Навчальні плани та освітньо-професійні програми:

НП 2023 - завантажити
НП 2022 - завантажити
НП 2020 - завантажити

ОПП 2023 - завантажити
ОПП 2022 - завантажити
ОПП 2021 - завантажити
ОПП 2020 - завантажити
ОПП 2019 - завантажити


Рецензії та відгуки:

РЕЦЕНЗІЯ Агроль - завантажити
РЕЦЕНЗІЯ Центр Правової Допомоги - завантажити
РЕЦЕНЗІЯ Антонів - завантажити
РЕЦЕНЗІЯ Собко В. - завантажити


Проєкти освітніх програм:

Проєкт ОПП 2024р. - завантажити
Проєкт ОПП 2023р. - завантажити


Пропозиції щодо удосконалення освітніх програм:

Результати опитування здобувачів 2023 (денна ф.н.) - завантажити
Результати опитування здобувачів 2023 (заочна ф.н.) - завантажити
Результати опитування здобувачів 2022 (денна ф.н.) - завантажити
Результати опитування здобувачів 2022 (заочна ф.н.) - завантажити
Результати опитування здобувачів 2021 - завантажити
Результати опитування здобувачів 2020 - завантажити
Результати опитування здобувачів 2019 - завантажити


Силабуси та робочі програми:

Обов’язкові компоненти ОПП Вибіркові компоненти ОПП
Історія держави і права України
Силабус
Ділова мова в публічному управлінні
Силабус
Філософія
Силабус
Екологія та захист навколишнього середовища
Силабус
Історія держави і права зарубіжних країн
Силабус
Культура наукової мови
Силабус
Історія політичних і правових вчень
Силабус
Іноземна мова (з
поглибленим вивченням)
Силабус
Іноземна мова (з поглибленим
вивченням) (скорочена)
Силабус
Логіка
Силабус
Іноземна мова професійного спрямування
Силабус
Фізичне виховання та основи захисту України
Силабус
Безпека життєдіяльності та охорона праці
Силабус
Інформаційні системи в галузі
Силабус
Країнознавство
Силабус
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Силабус
Інформаційне право України
Силабус
Іноземна мова
Силабус
Іноземна мова (скорочена)
Силабус
Господарські договори: теорія і практика
Силабус
Основи римського права
Силабус
Запобігання дискримінації в Україні
Силабус
Юридична деонтологія
Силабус
Захист прав суб’єктів господарювання
Силабус
Теорія держави і права
Силабус
Захист права власності в практиці ЄСПЛ
Силабус
Конституційне право України
Силабус
Земельно-правове документознавство
Силабус
Кримінальне право України
Силабус
Медичне право України
Силабус
Цивільне право України, (КР)
Силабус
Митне право України
Силабус
Адміністративне право та процес України
Силабус
Містобудівне право
Силабус
Земельне та аграрне право України, (КР)
Силабус
Податкове право України
Силабус
Міжнародне право
Силабус
Порівняльне правознавство
Силабус
Фінансове право України
Силабус
Право природокористування в Україні
Силабус
Екологічне право України
Силабус
Право соціального забезпечення
Силабус
Право Європейського Союзу
Силабус
Право інтелектуальної власності
Силабус
Трудове право України
Силабус
Правове регулювання агробізнесу в Україні
Силабус
Адвокатура і нотаріат
Силабус
Правове регулювання публічних закупівель в Україні
Силабус
Господарське право та процес України
Силабус
Правові засади євроінтеграції України
Силабус
Кримінальне процесуальне право України
Силабус
Речове право
Силабус
Цивільне процесуальне право України
Силабус
Спадкове право України
Силабус
Криміналістика
Силабус
Судова риторика
Силабус
Кримінально-виконавче право України
Силабус
Судові та правоохоронні органи
Силабус
Виконавче провадження
Силабус
Сімейне право України
Силабус
Міжнародний захист прав людини
Силабус
Ювенальне право України
Силабус
Практика у сфері права
Методичні рекомендаці
Програма практики
Юридична конфліктологія
Силабус
Атестаційний екзамен
Програма атестаційного екзамену
Юридичний практикум
Силабус