Фізичне виховання у закладі вищої освіти є невід’ємною частиною формування загальної та професійної культури особистості сучасного фахівця, системи гуманістичного виховання студентів. Як навчальна дисципліна, обов’язкова для всіх спеціальностей, воно є також засобом формування всебічно розвиненої особистості, оптимізації фізичного і фізіологічного стану студентів у процесі професійної підготовки.

Кафедра фізичного виховання є структурним підрозділом факультету землевпорядкування та туризму. За своїм призначенням є загальноуніверситетською кафедрою. Своєю навчально-виховною та спортивно-масовою роботою кафедра забезпечує фізичне виховання і спортивну роботу серед студентів усіх факультетів ЛНУП.

Навчальний процес з фізичного виховання студентів університету здійснюють 7 викладачів кафедри, які проводять систематичні практичні заняття зі студентами 1-2 курсів та ведуть секційну та фізкультурно-оздоровчу роботу серед студентської молоді. 

В університеті нараховується 21 збірна команда, загальна кількість студентів, що є їх членами, складає 539 осіб, з них 261 займається літніми олімпійськими видами спорту, 8 – зимовими олімпійськими видами спорту, 270 – неолімпійськими видами спорту. 

Кафедрою фізичного виховання організовано роботу 11 спортивних секцій та 10 гуртків, де регулярно підвищують свою спортивну майстерність 397 студентів 1-5 курсів.

У спортивних секціях займаються:

- 4 майстри спорту міжнародного класу; 

- 11 майстрів спорту України;

- 20 кандидатів у майстри спорту;

- 60 спортсменів І розряду; 

- 145 спортсменів II та III розрядів.

Згідно з наказом ректора та відповідно до плану роботи кафедри зі спортивної та оздоровчо-масової роботи в університеті викладачами кафедри, відповідальними за спортивно-масову та оздоровчу роботу на факультетах, разом із заступниками деканів з виховної та організаційно-масової роботи проводяться спортивно-оздоровчі та спортивно-масові заходи, а саме: змагання з видів спорту серед студентських груп та курсів на факультетах, відбіркові змагання серед студентів І курсів, Спартакіада ЛНУП з 7 видів спорту, Спартакіада «Здоров’я» з 6 видів спорту серед професорсько-викладацького складу та співробітників ЛНУП, матчеві зустрічі тощо.

Збірні команди ЛНУП з видів спорту та окремі спортсмени постійно беруть участь в комплексних спортивних заходах в області та Україні, а саме: щорічній Універсіаді Львівщини серед ЗВО, Універсіаді України Міністерства освіти і науки України, Всеукраїнських спортивних іграх Мінагрополітики та продовольства України, а також в інших обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях.