Для вступу в магістратуру всі вступники складатимуть єдиний вступний іспит (ЄВІ).
Він міститиме два блоки: тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором вступника).
Окрім того, для вступу на спеціальності шести галузей знань також потрібно буде додатково пройти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).
ЄФВВ передбачене для тих, хто планує навчатися на спеціальностях таких галузей знань: «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Управління та адміністрування», «Право», «Публічне управління та адміністрування» та «Міжнародні відносини».
Без результатів зовнішніх іспитів (НМТ, ЄВІ, ЄФВВ), а лише за результатами вступних випробувань у закладі вищої освіти та мотиваційним листом можна буде вступити на контракт на спеціальності, яким надається особлива підтримка (61 спеціальність та 13 галузей освіти).
Вступники, які раніше здобули диплом магістра, зможуть здобувати магістерський рівень за результатами ЄВІ та/або ЄФВВ чи вступних випробувань у закладі вищої освіти за їхнім вибором (крім вступу на спеціальності «Право» та «Міжнародне право»).
Для вступу на контракт у магістратуру на ці спеціальності можна буде використовувати результати фахового іспиту або розгляду мотиваційних листів.
Також для вступу на бюджетну форму навчання на ці спеціальності буде застосовуватись галузевий коефіцієнт, який дорівнює 1,02.
Галузевий коефіцієнт буде використаний для підтримки вступників з пріоритетним вибором (перша та друга пріоритетність) однієї зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка.
Перший блок іспиту на магістратуру ЄВІ (єдиний вступний іспит) – це тест з іноземної мови. На виконання блоку ЄВІ з іноземної мови дається 60 хвилин. Його складають вступники усіх спеціальностей. ЄВІ загалом містить 42 тести. Складається він із двох частин:
Частина «читання» – це перші чотири завдання. Тут передбачається виконання таких видів тестувань:
- встановлення відповідності між уривками тексту та заголовками;
- прочитання тексту та виконання завдань до нього (тести з обранням однієї правильної відповіді);
- заповнення пропусків в тексті реченням.
Частина «використання мови» – це два останні тести:
- перший – завдання на перевірку лексики з вибором одного правильного слова;
- другий – граматика.
Другий блок це ТЗНК (тестування із загальних навчальних компетентностей). На складання блоку ТЗНК виділяється 75 хв.
Тестування із загальних навчальних компетентностей передбачає перевірку таких навичок: аналітичне письмо та мислення, критичне мислення, комунікативні навички, логічне мислення, аналітичне мислення.

Більше інформації за покликанням:
https://fatkin.school/blog/efvv-evi-2023
https://fatkin.school/zno-magistratura
https://fatkin.school/blog/evi-angliyska-mova