Кафедра підприємництва та торгівлі Львівського національного університету природокористування провела підсумкову зустріч робочих груп та стейкхолдерів із узагальнення тривалого процесу опрацювання та обговорення освітніх програм (ОП) «Підприємництво та торгівля» для освітніх рівнів «Бакалавр» та «Магістр».
На початковій зустрічі ще у лютому гаранти освітніх програм детально ознайомили стейкхолдерів кафедри зі структурою, змістовним наповненням та останніми новаціями програмних навчальних документів. Під час академічної та практичної комунікації відбулись семінари, робочі зустрічі та індивідуальні розмови із практиками та управлінцями. Зокрема, учасники робочих груп провели індивідуальні зустрічі із керівником ДЦ «Фермерська країна» Наталією Табінською, віцепрезидентом Львівської ТПП Володимиром Корудом, керівником управи Львівської аграрної палати Ігорем Вуйциком, міським головою Радехова Степаном Коханчуком, підприємцями Михайлом Гавором та Юрієм Боклаганичем, менеджером ПП «Західний Буг» Юрієм Фольварочним та іншими практиками, підприємцями й управлінцями. Також тривала співпраця із науково-педагогічними працівниками університетів (Львівський НУ ім. Івана Франка, Львівський торговельно-економічний університет, Полтавський аграрний університет) та педагогічними працівниками коледжів (Львівський фаховий коледж, Горохівський фаховий коледж, Тлумацький фаховий коледж). Щоразу ми торкались питань вдосконалення змісту та наповнення ОП.
Під час підсумкового засідання в.о. завідувача кафедри проф. Юрій Губені ознайомив учасників зустрічі з узагальненими результатами опрацювання ОП. Заступник завідувача, доц. Володимир Крупа виокремив основні зміни в структурі обох ОП, конкретизував рішення щодо кожної запропонованої стейкхолдерами зміни чи вдосконалення. В обговоренні проєктів освітніх програм взяли участь заступник директора Департаменту АПР Львівської ОВА Людмила Гончаренко, керівник ДЦ «Фермерська країна» Наталія Табінська, віцепрезидент Львівської ТПП Володимир Коруд, підприємець-стартапер, аспірант Богдан Рогаля, менеджер ПП «Західний Буг» Юрій Фольварочний, заступник селищного голови Добротвора Роман Хімка, ГО «Агенція економічного розвитку Надбужжя» та інші учасники зустрічі.
Учасники спільного засідання робочих груп та стейкхолдерів прийняли одноголосно консолідоване рішення схвалити проєкти освітніх програм за рівнями «Бакалавр» та «Магістр» та рекомендувати їх вченій раді до затвердження.
Співпраця кафедри підприємництва та торгівлі з управлінцями, практиками та представниками бізнесу розвивається!

Кафедра підприємництва та торгівлі Львівського національного університету природокористування в рамках Тижня науки 22 травня 2024 року провела III Науково-практичну конференцію «Організаційно-економічні та соціальні складові розвитку підприємництва». У змішаному форматі в роботі конференції взяли участь близько сотні науковців та практиків, в тому числі із зарубіжних країн. Широке гроно вітчизняних науковців представили чи не усі регіони нашої країни, навіть ті, що гостро відчувають дихання війни.
Наукові доповіді учасників торкались різних аспектів становлення та розвитку підприємництва, зокрема агробізнесу, роздрібної торгівлі чи біржового бізнесу, вдосконалення бізнес-процесів та технологічних рішень у роздрібній торгівлі. Значний інтерес викликали доповіді про інституційне забезпечення бізнесу, інформаційні технології у підприємництві, франчайзинг та маркетинговий супровід економічної діяльності. Особливо варто відзначити повідомлення щодо порівняння міжнародних індикаторів продовольчої безпеки в Україні та Польщі, про активізацію стартапів та використання цифрових навчальних технологій у бізнес-освіті.
Кафедра підприємництва та торгівлі, дякуючи усім учасникам конференції та партнерам, висловила сподівання на продовження співпраці та взаємодії. Науковий та організаційний комітети конференції відзначили успішне досягнення намічених завдань. Поєднання наукової та академічної діяльності є важливою рисою функціонування Львівського національного університету природокористування та запорукою співпраці науки та практики.

