Кафедра бере участь у підготовці фахівців за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». На ній читають дисципліни: основи геодезії, топографія, геодезія, інженерна геодезія, математична обробка геодезичних вимірів, картографія, вища геодезія, супутникова геодезія, електронні геодезичні прилади, фотограмметрія, ГІС і бази даних, геодезичний моніторинг, глобальні навігаційні супутникові системи, дистанційне зондування Землі, цифрова фотограмметрія, а також навчальні геодезичні практики.

Заняття проводяться в спеціалізованих аудиторіях, комп’ютерному класі та фотограмметричній лабораторії, які обладнані сучасними приладами для опрацювання матеріалів польових топографічних вимірювань, аерофотознімання, створення планів і карт.

Для проведення навчальних практик і наукових досліджень у 2008–2009 роках створено навчальний полігон на території Навчально-науково виробничого центру (ННВЦ). Побудована полігонометрична мережа 2-го розряду, нівелірна мережа III класу, мережа GPS-пунктів.

Особливу увагу на кафедрі звертають на практичну підготовку під час проходження навчальних і виробничих практик. Студенти, крім традиційних оптичних приладів, освоюють сучасні електронні прилади – тахеометри, нівеліри, електронні рулетки, станції GPS, передові новітні технології, на які переходить сьогодні геодезичне та землевпорядне виробництво.

Укладено договори про співпрацю між університетом та філіями кафедри, а також базами для проходження практики студентами. Основними напрямками такої співпраці є:

- ведення сумісної навчальної, наукової, науково-практичної та виробничо-комерційної діяльності з метою удосконалення навчального процесу, розширення діапазону наукових досліджень, впровадження у виробництво нових технологій, машин і обладнання;

- підвищення кваліфікації викладачів кафедри та співробітників філій.

Філії кафедри геодезії і геоінформатики відкрито на базі:

 • Львівської філії ДП «Тернопільський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою», м. Львів, договір 87 від 18.09.2020 р.;
 • ТОВ «Геоконсалтинг», м. Одеса, договір 4 від 12.02.2019 р.;
 • ДП «Українське державне аерогеодезичне підприємство», м. Мукачево (до 2019 р. у ДП «Закарпатгеодезцентр»);
 • ТзОВ «МГГП», м. Львів.

Укладено договори про співпрацю з Нижанковицькою ОТГ Старосамбірського району Львівської області в особі В.О. Смолінського (договір 63 від 25.02.2020 р.), Воютицькою ОТГ в особі голови М.М. Яремка (договір 48 від 17.02.2020 р.), Бісковицькою сільською радою Самбірського району Львівської області в особі В.П. Андрущенка (договір 32 від 10.02.2020 р.), Долішненською сільською радою Стрийського району Львівської області в особі Б.Я. Гнатіва (договір 33 від 10.02.2020 р.). 


 

Бази для проходження виробничих практик студентами:

 1. Навчально-науковий інститут геодезії та землеустрою Львівського національного університету природокористування;
 2. Головне управління Держгеокадастру у Львівській області (м. Львів);
 3. Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області (м. Тернопіль);
 4. Головне управління Держгеокадастру у Закарпатській області (м. Ужгород);
 5. Головне управління Держгеокадастру у Рівненській області (м. Рівне);
 6. ДП «Львівський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою» (м. Львів);
 7. ДП «Закарпатський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою» (м. Ужгород);
 8. ДП «Тернопільський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою» (м. Тернопіль);
 9. ДП «Волинський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою» (м. Луцьк);
 10. ДП «Рівенський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою» (м. Рівне);
 11. ДП «Вінницький науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою» (м. Вінниця);
 12. ДП «Поділлягеодезкартографія» (м. Вінниця);
 13. ПП «Центр ринкових досліджень» (м. Львів);
 14. ПП «ЗемСвіт» (м. Львів);
 15. Закарпатська регіональна філія ДП «Українське державне аерогеодезичне підприємство» (м. Мукачево, Закарпатська область);
 16. ТзОВ «Карпати Гео-Інвест» (м. Львів);
 17. ПП «Світ землі» (м. Тернопіль);
 18. ТзОВ «Галицьке земельне агентство» (м. Львів);
 19. ДП «Волинська філія Рівненського науково-дослідного та проєктного інституту землеустрою»
 20. ПП землевпорядний центр «Прометей»;
 21. Земельно-аграрний центр «Карат» (м. Ізяслав, Хмельницька область);
 22. ТзОВ «Зодчий і К» (м. Мукачево, Закарпатська область);
 23. ТзОВ «Геоконсалтинг» (м. Одеса);
 24. МГГП (м. Львів);
 25. Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААНУ (смт Оброшине, Львівська область);
 26. Городищенський відділ ДП «Черкаський науково-дослідний та проєктний інститут» (м. Городенка, Черкаська область).

Виховна робота

Виховна робота є важливим компонентом навчального процесу на кафедрі геодезії і геоінформатики, що спрямовується на формування особистості студента, відповідальності за навчання, працелюбності та високої моральності, розвиток його потенційних можливостей. Наставники академічних груп безпосередньо беруть участь в плануванні та організації виховної роботи, визначенні її змісту, форм і методів, сучасних підходів до її реалізації. 

Наставники академічних груп упродовж навчального року виконують організаційну роботу щодо: підготовки, організації й участі у посвяті у студенти; організації та проведення зборів для обрання і затвердження складу студентської самоврядної організації, членів студради гуртожитку, членів стипендіальної комісії та ін.; проведення старостату; організації та проведення батьківських зборів щодо навчання, проживання у гуртожитку та ін. студентів І курсу; організації та підготовки студентів до конкурсу «Нові таланти університету».

Патріотичне, політичне і моральне виховання студентів передбачає проведення бесід про шкідливий вплив алкоголю і тютюнопаління, відкриті тематичні години, участь студентів у факультетських і університетських толоках, відвідування Музею історії університету та Музею Степана Бандери, проведення вечорів відпочинку і художньої творчості, залучення студентів до участі у хорі, гуртках художньої самодіяльності, туристичних походах і мандрівках рідним краєм.

Здобувачі вищої освіти беруть активну участь в університетських заходах, творчих колективах, фестивалях та спортивних заходах. Гордістю факультету землевпорядкування та туризму є Олександр Литвин, який під час навчання в університеті встановив рекорд Гіннеса з віджимання на брусах з додатковою вагою 40 фунтів (18,5 кг) за 1 хвилину.