Кафедру туризму було створено 1 вересня 2017 року в складі землевпорядного факультету Львівського національного аграрного університету. Вона є випусковою за спеціальністю 242 «Туризм» для РВО «Бакалавр» і РВО «Магістр».
Першою завідувачкою була к.е.н., доцент Н.Є. Стойко, яка розбудовувала новостворену кафедру разом з доцентом Р.П. Дудяком, в.о. доцента О.Й. Березівською, ст. викл. Н.П. Хомич, ст. лаборантом І.Б. Дидів. В наступні роки кафедру очолював к.е.н., доцент Р.П. Дудяк. З вересня 2021 р. завідувачкою кафедри є к.е.н., доцент О.М. Крупа. Значний внесок у розвиток кафедри зробили доцент А.С. Ковальчук, доцент С.Я. Бугіль, доцент Л.В. Погребняк, доцент М.З. Гамкало, в.о. доцента Ю.З. Боруцька, ст. викладач І.Б. Дидів, а також ст. лаборант І.П. Мацелюх. Молодий колектив кафедри відзначається високим професійним рівнем, педагогічною майстерністю та креативністю. З метою підвищення своїх викладацьких якостей науково-педагогічні працівники кафедри проходять довготривале стажування у закладах вищої освіти і туристичної сфери як в Україні, так і за її межами.
Колективом кафедри і здобувачами освіти на основі підписаних договорів здійснюється тісна багаторічна співпраця із філіалами кафедри, серед яких агрокластер «ГорбоГори», Яворівський національний природний парк, Регіональний ландшафтний парк «Верхньодністровські Бескиди», ПП «Древній Град», ТзОВ «Марс», «Будьмо», «Status», туроператор «Відвідай», різноманітні туристичні агенції. Викладачі кафедри здійснюють наукове консультування філіалів кафедри та інших організацій туристичного спрямування.
Науковою темою кафедри є «Дослідження особливостей розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Західного регіону України», відповідно до якої на кафедрі відбувається викладацька і студентська наукова робота, а саме круглі столи, наукові семінари тощо.
Кафедра туризму у 2020 р. пройшла процедуру затвердження акредитаційної справи на підготовку і випуск здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» за спеціальністю 242 «Туризм» терміном на 5 років.
У 2021 р. відбувся захист дисертації старшого викладача кафедри І.Б. Дидів на тему «Розвиток агротуризму як виду підприємницької діяльності на селі».
Враховуючи специфіку спеціальності, вивчення теоретичної частини дисциплін вдало поєднується з виїзними навчально-екскурсійними заняттями, де здобувачі освіти мають можливість комплексно оцінити весь туристичний потенціал природних туристично-рекреаційних ресурсів та унікальної історико-культурної спадщини.
Більшість здобувачів освіти входять до наукового гуртка «Туризмознавець», беруть участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, форумах, круглих столах щодо питань розвитку туризму. З ініціативи здобувачів освіти створено Туристичний клуб ЛНУП «KontouR» як простір, що об’єднує здобувачів, викладачів, аспірантів для організаційно-виховної роботи, пропагування активних видів краєзнавчо-туристичної діяльності у ЛНУП.
У зв’язку з пандемією Covid-19 у навчальному процесі відбувся перехід на дистанційну форму навчання з використанням різноманітних платформ для виготовлення цифрового навчального контенту та онлайн-взаємодії, зокрема Moodle, Google Classroom, Zoom, Google Hangout Meet, Microsoft Teams, Skype, Viber, Telegram.