На початку травня працівники кафедри підприємництва та торгівлі ЛНУП провели робочий візит у Львівську аграрну палату. Професори Юрій Губені, Ігор Яців та доцент Володимир Крупа провели зі стейкхолдером кафедри, головою управи ЛАП Ігорем Вуйциком завершальне обговорення освітньої програми «Підприємництво та торгівля». Було відзначено, що тривала робота над освітньою програмою продовжилась після останнього спільного робочого засідання. Відбулись індивідуальні консультативні зустрічі чи не з усіма стейкхолдерами, внесено доповнення до освітніх компонент та їх змістовного наповнення. Ігор Вуйцик відзначив зацікавленість ЛАП у співпраці, зокрема щодо академічного напрямку. Він позитивно оцінив використання досвіду та напрацювань громадського сектору в освітній діяльності кафедри.
Учасники зустрічі обговорили потенційні напрямки наукової співпраці, зокрема в міжнародних проєктах. На завершення Ігор Вуйцик вручив науковцям кафедри Сертифікати за підсумками семінару (22-23.03.2024 р.) «Інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства в Україні» (IPRSA).
Співпраця кафедри підприємництва та торгівлі ЛНУП із громадським сектором розвивається.

Відомим і авторитетним є Міжнародний конкурс «Black Sea Science», який має на меті виявлення талановитої молоді в Чорноморському регіоні. Тому вагомим здобутком є успішна участь у цьому престижному конкурсі студента спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» ЛНУП Романа Слотвінського. Наукове керівництво його дослідницькою роботою здійснювала доцентка кафедри підприємництва та торгівлі Наталія Зеліско.


Підведено підсумки першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2023/2024 навчальному році. Кафедра підприємництва та торгівлі провела конкурс студентських наукових робіт за напрямками «Підприємництво» і «Економіка та управління у сфері торгівлі». Це стало одним із підсумкових етапів творчого доробку студентів, зокрема діяльності наукового гуртка «Підприємництво: інновації та аналітика». Усі роботи, що надійшли на конкурс, оцінені конкурсними комісіями, які очолили: за напрямом «Підприємництво» – професор Ігор Яців, за напрямом «Економіка та управління у сфері торгівлі» – професор Юрій Губені. У результаті роботи конкурсних комісій та узагальнених оцінок студентами визначено переможців. За напрямом «Підприємництво» переможцем визнано студента групи Птб-31 Тараса Нестера із науковою роботою щодо стану та перспектив розвитку сільськогосподарських підприємств Львівщини, а за напрямом «Економіка та управління у сфері торгівлі» – студента групи Птб-41 Павла Яшана із науковою роботою, спрямованою на вивчення особливостей розвитку електронної комерції в контексті діджиталізації бізнесу. Студентське наукове життя на факультеті управління, економіки та права розвивається.

В середині лютого віцепрезидент Львівської торгово-промислової палати Володимир Коруд провів гостьову лекцію для студентів і викладачів спеціальності «Підприємництво та торгівля» та інших зацікавлених студентів факультету управління, економіки та права.
Після лекції відбулась тривала дискусія зі студентами на тематику, пов’язану із роллю торгово-промислової палати у розвитку підприємництва та міжнародної комерційної співпраці. Стейкхолдер поділився своїми оцінками освітньої програми, відзначив особливу роль стажувань, навчальних візитів та практик у підготовці фахівців для бізнесу й публічного управління.
Під час візиту віцепрезидент торгово-промислової палати зустрівся із в.о. ректора ЛНУП проф. Василем Лопушняком, відвідав Наукову бібліотеку університету. Також тривалою була розмова на кафедрі підприємництва та торгівлі, під час якої не лише підсумували результати візиту, але й ретельно опрацювали деякі зміни в освітній програмі, оцінили навчально-дидактичні матеріали, намітили нові напрямки співпраці.

17 січня 2024 року кафедра підприємництва та торгівлі провела у змішаному форматі робочу зустріч з обговорення освітніх програм ОР «Магістр» та «Бакалавр» зі спеціальності «Підприємництво та торгівля». У засіданні взяли участь управлінці, підприємці, громадські активісти та випускники кафедри.Завідувач кафедри проф. Юрій Губені ознайомив учасників зустрічі з її завданням та регламентом роботи. Заступник завідувача доц. Володимир Крупа нагадав, що проєкти, які було надіслано усім залученим до обговорення, – це своєрідна канва змін. Він пояснив усі основні вимоги та структуру ОП. Проф. Ігор Яців наголосив, що пропозиції можуть торкатись не лише структури ОП, але й змістового наповнення навчальних дисциплін.В обговоренні взяли участь представники Департаменту АПР, Львівської торгово-промислової та Львівської аграрної палат, органів місцевого самоврядування та громадських організацій, приватні підприємці та працівники торгових підприємств. Свої міркування висловили студенти усіх трьох рівнів підготовки.Слушні міркування та пропозиції надали колеги-викладачі з університетів Львова та Полтави.Усі зауваження, пропозиції та міркування старанно фіксували працівники кафедри, члени робочих груп із розробки ОП.Уже після завершення онлайн-зустрічі на кафедрі ще раз детально все порівняли із проєктом, оцінили взаємний зв’язок та структуру поданих пропозицій.Робота над освітніми програмами зі спеціальності «Підприємництво та торгівля» триває.

