Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти в сьогоднішніх умовах є важливою складовою університетської освіти. Вона сприяє формуванню наукового світогляду та особистісному професійному становленню, розвиває творче мислення та індивідуальні здібності, формує навички самостійної науково-дослідної роботи, сприяє вихованню та підготовці молодих учених.

В залежності від змісту і характеру науково-дослідна робота здобувачів поділяється на три основні види:
● науково-дослідна робота, яка передбачена навчальними планами і програмами та є обов’язковою;
● науково-дослідна робота, що доповнює освітній процес (поза межами безпосередньої освітньої програми);
● дослідження, які проводяться в позааудиторний час разом з науковцями університету.

Основними формами науково-дослідної роботи здобувачів в університеті є:
● студентські науково-дослідні гуртки, творчі проблемні групи;
● участь у студентських олімпіадах, наукових конференціях і конкурсах різного рівня (університетських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних);
● участь у міжнародних програмах, конкурсах, грантах;
● виконання пошуково-дослідницьких проєктів під час написання курсових, бакалаврських та магістерських робіт.

З метою забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців на рівні світових кваліфікаційних вимог через розвиток їх наукового потенціалу на кафедрі створено студентський науковий гурток «Туризмознавець», в якому здобувачі мають можливість здійснювати наукову роботу в галузі туризму. Науковим керівником гуртка є кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму Оксана Йосипівна Березівська.

Основними напрямами роботи студентського наукового гуртка «Туризмознавець» є:
● участь членів гуртка та інших здобувачів у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах та конкурсах;
● організація та проведення зустрічей з провідними вітчизняними науковцями, представниками органів державної влади, експертами та фахівцями сфери туризму;
● організація та проведення екскурсій для ознайомлення з особливостями діяльності провідних підприємств туристичної галузі;
● проведення спільних наукових досліджень за участю викладачів, здобувачів та представників бізнесу.

За ефективну діяльність у 2022–2023 навчальному році та активну участь у конкурсі «Кращий студентський науковий гурток Львівського національного університету природокористування 2023» було нагороджено Дипломом I ступеня студентський науковий гурток «Туризмознавець» кафедри туризму факультету землевпорядкування та туризму.

Серед здобувачів, які займаються науково-дослідною роботою, визначаються особливо обдаровані, для яких створюються необхідні умови для якісної підготовки до участі у всеукраїнських і міжнародних студентських наукових заходах.
Щороку наші здобувачі беруть участь у конкурсах студентських наукових робіт, студентських олімпіадах, наукових конференціях. Зокрема, у 2023 році здобувачка II курсу Вовк Софія здобула І місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт «Black Sea Science 2023», який проводився на базі Одеського національного технологічного університету. Тема роботи – «Positive psychology and tourism». Наукові керівники: к.е.н., доцент Оксана Крупа, к.е.н., доцент Оксана Березівська.

У 2022 році здобувачка II курсу Маріам Мелконян взяла участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, який проводився на базі Київського національного торговельно-економічного університету. Тема роботи – «Інклюзивний реабілітаційно-соціальний туризм: сучасний стан і потенціал розвитку». Науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри туризму С.Я. Бугіль.
У 2021 році здобувачка III курсу Роксолана Ванько взяла участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, який проводився на базі Київського національного торговельно-економічного університету. Тема роботи – «Тенденції розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Львівської області». Науковий керівник – к.е.н., старший викладач кафедри туризму О.Й. Березівська.
У 2020 році здобувачка II курсу Софія Гуріч взяла участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, який проводився на базі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. Тема роботи – «Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної інфраструктури Львівської області». Науковий керівник – к.е.н., старший викладач кафедри туризму О.Й. Березівська.
6 грудня 2019 року здобувачка III курсу Іванна Корецька взяла участь у фіналі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Майбутнє туристичної галузі» у рамках реалізації стипендіальної програми національного туристичного оператора «Travel Professional Group» (TPG). Тема роботи – «Розвиток туристичної галузі в селах Стільсько, Дуброва та Ілів Миколаївського району Львівської області з використанням інноваційних інструментів надання туристичних послуг». Науковий керівник – к.г.н., старший викладач кафедри туризму Л.А. Гілета. Презентація роботи була представлена у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка і відзначена як найкраща у номінації «За краєзнавчий підхід».

10-12 квітня 2019 року здобувачка І курсу Софія Гуріч взяла участь у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Рекреологія», яка проводилась на базі Одеської національної академії харчових технологій, і була нагороджена Дипломом III ступеня.

Кожного року наші здобувачі беруть участь у різноманітних конкурсах на здобуття державних премій, іменних стипендій, грантів для підтримки наукових досліджень молодих учених. До них належать всеукраїнський конкурс на здобуття грантів на оплату навчання «Розумним бути модно», конкурс стипендіальної програми «Завтра.UA», який проводить Фонд Віктора Пінчука, конкурс на здобуття премії імені В’ячеслава Чорновола для здобувачів закладів фахової передвищої та вищої освіти та інші. Також в межах Львівського національного університету природокористування проводяться конкурси «Кращий студент-науковець Львівського національного університету природокористування», «Кращий студентський науковий гурток Львівського національного університету природокористування» та інші.

8 червня 2023 року було нагороджено Дипломом I ступеня здобувачку II курсу Софію Вовк за перемогу у конкурсі «Кращий студент-науковець Львівського національного університету природокористування».

У 2023 році здобувачці II курсу Софії Вовк призначено академічну стипендію Президента України на II семестр 2022–2023 н.р. терміном з 01.01.2023 до 30.06.2023 р. в розмірі 4400 гривень.
24 листопада 2021 року було нагороджено Дипломом лауреата премії обласної державної адміністрації й обласної ради та обласної премії імені В’ячеслава Чорновола за сумлінний підхід до освітнього процесу, активну життєву позицію, особистий внесок у розвиток і утвердження вітчизняної науки, сприяння суспільному прогресу, соціально-економічним перетворенням в Україні та світі здобувачку IV курсу Софію Гуріч.

Здобувачі вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» факультету землевпорядкування та туризму ЛНУП навчаються за програмою ЄС Erasmus+ (кредитна мобільність студентів) у Природничому університеті Любліна (Польща).

 

На кафедрі туризму було створено туристичний клуб ЛНУП «KontouR», який об’єднує здобувачів вищої освіти, викладачів, аспірантів, співробітників для здійснення організаційно-виховної роботи, пропагування активного туризму та краєзнавства у Львівському національному університеті природокористування.
Повна назва клубу: Клуб активного туризму та краєзнавства Львівського національного університету природокористування «Туристичний клуб ЛНУП "KontouR"».

Метою туристичного клубу ЛНУП «KontouR» є створення сприятливих умов для розвитку та організації дозвілля його членів, їх інтелектуального та спортивного розвитку; проведення позанавчальної та виховної роботи зі студентською молоддю, пропагування здорового способу життя, туристичної культури, залучення здобувачів до активного та здорового відпочинку; екологічне, патріотичне та моральне виховання; організація туристичних, екологічних, краєзнавчих та комплексних подорожей; інтенсифікація процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі ЛНУП, ініціативності та відповідальності за доручені справи; гармонійний розвиток особистості.
Головою клубу є Софія Вовк. Членами туристичного клубу ЛНУП «KontouR» можуть бути всі здобувачі вищої освіти університету усіх форм навчання, викладачі, аспіранти та співробітники.
Девіз клубу: «Let the whole world belong to you!» («Нехай весь світ належить Тобі!»).