Упродовж 3-14 жовтня 2022 року доцент кафедри геодезії і геоінформатики Зоряна Рижок пройшла стажування у Варшавському університеті природничих наук (SGGW) в рамках програми PROM – Міжнародного стипендіального обміну для кандидатів та науково-педагогічного персоналу. Програма PROM спрямована на вдосконалення компетенцій, кваліфікації аспірантів та докторантів, покращення доступності до міжнародних освітніх програм, підвищення мобільності щодо поїздок за кордон та прибуття іноземних стипендіатів до SGGW, у тому числі з-за меж ЄС.

Прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята – Дня землевпорядника!
Уже понад сім десятиліть у стінах нашого університету здійснюється підготовка інженерів-землевпорядників – професіоналів, які об’єднують землю і людей, навчають, як розумно і не виснажливо використовувати земельні ресурси, забезпечувати їхнє  збереження, охорону й відтворення.
У цей день приємно згадати усіх, хто започатковував, формував, удосконалював і розвивав університетський освітній простір у сфері землевпорядкування. А сьогодні ви продовжуєте їхні напрацювання. У ваших лавах компетентні фахівці й віддані справі люди, які щоденною наполегливою працею забезпечують якісну землевпорядну освіту і розвивають науку в галузі землеустрою, кадастру та охорони земель.
То ж від щирого серця вітаю вас, мудрих та авторитетних фахівців! Бажаю міцного здоров’я, творчої наснаги, здійснення всіх задумів, вірних соратників та однодумців на освітянській і науковій нивах! Бажаю не зупинятися на досягнутому, дотримуватися найвищих стандартів у роботі та успішно розвиватися відповідно до останніх вимог часу!

З повагою і найкращими побажаннями
ректор ЛНУП Володимир Снітинський

23 червня 2022 року відбулася онлайн-зустріч з науковцями закладів вищої освіти Польщі, на якій було обговорено особливості наукових досліджень та розробок, що проводяться в Польщі з геодезії, землеустрою, кадастру та оцінки земель. У зустрічі взяли участь професори Річард Зборек і Сабіна Зборек (Вармінсько-Мазурський університет, м. Ольштин), професор Пшемислав Лень (Природничий університет у Любліні), професор Едвард Преведа (Гірничо-металургійна академія імені Станіслава Сташиця в Кракові), професори Моніка Шейка і Моніка Міка (Університет сільського господарства в Кракові), викладач Моніка Балавайдер (Державний технологічно-економічний університет імені Броніслава Маркевича в Ярославі), від факультету землевпорядкування та туризму ЛНУП учасниками зустрічі були в.о. професора Олександра Ковалишин, доценти Павло Колодій і Наталія Стойко.
У ході зустрічі гарант освітньо-наукової програми «Геодезія та землеустрій» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» Олександра Ковалишин ознайомила учасників із основним змістом ОНП, акцентуючи увагу на змістовному наповненні деяких освітніх компонентів, що стосуються геодезії, картографії, землеустрою. Польські колеги проінформували про зміст та організацію наукових досліджень з даних напрямів у своїх ЗВО, акцентуючи увагу на тому, що такі дослідження є досить вузькопрофільними. Наприклад, аспірантура за спеціальностями «ГІС, фотограмметрія та дистанційне зондування в національній економіці, національній обороні та охороні навколишнього середовища», «Оцінка нерухомості», «Просторове планування», «Управління нерухомістю та основи геодезії».
Враховуючи наукову школу факультету землевпорядкування та туризму, при обговоренні ОНП акцент було зроблено на напрямах просторового планування та оцінки нерухомості, а також на практичних навичках отримання даних для систем просторової інформації, управління земельними ресурсами, проєктування сільських районів, створення базових, реєстраційних, економічних, топографічних та тематичних карт.

16 червня 2022 року в онлайн-режимі відбувся теоретичний семінар з питань просторового планування громади. Катерина Резнікова, експертка Програми DOBRE з питань управління земельними ресурсами та просторового планування громади, керівниця технічного департаменту ТОВ «БломІнфо-Юкрейн», коротко проінформувала про послідовність кроків щодо розроблення комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади. Увага акцентувалась на розробці електронного документа комплексного плану як основи для передачі інформації в містобудівний та державний земельний кадастри, використанні геоінформаційних систем та спеціалізованого програмного забезпечення при розробленні комплексного плану, створенні картографічної основи та формуванні бази даних комплексного плану, встановленні обмежень у використанні земель, визначенні функціональних зон, дотриманні балансу державних, громадських та приватних інтересів.
В обговоренні взяли участь науково-педагогічні працівники, аспіранти та здобувачі факультету, які вивчають та досліджують питання планування використання земель. Отримана інформація буде адаптована у робочих програмах спеціалізованих навчальних дисциплін та використана при проведенні наукових досліджень з питань планування землекористування.
Дякуємо Катерині Резніковій за цікаву та конструктивну бесіду. До нових зустрічей!У період з 6 до 10 червня 2022 р. доцент кафедри земельного кадастру, д.е.н. Олександра Ковалишин разом з іншими викладачами університету брала участь у роботі Програми академічної мобільності Міжнародного проєкту ЄС Еразмус+ у Природничому університеті Любліна. У рамках візиту проведено робочі зустрічі з деканом факультету інженерії продукції Даріушем Андрейком, продеканом Анджеєм Мазуром та професором Пшемиславом Ленем. Це дало можливість ознайомитись з особливостями організації навчально-наукової роботи у польському ЗВО, обговорити напрями освітньо-наукової співпраці. Олександра Ковалишин прочитала лекції студентам спеціальності «Геодезія та картографія» на теми «Інформаційне забезпечення системи кадастрів Польщі та України» та «Методичні підходи до експертної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення в умовах підвищеного економічного ризику». Під час лекцій студенти та викладачі проявили зацікавленість до представленого матеріалу, активно обговорили інформацію щодо кадастрової бази даних в обох країнах, акцентуючи увагу на проблемах наповнення цієї бази в нинішніх умовах в Україні та подальшого використання цих даних.
Також польські колеги висловили підтримку українському народові. Щиро дякуємо польським колегам за теплий прийом та наукову співпрацю.

 


9 червня 2022 року на кафедрі геодезії і геоінформатики Львівського національного університету природокористування відбувся круглий стіл на тему «Актуальні питання розвитку освіти і науки в галузі геодезії та землеустрою». У засіданні взяли участь провідні науковці у сфері підготовки фахівців за спеціальністю «Геодезія та землеустрій», які представляли ЗВО Миколаєва, Ужгорода, Харкова, Херсона та Львова, а також аспіранти, які працюють над написанням дисертаційного дослідження за цією ж спеціальністю.
Вченими запропоновано до обговорення стратегічні питання освітнього простору у підготовці фахівців у сфері геодезії та землеустрою, які цілісно характеризують стан і перспективи розвитку науки та освіти.
Під час круглого столу прозвучали такі доповіді:
- Завдання освіти в контексті сучасного виробництва у сфері геодезії та землеустрою (П.П. Колодій, завідувач кафедри геодезії і геоінформатики Львівського національного університету природокористування);
- Освітньо-професійна програма як інструмент підготовки високопрофесійних фахівців (Н.Є. Стойко, декан факультету землевпорядкування та туризму Львівського національного університету природокористування);
- Шляхи вдосконалення викладання дисциплін геодезичного напряму для фахівців спеціальності «Геодезія та землеустрій» (С.С. Перій, завідувач кафедри геодезії НУ «Львівська політехніка»);
- Основні акценти у викладанні дисциплін землевпорядного профілю (А.С. Попов, професор кафедри землеробства, геодезії та землеустрою Миколаївського національного аграрного університету);
- Вдосконалення підготовки фахівців у сфері управління земельними ресурсами та регулювання земельних відносин (І.В. Кошкалда, завідувачка кафедри управління земельними ресурсами та кадастру Державного біотехнологічного університету);
- Основні акценти в освітньому процесі висококваліфікованого фахівця за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» (В.Ю. Пересоляк, завідувач кафедри геодезії, землеустрою та геоінформатики Ужгородського національного університету);
- Напрями вдосконалення підготовки фахівців у сфері геодезії та землеустрою (Н.В. Дудяк, завідувачка кафедри землеустрою, геодезії та кадастру Херсонського державного аграрно-економічного університету).
В дискусіях обговорено ці стратегічні питання. Це дало можливість зробити висновок, що освітній процес при підготовці фахівців за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» має надавати здобувачам можливість вивчати чотири головні напрями діяльності фахівця у цій сфері, а саме: геодезію, землевпорядкування, земельний кадастр та управління земельними ресурсами.
Щиро дякуємо всім учасникам круглого столу за цікаву і плідну роботу.

 


4 червня 2022 року відбулася онлайн-зустріч зі стейкхолдерами: директором Закарпатської регіональної філії ДП «УКРДАГП» (Українське аерогеодезичне підприємство) І.І. Проданцем, ФОП І.І. Кушніруком, директором фірми «Землемір» В.М. Терновцієм. Під час зустрічі обговорювались питання удосконалення освітньо-наукової програми «Геодезія та землеустрій». Акцентувалась увага на сучасних тенденціях проведення геодезичних досліджень із використанням безпілотних літальних апаратів, засобів супутникової геодезії, лазерного сканування. Також обговорювались технології побудови тривимірних моделей земної поверхні за допомогою ArcGIS та MapInfo.

 Дякуємо усім учасникам зустрічі за цікаву та корисну бесіду.

3 червня 2022 р. відбулось обговорення освітньо-наукової програми «Геодезія та землеустрій» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». В онлайн-зустрічі взяли участь гарант ОПП, доцент кафедри земельного кадастру Олександра Ковалишин, члени робочої групи (декан факультету землевпорядкування та туризму Наталія Стойко, завідувач кафедри геодезії та геоінформатики Павло Колодій, завідувач кафедри земельного кадастру Руслана Таратула), а також стейкхолдери (Антон Третяк, професор кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру Білоцерківського національного аграрного університету, член-кореспондент НААН України, Тарас Євсюков, декан факультету землевпорядкування Національного університету біоресурсів і природокористування України, Андрій Мартин, завідувач кафедри землевпорядного проєктування Національного університету біоресурсів і природокористування України, Андрій Попов, професор кафедри землеробства, геодезії та землеустрою Миколаївського національного аграрного університету, Андрій Дорош, Інститут землекористування Національної академії аграрних наук України).
Під час зустрічі обговорено питання стосовно удосконалення освітньо-наукової програми, враховуючи рекомендації, відзначені в експертному висновку галузевої експертної ради. Акцентувалась увага на структурі та змісті освітньої програми, зокрема щодо навчальних дисциплін, які відповідають цілям та очікуваним результатам діяльності за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій».
Дякуємо учасникам засідання за слушні пропозиції. Висловлені думки будуть враховані під час перегляду освітньої програми і навчального плану підготовки докторів філософії з геодезії та землеустрою.

18 травня 2022 року на факультеті землевпорядкування та туризму відбулась Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні питання землекористування та туризму в контексті сталого розвитку України».
У цей непростий для нашої держави час учасниками конференції були здобувачі багатьох закладів вищої освіти України, а саме: Львівського національного університету природокористування, Волинського національного університету ім. Лесі Українки, Державного біотехнологічного університету, Івано-Франківського коледжу Львівського національного університету природокористування, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, Львівського національного університету ім. Івана Франка, Львівського фахового коледжу Львівського національного університету природокористування, Миколаївського національного аграрного університету, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Національного університету «Львівська політехніка», Одеського державного аграрного університету, Одеської національної академії харчових технологій, Одеського національного технологічного університету, Стрийського фахового коледжу Львівського національного університету природокористування.

18 травня 2022 року на факультеті землевпорядкування та туризму відбувся виховний захід, присвячений Дню Європи в Україні (цього року він відзначається 21 травня). У заході взяли участь студенти факультету та викладачі кафедр туризму (І.Б. Дидів, Ю.З. Боруцька) і землеустрою (О.О. Костишин). З привітальним словом на заході виступила декан факультету Н.Є. Стойко, яка наголосила, що саме зараз День Європи в Україні є особливо важливим завдяки прагненню нашої держави стати повноправним членом європейської спільноти. Змістовні і тематичні презентаційні матеріали підготували студенти Оля Русецька (група ЗВ-41) та Анна Честнокова (група Тур-11). В основі кожної доповіді була особлива вдячність європейським країнам за допомогу і підтримку у такий нелегкий час для нашої держави. Ми щиро віримо в те, що найближчим часом станемо членами Європейського Союзу! І ще більше – у перемогу!