Завідувач кафедри – Г.В. Черевко, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.

Заступник завідувача з навчально-методичної роботи – Г.В. Сиротюк, кандидат економічних наук, доцент.

Заступник завідувача з наукової роботи – І.В. Черевко, доктор економічних наук, в.о. професора.

Заступник завідувача з виховної роботи – С.Ф. Яців, кандидат економічних наук, доцент. 

Історія кафедри:

Гостра потреба сільського господарства у фахівцях-економістах зумовила у 1954 р. створення у Львівському сільськогосподарському інституті кафедри економіки сільського господарства.

Засновником і першим її завідувачем був директор Львівського сільськогосподарського інституту, кандидат економічних наук, професор В.Ф. Третьяков. Кафедру в різні роки очолювали професор В.А. Павчак, доцент В.Г. Поплавський, доцент Є.М. Лізунков, а з 1995 р. кафедрою керує д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України Г.В. Черевко.

Протягом часу свого існування колектив кафедри розробляв пропозиції і забезпечував потреби галузі сільського господарства рекомендаціями щодо підвищення ефективності функціонування її організаційно-правових структур. В період реформування аграрного сектора економіки України та розвитку трансформаційних процесів колектив кафедри працював над вдосконаленням, формуванням і становленням нових форм господарювання, підвищенням їх економічної ефективності в ринкових умовах. 

Викладачі кафедри постійно надають практичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам. Неодноразово викладачі кафедри залучались обласними владними установами до розробки прогнозів, планів і рекомендацій щодо розвитку аграрної економіки та сільських територій у Львівській області та Західному регіоні України. Ними були розроблені «Концепція розвитку сільського господарства Західного регіону України» та рекомендації щодо створення корпоративних, фермерських і кооперативних структур, методики обґрунтування їх розмірів, типів спеціалізації для різних природно-економічних зон Львівської області. Також розроблені рекомендації щодо вдосконалення державного земельного законодавства і державного оподаткування сільськогосподарських підприємств, визначення плати за землю, системи ціноутворення і ціни землі в сільському господарстві України та впорядкування внутрішніх економічних взаємовідносин у фермерських і кооперативних господарствах.

Науково-педагогічний колектив кафедри економіки динамічно омолоджується, вдосконалюється, підвищує свою майстерність та збільшує науковий потенціал.