богдан Шуневич, ст. викладач Ольга Іщенко, ст. викладач Юрій Калістратов, к.соц.н., в.о. доцента Тарас Матвійчук, ст. викладач Людмила Бондарчук, ст. викладач Наталія Стрелецька; - студенти-учасники студентських наукових гуртків факультетів землевпорядкування та туризму, управління, економіки та права, будівництва та архітектури, механіки, енергетики та інформаційних технологій, агротехнологій та екології. За результатами конференції комісія відзначила кращі доповіді та наукові дослідження, а також рекомендувала до участі у звітній студентській конференції 7 березня 2024 року наступних студентів: - на факультеті землевпорядкування та туризму – Софію Вовк, студентку групи Тур-31 (науковий керівник – ст. викладач О.Я. Іщенко); - на факультеті управління, економіки та права – Зіновія-Лук’яна Буричка, студента групи Оп-11 (науковий керівник – ст. викладач С.Б. Панчишин); - на факультеті будівництва та архітектури – Вікторію Редько, студентку групи Арх-41 (науковий керівник – ст. викладач Н.Ю. Дубневич), Любов Герасимчук, студентку групи Буд-11 (науковий керівник – ст. викладач С.Б. Панчишин); - на факультеті механіки, енергетики та інформаційних технологій – Олега Батрона, студента групи Кн-41 (науковий керівник – ст. викладач М.Б. Опир); - на факультеті агротехнологій та екології – Ніко де Вріса, студента групи Аг-24 (науковий керівник – ст. викладач Л.Й. Бондарчук).

Розуміючи невпинно зростаючу роль та масштаби цифровізації, зокрема і в освіті, викладачі кафедри іноземних мов пройшли онлайн-курс підвищення кваліфікації, організований Львівським національним університетом природокористування. Цей курс присвячений важливій та надзвичайно актуальній темі «Основи кібербезпеки та кібергігієни при використанні онлайн-платформ».

Цифровий онлайн-простір заполонив усі аспекти нашого життя, роблячи наше життя легшим, але й водночас вразливішим. Кібербезпека та кібергігієна стають дедалі більше актуальними у контексті швидкого та нестримного розвитку технологій. Плануючи свою безпеку та захист особистих даних, ми також повинні розуміти важливість збереження здорового та відповідального підходу до використання цифрового середовища. Отримані знання та уміння, безперечно, допоможуть у взаємодії з цифровим світом, оскільки безпека в інтернеті – це завдання для нас усіх, і наша обізнаність є ключовим фактором успіху.

13 грудня відбувся плановий науковий семінар на кафедрі іноземних мов на тему «Сучасні технології у сфері перекладу». Колектив кафедри обговорив актуальні проблеми, пов’язані з сучасними підходами до перекладів. Після доповідей відбулося активне обговорення, висловлювались доповнення та рекомендації. Під час семінару колектив обмінявся думками щодо сучасних технологій у сфері перекладу, а також ознайомився з новітніми науковими досягненнями у галузі перекладознавства.

З доповідями виступили:

• Теоретичні та практичні аспекти перекладу текстів з використанням комп’ютерних технологій (Ірина Турчин);

• Система критеріїв науково-технічного перекладу й типові помилки (Ольга Іщенко);

• Труднощі науково-технічного перекладу (Юрій Калістратов).


Міжнародна науково-практична конференція на тему «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи», яка вже вдруге проводиться в умовах воєнного стану в Україні на базі кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією Полтавського державного медичного університету, на нашу думку, минулого року пройшла під гаслом «Крізь воєнні терни до зірок науки» (https://lnup.edu.ua/uk/kafinozem2020/newsinozem/4231-newskafinmov221217). Нагадаємо, що конференція повинна була відбутися 24-25 листопада 2022 р., але через бомбардування ворогом енергетичних об’єктів України, в тому числі в Полтаві, пленарні і секційні засідання були перенесені на 15-16 грудня 2022 р.

На кафедрі іноземних мов відбувся черговий науковий семінар, присвячений особливостям перекладу тексту науково-технічного стилю. На семінарі були розглянуті принципові аспекти зазначеної тематики, висвітлені основні труднощі. Актуальність даної проблематики на сьогодні зумовлена відкритими кордонами для наукових досліджень і поширенням наукових праць у світовій науковій спільноті.

Переклад іншомовної фахової науково-технічної літератури пов’язаний із певними труднощами, зумовленими великою кількістю спеціалізованої термінології, що вимагає фахової обізнаності для досягнення бажаного результату при перекладі.

Переклад текстів науково-технічного стилю неодноразово ставав предметом уваги колективу кафедри іноземних мов ЛНУП, який вивчав різні аспекти цього процесу. За свою історію колектив кафедри зробив вагомий внесок у розробку лексикографічних джерел. Викладачі кафедри і надалі досліджують сучасні проблеми перекладу загалом та переклад науково-технічної літератури зокрема.

З доповідями виступили:

• Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні (Наталія Мироненко);

• Фахова термінологія як основа наукових праць (Мар’яна Опир);

• Актуальні проблеми галузевого перекладу (Людмила Бондарчук).