В університеті з ініціативи в.о. ректора Василя Лопушняка відбувся науковий семінар з розвитку економічних та правових напрямів освітньої діяльності, на якому виступив проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету біоресурсів та природокористування України, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Відмінник освіти і науки України Сергій Кваша.
Викладачі факультету управління, економіки та права Львівського НУП взяли участь у роботі семінару, де обговорили необхідність проведення проєктної діяльності, основні можливості співпраці між університетами, проведення конференцій за участю доповідачів з обох сторін. Обговорено також реформи, які відбуваються в освітній сфері, новий перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Доповідач поділився власним досвідом участі в освітніх та наукових проєктах, чітко окреслив основні перспективи залучення коштів вітчизняних та міжнародних донорів у освітні установи, а також необхідність вивчення іноземних мов в сучасних умовах.
Працівники факультету ставили запитання та брали активну участь у дискусії. В.о. ректора Василь Лопушняк подякував доповідачу академіку Сергію Кваші за візит, цікавий захід та виразив сподівання на подальшу співпрацю.