19 квітня 2024 р. в наукових школах професора Антона Третяка та професорки Олександри Ковалишин відбувся фаховий дискурс на тему «Трансформація закону України «Про землеустрій»: проблеми і перспективи».
Доповідач: професор А.М. Третяк.
Модератор: професорка кафедри земельного кадастру О.Ф. Ковалишин.
В дискусії взяли участь близько 40 освітян, науковців, фахівців-землевпорядників, а також здобувачі освітніх ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії.

В процесі дискусії обговорювались проблеми, які пов’язані із новітніми напрямками просторового розвитку землекористувань територіальних громад, що вимагає внесення змін до закону «Про землеустрій», які передбачають перехід чинної методології землевпорядного проєктування «земельна ділянка – режим її використання – землекористування як сукупність земельних ділянок – територія» до новітньої – «простір – територія – система землекористування – режим землекористування – земельна ділянка». Виникла потреба у реалізації нових землевпорядних заходів. Необхідне удосконалення та розроблення положень нових розділів у сфері управління землевпорядною діяльністю, планування використання і охорони земель та інших природних ресурсів, регулювання режиму землекористування, земельно-інформаційного забезпечення, економічного стимулювання розвитку сталого (збалансованого) землекористування та ін.
Учасники дискурсу активно обговорювали актуальні пропозиції функціонування землевпорядної галузі на перспективу та необхідність внесення поправок до освітніх компонент спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».