Професором Люблінського природничого університету Пшемиславом Ленем прочитана гостьова лекція здобувачам третього рівня освіти «Доктор філософії» за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» на тему «Консолідація земель у Польщі».
Лектор зазначив, що дане питання у Польщі порушується на рівні держави та регулюється законодавчими актами, оскільки для землекористувань характерна дрібноконтурність і «шахматка», що ускладнює господарську діяльність та інфраструктурне облаштування у населених пунктах. Ознайомив із застосуванням ГІС-технологій при отриманні та опрацюванні геоінформаційних даних з дронів та проведенням на їх підставі планування та проєктування об’єктів інфраструктури, перенесення результатів на місцевість. Лекція пізнавальна, збагачена новаторськими ідеями та цікавими проєктними рішеннями.