16 лютого 2024 року на кафедрах факультету землевпорядкування та туризму Львівського національного університету природокористування відбулися обговорення проміжних звітів аспірантів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» з виконання освітньо-наукової програми та наукових досліджень. Аспіранти надали звіти про проведену роботу за звітний період, розповіли про її результати, стан виконання індивідуальних планів, про те, які дослідження вже здійснені та які результати отримані. Окрім того, ними представлено список опублікованих наукових праць, пов’язаних із дисертаційним дослідженням, і здійснених апробацій. Також молоді науковці поділились проблемами, які виникають у них в ході написання дисертаційного дослідження.
Наукові керівники дали слушні рекомендації щодо опрацювання потрібної інформації, яка має використовуватися й надалі, щоб наукове дослідження було актуальним та провадилось з дотриманням етики академічної доброчесності.
Також відбулася зустріч аспірантів та їх керівників із гарантом програми та деканом факультету. В дружній науковій атмосфері обговорили організаційні моменти проведення дисертаційних досліджень, пов’язані з новими вимогами до підготовки й атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, які регламентовані Постановою КМ № 502 від 19.05.2023 і вступили в дію з 1 січня 2024 р.