26 грудня 2023 року відбулося чергове засідання Національного агентства, на якому було розглянуто акредитаційні справи та ухвалено рішення щодо їхньої акредитації. Відтак освітньо-професійна програма «Туризм» другого (магістерського) рівня зі спеціальності 242 «Туризм» Львівського національного університету природокористування отримала сертифікат про акредитацію до 01.07.2029.
Висловлюємо вдячність Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти за високий рівень організації проведення акредитації.
Окрема подяка керівнику Експертної групи професорці Людмилі Архиповій, експертам доцентці Марії Поколодній та здобувачці вищої освіти Катерині Горюновій за об’єктивну і фахову експертизу.
Дякуємо членам Галузевої експертної ради НАЗЯВО з галузі знань 24 «Сфера обслуговування» під керівництвом Мирослави Босовської за проведену роботу і наданий позитивний висновок.
Колектив кафедри туризму ЛНУП щиро дякує адміністрації ЛНУП, керівнику і колективу НМВЗЯВО, декану і працівникам факультету землевпорядкування та туризму ЛНУП, стейкхолдерам, здобувачам вищої освіти й усім, хто допомагав і брав участь у підготовці та проходженні акредитації!

14 грудня 2023 року в очному режимі на кафедрі туризму ЛНУП відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти Навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти спеціальності 242 «Туризм» РВО «Бакалавр».
Згідно з положенням університету усі роботи заздалегідь успішно пройшли антиплагіатну перевірку. Далі відбувся попередній захист на кафедрі, під час якого здобувачі почули зауваження, відтак мали можливість підкоригувати усі неточності та спробувати свої сили в якості доповідачів за трибуною.

Згідно з графіком освітнього процесу 1 грудня 2023 року на кафедрі туризму ЛНУП відбувся захист курсових робіт з дисципліни «Туризмологія» здобувачами вищої освіти денної форми навчання СВО «Магістр» спеціальності 242 «Туризм і рекреація».
Курсова робота є важливим видом самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження, що виконується здобувачами вищої освіти протягом семестру з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних під час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.
Під час захисту курсових робіт здобувачі освіти продемонстрували свої знання сучасних методів наукових досліджень, навички робити власні узагальнення та висновки, працювати з літературою, вміння презентувати матеріал, відповідати на запитання. Такий вид наукової діяльності поглиблює знання з навчальної дисципліни, формує професійні компетентності – уміння добирати та аналізувати інформацію, коректно й грамотно висвітлювати результати своєї праці.
Комісією у складі завідувачки кафедри Оксани Крупи, доцентів Оксани Березівської та Ірини Дидів було відмічено здатність здобувачів освіти добре презентувати результати своїх досліджень та об’єктивно оцінено усі роботи.
Кафедра туризму щиро вітає своїх здобувачів вищої освіти СВО «Магістр» з успішним захистом курсових робіт та бажає нових наукових досягнень під мирним українським небом!

30 листопада 2023 р. відбувся захист курсових робіт з навчальної дисципліни «Маркетинг у туризмі» здобувачів вищої освіти IV курсу денної форми навчання ступеня вищої освіти «Бакалавр», які навчаються за спеціальністю 242 «Туризм».
Упродовж захисту здобувачі вищої освіти презентували результати авторських наукових досліджень актуальних проблем туризму і гостинності: звучали змістовні та різноаспектні доповіді, демонструвались цікаві презентації, наводились переконливі приклади.

Кафедра туризму Львівського національного університету природокористування вже тривалий час плідно співпрацює з кафедрою економіки та готельно-ресторанного бізнесу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Отож, наші науково-педагогічні працівники і здобувачі вищої освіти охоче взяли участь у запропонованих колегами заходах.
Так, 27 листопада 2023 року в онлайн-форматі відбулася зустріч на тему «Франшиза − особливості бізнесу. "Чорноморка" − від ідеї до відкриття» з пані Кариною Синевич, директоркою європейського франшизного відділення «Чорноморки» (у Польщі, Литві, Естонії, Латвії та Великобританії).

З метою ознайомлення з основними правилами та рекомендаціями щодо написання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт, у дистанційному форматі було проведено семінар для здобувачів вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» другого (магістерського) рівня за участю гаранта освітньої програми «Туризм», доцента Оксани Крупи.
Здобувачам вищої освіти вкотре окреслили вимоги щодо змісту та оформлення структурних елементів кваліфікаційної роботи, її стилю, використання наукової літератури, наведення переліку посилань, визначено етапи підготовки. Також було наголошено на кінцевих термінах проходження перевірки на плагіат, зовнішньому рецензуванні робіт і завантаженні їх в репозитарій. До семінару також долучилися усі викладачі кафедри, які є керівниками робіт і які з радістю відповіли на актуальні запитання здобувачів.
Бажаємо здобувачам СВО «Магістр» успішно захистити кваліфікаційну роботу та одержати освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр».

