17 травня 2023 р. на факультеті землевпорядкування та туризму ЛНУП відбулася Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Використання й охорона земельних ресурсів та туристично-рекреаційний потенціал територій».
Участь у конференції взяли учасники як з провідних закладів вищої освіти та коледжів України, серед яких Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет «Львівська політехніка», Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Одеський державний аграрний університет, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Білоцерківський національний аграрний університет, Національний авіаційний університет, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Київський національний лінгвістичний університет, Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці II, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Одеський національний технологічний університет, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Подільський державний університет, Державний біотехнологічний університет, Львівський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування, Сумський національний аграрний університет, Прикарпатський фаховий коледж лісового господарства та туризму, Боярський фаховий коледж НУБіП України та ін., так і з інших науково-дослідних структур: Інституту землекористування НААН України, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України», ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України».
З привітальним словом виступили: в.о. декана факультету землевпорядкування та туризму ЛНУП Павло Петрович Колодій, завідувачка кафедри туризму ЛНУП Оксана Миколаївна Крупа, декан факультету геодезії, землеустрою та агроінженерії Одеського державного аграрного університету Оксана Степанівна Малащук, професор кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Катерина Анатоліївна Пилипенко, професор Білоцерківського національного аграрного університету, член-кореспондент НААН України Антон Миколайович Третяк.
Доповідачі представили доповіді за такими тематичними напрямами: землеустрій та охорона земель, планування землекористування, адміністрування землекористування, кадастр і моніторинг земель, картографо-геодезичне забезпечення земельно-кадастрових робіт, геоінформаційні системи в управлінні земельними ресурсами, актуальні питання та проблеми туристичної галузі, туристично-рекреаційний потенціал територій. Активна дискусія велася щодо питань використання й охорони земель та туристично-рекреаційного потенціалу територій, які виникають сьогодні в умовах війни, а також щодо питання післявоєнної відбудови.
Висловлюємо подяку учасникам конференції за цікаву дискусію та змістовні доповіді. Бажаємо всім учасникам подальших успіхів, творчої наснаги, нових наукових звершень та мирного неба.

Науково-педагогічні працівники кафедри геодезії і геоінформатики (доценти Олександр Бочко, Зоряна Рижок, Іван Рій та в.о. доцента Світлана Станько) разом із в.о. завідувача Романом Ступенем провели виїзний семінар у Закарпатській регіональній філії ДП «Українське державне аерогеодезичне підприємство».
У рамках підвищення кваліфікації вони взяли участь в аерофотозйомці території Неліпинської територіальної громади Мукачівського району Закарпатської області. Разом із керівником підприємства Іваном Проданцем ними було зроблено заліт дроном Autel EVO II RTK V3, у комплект якого входить GNSS приймач, який інтегрує модуль RTK та надає дані позиціонування на сантиметровому рівні в реальному часі, а також підтримує кінематику постобробки (PPK) з метою одержання ортофотоплану для створення топографічної карти в масштабі 1:2000. Одержану картографічну основу в майбутньому буде використано для розроблення комплексного плану просторового розвитку території Неліпинської територіальної громади, що включає в себе планувальні рішення щодо перспективного використання всієї території громади.
Викладачі кафедри геодезії і геоінформатики одержали практичний досвід застосування сучасних технологій за допомогою БПЛА, у результаті чого було отримано високоякісні цифрові знімки для досліджуваної території, що не поступаються результатам інструментальної тахеометричної зйомки, але в значно коротші терміни та за меншу вартість.

Щовівторка факультет землевпорядкування та туризму Львівського національного університету природокористування організовує День відкритих дверей, де проводить профорієнтаційну роботу з майбутніми абітурієнтами. Сьогодні такий захід як зазвичай відбувся в онлайн-режимі. До зустрічі долучились навчальні заклади Львівської області: Сасівський заклад загальної середньої освіти І-III ступенів Золочівської міської ради Золочівського району, Тартаківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-III ступенів – дошкільний навчальний заклад ім. Петра Саноцького», Спасівська гімназія ім. Василя Сидора-Шелеста, Княжівська загальноосвітня школа І-III ступенів Сокальської міської ради. Також сьогодні в стінах нашого факультету ми радо вітали випускників Прикарпатського фахового коледжу лісового господарства та туризму. Студентів радо зустрічали декан факультету, завідувачі кафедр та викладачі. Майбутніх абітурієнтів ознайомили з історією створення факультету, його розвитком, матеріально-технічною базою, з умовами яскравого студентського життя, з можливостями сфери професійної діяльності майбутніх фахівців – інженерів-землевпорядників та туристів.

 

У науковій школі А.М. Третяка 5 травня 2023 р. відбулася наукова дискусія на тему «Наукові, практичні та освітянські засади стратегії розвитку земельного устрою в Україні у повоєнний період як базової основи розвитку системи землевпорядкування». Участь в заході взяли науково-педагогічні працівники Львівського національного університету природокористування, Білоцерківського національного аграрного університету, Сумського національного аграрного університету, Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Державного біотехнологічного університету (м. Харків), Ужгородського національного університету, Херсонського державного аграрно-економічного університету, аспіранти, студенти ОС «Бакалавр», «Магістр».
Запропонована парадигма зміни сучасної системи земельного устрою до ринково орієнтованої моделі, де в основу покладена інституціональна модель розвитку природно-екологічної, територіальної, власністної і землегосподарської підсистем земельного устрою.
В рамках зустрічі обговорено освітньо-наукову та професійні програми підготовки аспірантів та магістрів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Запропонували акцентувати увагу на основних освітніх компонентах, які забезпечують розвиток землевпорядкування, планування та моделювання землекористувань з метою відновлення земель, які зазнали пошкоджень внаслідок воєнних дій, їх рекультивації, консервації та залучення до загальногосподарського використання.