 

24 травня 2023 р. кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Львівського національного університету природокористування вдруге провела Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Організаційно-економічні та соціальні складові розвитку підприємництва».
Завідувач кафедри д.е.н., професор Юрій Губені, відкриваючи конференцію, наголосив на важливості обговорення теоретико-методологічних засад, а також науково-прикладних рекомендацій з проблем розвитку підприємництва в Україні в умовах агресії рф.
Зі словами вітання та підтримки українському народу виступили професор Юліус Раманаускас (Литва), професор Анна Новак та інші колеги з Польщі та Чехії.
Про практичні аспекти діяльності підприємців-аграріїв Львівської області в умовах воєнного стану розказали директор департаменту АПК Львівської ОВА Тетяна Гетьман, віцепрезидент Львівської торгово-промислової палати Володимир Коруд, керівник відділу маркетингу ОРСП «Шувар» Тетяна Попович, міський голова Радехова Степан Коханчук.
Міркуваннями про стан і перспективи розвитку підприємництва в Україні поділилися такі відомі науковці, як академік Юрій Лупенко, академік Микола Малік, професор Олександр Шпикуляк, професор Олександр Аверчев, професор Руслана Левкіна, професор Наталя Танклевська, професор Павло Музика, професор Ігор Міщук, професор Ростислав Слав’юк.
Підсумовуючи конференцію, професор Ігор Яців зазначив, що плідно та у цікавому стилі було обговорено низку аспектів теоретичного, методологічного та прикладного характеру, що стосуються розвитку підприємництва і торгівлі.
Важливими були пропозиції щодо вдосконалення наукового забезпечення підприємницької сфери.
Водночас усі учасники конференції висловили згуртовану позицію щодо нашої перемоги.


11 травня спільними зусиллями кафедри економіки та кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності за участю авторитетного експерта, smm-спеціаліста у галузі інтернет-маркетології, таргетолога, кандидата економічних наук Оксани Смулки було проведено гостьову лекцію на тему «Розвиток сучасних форм реалізації продукції». Відкриваючи лекцію, декан факультету управління, економіки та права, доцент Володимир Ковалів висловив сподівання, що низка подібних зустрічей з практиками допоможе студентам краще усвідомити переваги навчання на факультеті, зрозуміти перспективи обраних професій.
Впродовж академічної години викладачі та студенти дізнались надзвичайно багато цікавого, корисного та навіть несподіваного. Як продати товар, як правильно сформувати маркетингову поведінку, як взаємодіяти з клієнтами та покупцями – це лише частина питань, які вміло та цікаво розкрила лектор Ірина Ігорівна. Запитання присутніх торкалися технологій продажу, поширення позитивної та негативної інформації, взаємодії зі штучним інтелектом, формування алгоритмів вибору пріоритетів при покупках. Підводячи підсумок лекції, професор Юрій Губені та в.о. професора Ірина Черевко відзначили беззаперечну актуальність та переваги живого спілкування. Не лише запитання, але й оплески були подякою від студентів та викладачів для лекторки.
Як відзначив студент IV курсу спеціальності підприємництво, торгівля та біржова діяльність Дмитро Курилко, така лекція спонукає до інтенсивного обдумування багатьох питань торговельного бізнесу. А студентка спеціальності «Економіка» Роксолана-Мар’яна Жигайло підтвердила, що сучасні технології продажу кардинально змінили економічні відносини в торгових ланцюгах, це, по суті, новий світ, це майбутнє, яке уже прийшло до нас в гості.
Співпраця кафедр економіки та підприємництва, торгівлі та біржової діяльності виявилась плідною. Факультет управління, економіки та права розвиває співпрацю із реальним бізнесом, посилює практичну підготовку.

Відомий мислитель і письменник Сервантес говорив про науку, що у ній найкращий вчитель – це досвід.

Молоді науковці спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», як і багато інших їхніх колег з факультету управління, економіки та права, беруть активну участь у наукових дослідженнях.

Звітна студентська наукова конференція, яка відбулась 29-31 березня 2023 року, була закономірним підсумком дослідницької роботи. Тому природно, що й наші студенти отримали відзнаки.

Зокрема, студент групи ПТБ-41 Володимир Маслюк (науковий керівник – доцент Наталія Зеліско) нагороджений грамотою за активну участь у роботі конференції, представивши наукове дослідження на тему «Виклики для електронного бізнесу в часі війни». Студентка групи ПТБ-21 Соломія Рибка під науковим керівництвом доцента Володимира Крупи презентувала наукову роботу «Чинники забезпечення успіху інноваційного підприємництва в сучасних умовах» і отримала сертифікат.

Шлях у велику науку пролягає через перші спроби, перші дослідження, перші рядки.