11 квітня 2024 року в рамках співпраці між факультетом землевпорядкування та туризму ЛНУП та Латвійським університетом відбулася зустріч наших викладачів та здобувачів освіти з колегами з Латвії.
Латвійські колеги – директор Інституту землеустрою та геодезії, провідний науковий співробітник, професор Армандс Целмс та наукові співробітники згаданого інституту Маріс Віркавс та Алніс Страутінс – ознайомили присутніх з особливостями підготовки студентів за освітніми програмами спеціальності «Геодезія та землеустрій» ОС «Бакалавр» та «Магістр». За словами Армандса Целмса, навчання на освітній програмі бакалаврату триває 4 роки, здобувається лише в межах Латвії, натомість здобуття магістерського рівня можливе не тільки в країні, а й за її межами в інших державах. Акцентували увагу на тому, що в рамках даної спеціальності вивчають особливості управління земельними, лісовими та водними ресурсами, екологічні проблеми, ефективність використання та охорони земель сільськогосподарського призначення. У професійній підготовці майбутніх спеціалістів як частина процесу формування їх професійної компетентності використовується міждисциплінарний підхід шляхом реалізації зв’язків із дисциплінами економіки, управління, екології, інформаційних технологій.
Ділились колеги і проблемами, які планують вирішити завдяки збільшенню кількості годин на проходження виробничих та навчальних практик.
Переймання латвійського досвіду щодо підготовки інженерів-землевпорядників є важливим для України, адже Латвія уже встигла пройти шлях адаптації своїх освітніх програм до тенденцій ринку праці та вимог Європейського Союзу і сьогодні активно й успішно долучається до європейських освітніх та наукових проєктів.
Така співпраця факультету землевпорядкування та туризму дозволить брати участь у спільних дослідницьких проєктах, сприятиме академічному партнерству.