На факультеті землевпорядкування та туризму відбулося чергове обговорення науково-педагогічними працівниками освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів і магістрів та освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». Запропоновано освітні компоненти та визначено їх взаємозв’язок під час вивчення, який дозволить врахувати виклики сучасного землевпорядного виробництва, вимоги часу та надати належні знання здобувачам.
Пропозиції були направлені на застосування ГІС-технологій у вирішенні питань реалізації проєктних рішень при проведенні землевпорядного проєктування, автоматизації системи кадастру та її наповнення відомостями про земельні ділянки, оцінці ефективності управління землекористуванням.

 

На факультеті землевпорядкування та туризму Львівського національного університету природокористування відбулася зустріч декана факультету, завідувачів випускових кафедр зі стейкхолдерами. Представники стейкхолдерів – директор фірми «Укрземпроєкт» (м. Пустомити) Іван Миронович Петляківський та інженер-землевпорядник фірми «Укрземпроєкт», випускник нашого факультету Дмитро Андрійович Петляківський. Впродовж зустрічі обговорювалися освітньо-професійні програми ОС «Магістр» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», ОС «Бакалавр» та освітньо-наукова програма «Доктор філософії». Було сфокусовано увагу на особливостях програм, компонентів та результатах навчання. Надано рекомендації стосовно необхідності їх оновлення і вдосконалення у зв’язку із сучасними виробничими потребами.

26 квітня 2023 року на факультеті землевпорядкування та туризму Львівського національного університету природокористування відбулась II Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні питання землекористування та туризму в контексті сталого розвитку України». З вітальним словом виступили проректор з наукової роботи ЛНУП, к.с.-г.н., доцент Богдан Іванович Гулько та в.о. декана факультету землевпорядкування та туризму ЛНУП, к.е.н., доцент Павло Петрович Колодій.
Основна тематика конференції полягала у висвітленні таких питань, як:
- відновлення пошкоджених земельних ділянок внаслідок бойових дій;
- просторове планування розвитку територій громад;
- сучасний стан і перспективи використання ГІС-технологій в кадастрі;
- сучасні тенденції просування туристичного продукту через соціальні мережі;
- каучсерфінг: аналіз сучасного стану та можливостей його розвитку в Україні;
- сучасний стан та перспективи розвитку інклюзивного туризму;
- вплив воєнних дій на сталі форми туризму в Україні.
Висловлюємо подяку учасникам конференції за актуальні, змістовні доповіді та цікаву дискусію. Бажаємо творчої наснаги та плідних наукових звершень.

Вкладення:
Скачати цей файл (Збірник_ВСК 26.04.2023.pdf)Збірник_ВСК 26.04.2023.pdf3837 Кб

В.о. декана факультету землевпорядкування та туризму Павло Колодій разом з в.о. завідувача кафедри геодезії і геоінформатики Романом Ступенем та доцентом кафедри геодезії і геоінформатики Зоряною Рижок взяли участь в XXVI Міжнародній науково-технічній конференції «Геофорум – 2023», що відбулася упродовж 19-21 квітня 2023 року в Національному університеті «Львівська політехніка» на базі готелю «Валентина» у Брюховичах.

20-21 квітня 2023 р. у Національному авіаційному університеті (м. Київ) відбулася ювілейна XV Міжнародна науково-практична конференція «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика» за участю відомих українських і закордонних науковців у галузі перекладу.
Конференція організована в онлайн-режимі за допомогою віртуального навчального середовища «Ґуґл Міт» (Google Meet).
На пленарному засіданні конференції з доповіддю «Відтворення українських власних назв, наукових ступенів і вчених звань англійською мовою у статтях фахових видань» виступив Богдан Шуневич, професор кафедри іноземних мов Львівського національного університету природокористування.
На думку учасників цієї конференції, матеріали доповіді (або посилання на статтю у збірнику матеріалів конференції) варто включати у вимоги конференцій, фахових видань, монографій до оформлення тез доповідей, підготовки статей для українських авторів, які готують до друку англійськомовні наукові публікації.
З матеріалами конференції можна ознайомитися у бібліотеці Львівського національного університету природокористування.

На факультеті землевпорядкування та туризму 21 квітня 2023 р. гарантом програми О.Ф. Ковалишин, д.т.н., професором О.Є. Куліковською, к.е.н., доцентом О.Є. Микулою обговорено освітньо-наукову програму з підготовки ОНС «Доктор філософії» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Акцентували увагу на проведенні досліджень, пов’язаних з плануванням сталого землекористування територіальних громад сучасними інструментами отримання геопросторових даних, здійснення моніторингу за використанням та підвищенням їх капіталізації. Внесли пропозиції до удосконалення освітніх компонент та напрямів досліджень аспірантів.
Висловлені думки будуть враховані при удосконаленні освітньо-наукової програми та навчального плану підготовки докторів філософії з даної спеціальності.