Практика є невід’ємною складовою освітнього процесу та посідає важливе місце у підготовці здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Магістрант в період практики завершує освітній процес в університеті, набуває необхідних практичних навичок і досвіду роботи в галузі управлінської, планово-економічної, маркетингової діяльності, опановує організаційно-технологічні процеси, які відбуваються на туристичних підприємствах; набуває професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретних ситуацій, що виникають на підприємствах туристичної індустрії в сучасних умовах.

Задля розвитку знань, умінь, навичок і світогляду в контексті музейно-краєзнавчої роботи та національно-патріотичного виховання здобувачів вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» («Туризм і рекреація») 23 листопада 2023 року студентсько-викладацька спільнота кафедри туризму ЛНУП відвідала Музей історії Львівського національного університету природокористування, який був створений з ініціативи ректора університету, академіка НААНУ Володимира Васильовича Снітинського і розпочав свою діяльність у вересні 2001 року, в день святкування 100-літнього ювілею присвоєння навчально-науковим установам у Дублянах статусу Рільничої академії.

23 листопада 2023 року у форматі круглого столу на кафедрі туризму ЛНУП відбувся психологічний тренінг на тему «Кожна людина гідна поваги» за участю психологині Львівського національного університету природокористування Мирослави Ходакової. У тренінгу брали участь науково-педагогічні працівники кафедри туризму та здобувачі вищої освіти спеціальності 242 «Туризм (Туризм і рекреація)».
Під час зустрічі розглядалися й обговорювалися ситуаційні задачі та завдання щодо особистої гідності, поваги та ставлення один до одного за різних життєвих обставин. В результаті обговорення завдань учасники висловлювали власне бачення та варіанти дій і поведінки у складних ситуаційних прикладах. Особисту гідність ми формуємо самі, збагачуючи свій духовний світ, з’ясовуючи свою цінність і вартість як особистості, напрацьовуючи власні досягнення. У своєму прагненні до гідності, щастя, свободи вибору та слова кожна людина має рівні права.
З метою знайомства першим завданням психологиня обрала формування грона калини. Кожному учаснику було роздано листочки у формі ягід калини, на яких потрібно було зазначити походження та значення свого імені, цікаві сімейні історії, особисті якості та основні життєві цінності. Варто зауважити, що усі присутні дуже творчо підійшли до даного завдання, старанно пригадуючи цікаві моменти з власного життєвого досвіду. Після натхненних виступів, збагачених реальними історіями кожного з учасників, було сформовано гроно калини, яке відображало усі людські цінності та особливості гідності нашого суспільства.
Одним із дуже цікавих завдань була робота в командах. Зміст полягав у тому, що кожній групі були роздані ситуаційні задачі, в яких учасникам треба було прийняти спільну думку щодо вирішення проблемної історії. Розглянуто варіанти дій і заходів, котрі варто було б застосовувати за певних обставин. Усі учасники тренінгу були активними, склад кожної команди включав здобувачів і викладачів, що дозволило вислухати думки різних поколінь і статусів.
Висловлюємо щиру подяку Мирославі Ходаковій і усім учасникам психологічного тренінгу за отримані навички, активну взаємодію, власний досвід та практичні поради!

У Міжнародний день студентів команда здобувачів вищої освіти Львівського НУП у складі студентів факультету землевпорядкування та туризму Дарії Кобринчук (гр. Тур-21), Діани Притули (гр. Тур-22сп) й студентів факультету агротехнологій та екології Софії Дударчук (гр. Еко-21), Максима Луцана (гр. Тз-21) взяла участь у інтелектуальному квізі «Друзі ведмедів». Ведмежий притулок «Домажир» 17 листопада 2023 року відсвяткував День студентів незвичайним чином, зібравши студентів із різних закладів вищої освіти Львова з метою популяризації екологічних знань та захисту тварин.
Студенти змагалися у знаннях про навколишнє середовище, зоозахист, екологічні події минулого та сучасності. Питання були різноманітними та цікавими, а відповіді на них вимагали глибоких знань та розуміння. Прогулянка осіннім лісом була справжнім подарунком для всіх учасників заходу. Студенти змогли побачити цих могутніх тварин у їхньому природному середовищі існування.
Квіз «Друзі ведмедів» став чудовою нагодою не лише дізнатися більше про цих чудових створінь, а й підтримати їхню боротьбу за виживання.

 

У рамках Дня відкритих дверей 16 листопада 2023 року на кафедрі туризму ЛНУП було організовано круглий стіл на тему «Інноваційні напрями розвитку туристично-рекреаційної сфери», в якому взяли участь викладачі та здобувачі освіти Львівського національного університету природокористування та ВСП «Львівський фаховий коледж ЛНУП».