Вкотре відбулась зустріч стейкхолдера, інженера-геодезиста Юрія Думи (ФОП Дума Юрій Іванович) із гарантами та розробниками освітньо-професійних програм ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» та наукової програми «Доктор філософії» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».
В ході обговорення було розглянуто всі освітні компоненти, які забезпечують результати навчання на певних рівнях освіти та у послідовності їх вивчення.
Юрій Іванович відзначив, що на рівні бакалаврату варто більше уваги приділяти вивченню програмних продуктів, які забезпечують вирішення різноманітних завдань в землеустрої та кадастрі.
На магістерському рівні стейкхолдер звернув увагу на досить значну кількість кредитів, передбачених на практичну підготовку, де здобувачі можуть закріпити набуті теоретичні знання.
Всі освітні програми спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» містять у собі необхідні структурні та змістовні складові, відображають сучасні вимоги до підготовки фахівців у сфері геодезії та землеустрою.