Історія кафедри

20 грудня 1950 року в Львівському сільськогосподарському інституті створено кафедру землевпорядного проєктування, яку з 15 квітня 2016 року перейменовано на кафедру землеустрою.

Першим завідувачем кафедри був професор Олександр Дмитрович Шулейкін (1950–1983 рр.), після якого кафедру очолювали: професор Павло Гнатович Казьмір (1988–2007 рр.), доцент Мирослав Степанович Богіра (2007–2009 рр.), доцент Павло Петрович Колодій (2010–2012 рр.), доцент Наталія Євгеніївна Стойко (2013–2016 рр.), професор Галина Петрівна Щука (2016–2017 рр.), д.е.н., професор Роман Михайлович Курильців (2017–2020).

У різні роки на кафедрі працювало чимало добре відомих в Україні науково-педагогічних працівників: О.І. Александров, О.Д. Шулейкін, М.В. Андріїшин, К.М. Баєв, М.С. Богіра, П.Є. Бутенко, М.Д. Волощук, С.А. Генсірук, В.В. Горлачук, І.П. Здоровцов, К.Я. Кондратенко, Є.В. Кузик, О.Л. Кульчицький, М.В. Дроздяк, Я.І. Лютий, Г.К. Лоїк, Т.П. Магазинщиков, І.М. Мартинюк, М.А. Мицай, В.І. Пастернак, О.І. Ноздрін, Ю.Ф. Соломін, Д.І. Солярчук, Є.І. Тернавська, Р.Д. Турчин, Л.М. Тібілова, З.П. Флекей, Є.І. Шевченко та інші.У 1954 р. при кафедрі було відкрито аспірантуру. Першими аспірантами були Т.П. Магазинщиков, М.А. Мицай, І.С. Цаплін. У різні роки традиції львівської школи землевпорядкування, закладені професором Олександр Дмитрович Шулейкіним, були підтримані й розвинені під керівництвом доцента Миколи Андрійовича Мицая (1983–1988 рр.) та професора Павла Гнатовича Казьміра (1988–2007 рр.). З 2014 року ці традиції продовжує доцент Наталія Євгеніївна Стойко через керівництво аспірантами та здобувачами.

У 1968 році за ініціативою професора О.Д. Шулейкіна при кафедрі створено студентську землевпорядну експедицію, яка невдовзі стала не просто базою практичного вишколу студентів землевпорядного факультету, а й центром апробації та впровадження у виробництво наукових розробок і пропозицій співробітників землевпорядного факультету.

У 1997 році колектив кафедри виступив ініціатором створення на базі студентської землевпорядної експедиції та спеціальних кафедр землевпорядного факультету Західного науково-дослідного інституту землеустрою і земельного кадастру Львівського державного аграрного університету.

Наприкінці 90-х років кафедра однією з перших в Україні розпочала підготовку магістрів землевпорядкування та кадастру.

16 вересня 2020 року відбулася реструктуризація структурних підрозділів землевпорядного факультету, в результаті якої кафедра управління земельних ресурсів приєднана до кафедри землеустрою.

З 1 вересня 2020 року кафедру землеустрою очолює в.о. професора Мирослав Степанович Богіра.

Мирослав Степанович Богіра – кандидат економічних наук, в.о. професора, член-кореспондент Української екологічної академії наук, Почесний землевпорядник України, практик і науковець в одній особі. Понад 33 роки працює на різних посадах в органах влади районного і обласного рівня. На практичній роботі він пройшов шлях від інженера-землевпорядника колгоспу, головного інженера-землевпорядника Нестеровського району Львівської області до голови Радехівської районної державної адміністрації Львівської області (в 2002–2005 та 2010–2013 рр.). Був заступником голови Львівської обласної державної адміністрації (2013–2014). В 2015–2020 рр. – в.о. професора, заступник завідувача кафедри управління земельними ресурсами, з вересня 2020 р. – завідувач кафедри землеустрою.

Концепція розвитку кафедри:

  • Нарощування науково-педагогічного потенціалу кафедри, формування потужного особистісно-професійного потенціалу викладачів, педагогів-наставників, які будуть продовжувати формувати аналогічний та більш потужний потенціал майбутніх фахівців;
  • Постійний творчий пошук шляхів удосконалення професійної підготовки фахівців із землеустрою;
  • Інтеграція кафедри у складі університету в європейський і світовий освітній та науковий простір;
  • Розвиток партнерських відносин з відповідними кафедрами інших закладів вищої освіти, науково-дослідними установами та організаціями, органами державних землевпорядних служб;
  • Забезпечення соціального захисту усіх працівників кафедри.

Філіали кафедри

Філіал кафедри землеустрою – Львівська філія ДП «Тернопільський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою».

На базі організації проводиться стажування і підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу, проходження виробничої та навчальної практики, організовуються спільні семінари, конференції та круглі столи, а практичні матеріали використовуються при написанні наукових статей.

  • Договір про співпрацю між Львівським національним аграрним університетом (Україна) і Державним аграрним університетом Молдови від 20.09.2017 р. на 5 років (кафедра землеустрою).
  • Договір про співпрацю між Львівським національним аграрним університетом (Україна) і Латвійським сільськогосподарським університетом (Латвія) від 12.03.2013 р. на 2013–2018 рр.
  • Договір про співпрацю між Львівським національним аграрним університетом (Україна) і Ясським технічним університетом ім. Г. Асакі (Румунія) від 12.11.2018 р. на 5 років.