На кафедрі земельного кадастру факультету землевпорядкування та туризму функціонує студентський науковий гурток «Державний земельний кадастр».

Науковим керівником гуртка є кандидат економічних наук, доцент кафедри земельного кадастру Мирослава Василівна Смолярчук.

Староста наукового гуртка – студентка групи ЗВ-23СП Мар’яна Бермес.

Станом на вересень 2021 навчального року науковою роботою на кафедрі земельного кадастру займається 30 студентів, серед яких студенти усіх курсів навчання та усіх освітніх рівнів ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр».

Засідання студентського гуртка проходять регулярно, один раз у місяць. Відповідно до графіка, затвердженого на засіданні кафедри земельного кадастру, на 2021–2022 навчальний рік заплановано проведення 10 засідань.

Основна тематика наукових досліджень студентів зосереджена на актуальних питаннях ведення державного земельного кадастру в сучасних умовах господарювання.

Участь студентів у науковому гуртку «Державний земельний кадастр» не лише допомагає кращому освоєнню дисциплін, а й розширює кругозір та наукову ерудицію, сприяє оволодінню науковими методами пізнання, дослідження, написання наукових доповідей, обговоренню наукових питань і, нарешті, є своєрідною репетицією виступів із результатами досліджень на наукових конференціях.

Впродовж 2021–2022 н.р. студенти-гуртківці планують долучатись до діяльності гуртка спільно із науково-педагогічними працівниками кафедри, систематично брати участь у науково-практичних конференціях молодих вчених та студентів, а також публікувати тези та статті у фахових виданнях України.

Уже стало доброю традицією серед студентів долучатися до роботи Міжнародного науково-практичного форуму «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій», який цього року відбудеться у ЛНАУ 5-7 жовтня.

За участь у наукових заходах гуртківці нагороджуються відзнаками, одержують грамоти від ректора нашого університету та декана факультету, навіть стають лауреатами обласних премій.

На конкурсі студентських есе, організованому проєктом АПД Україна/APD Ukraine та Асоціацією «Земельна спілка України», наші гуртківці мали змогу проявити свої творчі здібності та отримати не лише професійне зростання, але й грошову винагороду.

Щорічно студенти наукового гуртка беруть  участь в організованій нашим університетом інтелектуальній грі «Що? Де? Коли?» на підтримку команди факультету «Земельний партизан».

Метою діяльності гуртка є реалізація навчального і творчого потенціалу талановитих студентів факультету, які навчаються за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій».