На кафедрі туризму викладають навчальні дисципліни, які є основою для набуття студентом необхідних теоретичних і практичних знань фахового характеру: «Туристичне краєзнавство», «Організація туризму», «Економіка туристичного підприємства», «Рекреалогія та рекреаційні комплекси світу», «Організація ресторанного господарства», «Сервісологія», «Організація анімаційної та екскурсійної діяльності», «Організація готельного господарства», «Бізнес-планування у туризмі», «Технологія продажів в туризмі», «Туристична логістика», «Маркетинг в туризмі», «Міжнародний туризм», «Кон’юнктура ринку туристичних послуг», «Туризмологія», «Управління проєктами в туризмі», «Економіка міжнародного туризму», «Управління інноваціями в туризмі», «Управління туристичними дестинаціями», «Геопросторова організація туризму та рекреації» та ін.
Відповідно до вимог студентоцентрованого підходу навчання за спеціальністю «Туризм» забезпечує право здобувача на можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії в університеті через вибір навчальних дисциплін. Дисципліни вільного вибору: «Спеціалізовані види туризму», «Туризм на природоохоронних територіях», «Поведінка споживача», «Аналіз діяльності туристичних підприємств», «Сільський туризм», «Туристична логістика», «Курортна справа», «Управління конкурентоспроможністю туристичних підприємств», «Управління якістю туристичних послуг», «Іміджелогія та PR у туризмі», «Стратегічний маркетинг в туризмі», «Туристично-рекреаційні системи та комплекси», «Управління якістю та безпекою в туризмі», «Менеджмент туристичних дестинацій внутрішнього туризму», «Управління інноваційним розвитком в сільському туризмі», «Туристична політика» та ін.
Широко використовуються активні методи навчання, зокрема обговорення практичних ситуацій, круглі столи і дискусії на задану тему, доповіді, есе, презентації студентів та їх обговорення і аналіз, ділові ігри, заняття із використанням програмованих засобів навчання, а також позааудиторна практико-орієнтована підготовка. Створено та обладнано спеціальні лабораторії для навчання: лабораторію технологій продажу, просування і реалізації туристичних продуктів; лабораторію моделювання і проєктування туристичних продуктів сільського зеленого туризму; лабораторію організації та технології готельно-ресторанної справи.
До аудиторних занять залучаються професіонали-практики, експерти галузі, представники роботодавців, проводяться виїзні заняття зі здобувачами на базах філій кафедри.
Навчальний процес забезпечено необхідною навчально-методичною літературою для виконання курсових і дипломних робіт, проведення лекційних, семінарських і практичних занять.
Здобувачі мають можливість проходити навчальну і виробничу практику в організаціях та установах туристичної сфери.

 

Виховна робота

Процес виховання у закладі вищої освіти поєднаний з процесом навчання молоді, опануванням основами наук, багатством національної й світової культури. Організація виховної роботи викладачами кафедри спрямована на формування здобувачів вищої освіти як творчих особистостей, сприяє проявленню в них якостей лідерства, здатності брати на себе відповідальність, вміння налагоджувати контакти, працювати в команді, управляти своїм часом, здатності логічно і критично мислити та самостійно приймати креативні рішення. Виховна робота на кафедрі туризму проводиться згідно із затвердженим загальноуніверситетським планом виховної роботи.
Щорічно з початком навчання відбувається урочиста посвята у Львівському національному університеті природокористування здобувачів вищої освіти першого курсу повної та скороченої форми навчання, знайомство з наставниками академічних груп, територією університету та навчальним процесом у закладі. Науково-педагогічні працівники кафедри туризму відвідують гуртожитки з метою контролю умов проживання здобувачів, проведення з ними бесід та інших заходів виховного характеру.
З початком російсько-української війни змінилася тематика виховних заходів, адже війна проходить не лише по лінії фронту, але й у серцях кожного з нас. Проводяться виховні заходи, присвячені світлій пам’яті та подвигам Героїв Небесної сотні, вшануванню пам’яті загиблих героїв та іншим актуальним темам.
Для здобувачів вищої освіти на кафедрі туризму організовуються виховні заходи та зустрічі з отцем храму святого рівноапостольного князя Володимира Великого Іваном Венгрином на релігійні теми та з психологом Львівського національного університету природокористування Мирославою Ходаковою стосовно психологічного та емоційного стану у період війни.
Здобувачі вищої освіти мають можливість відвідувати музеї, виставки, театри або ознайомитися з історією міста, пройшовши його вуличками під час пішої прогулянки. В період навчального процесу наставники академічних груп разом зі здобувачами відвідують культурні та мистецькі заходи, які проводяться в університеті, наприклад виставка «Історії героїв Небесної Сотні Львівщини». Здобувачі вищої освіти беруть активну участь в університетських заходах, творчих колективах, фестивалях та спортивних заходах, долучаються до фестивалю-конкурсу «Нові таланти ЛНУП», Конкурсу краси «Міс та Містер ЛНУП», КВК та ін.
Здобувачі вищої освіти разом з наставниками академічних груп відвідують Музей Степана Бандери, Музей історії ЛНУП, Наукову бібліотеку та читацький зал ЛНУП. Цікавими є відділ комплектування та наукової обробки літератури, інформаційно-бібліографічний відділ, відділ обслуговування читачів та зал електронних ресурсів. Обов’язково проводяться заходи до Міжнародного дня туризму, Міжнародного дня музеїв, до Дня Європи в Україні, адже саме зараз це важливо завдяки прагненню нашої держави стати повноправним членом європейської спільноти.