Студентська наукова робота

Науково-дослідна робота студентів – один із дієвих засобів підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців. До наукової діяльності на кафедрі залучаються студенти, які виконують індивідуальні науково-дослідні роботи в контексті пріоритетних напрямків досліджень кафедри. Участь у роботі наукового гуртка допомагає студентам розвивати творчі здібності для набуття ними необхідних фахових (професійних) і особистісних компетенцій.

 

Науковий гурток «Економіст»

Керівництво студентським науковим гуртком на кафедрі економіки здійснює к.е.н., доцент О.Р. Василина. Засідання учасників наукового гуртка здійснюються у формі семінарів, демонстраційних показів, круглих столів та дискусійних клубів.

Основна тематика доповідей присвячена сучасним аспектам ефективного функціонування підприємств аграрної сфери економіки, підвищення рівня їх інноваційності, соціально-економічного розвитку сільських територій, державного регулювання ринкової економіки.

Положення про студентський науковий гурток ЛНУП

 

May be an image of 1 особа, стоїть та у приміщенні

Учасники студентського наукового гуртка «Економіст» виступають зі своїми доповідями на форумах, конференціях, семінарах різного рівня, публікують статті у наукових виданнях, у такий спосіб набуваючи унікальних професійних навичок та розширюючи свій світогляд.

Публікації студентів наукового гуртка «Економіст»

 

Студенти, які навчаються на спеціальності 051 «Економіка» і беруть участь у роботі студентського наукового гуртка «Економіст», є неодноразовими призерами щорічних звітних студентських наукових конференцій Львівського національного університету природокористування, Міжнародного студентського наукового форуму «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК», всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, всеукраїнських студентських науково-практичних конференцій та ін.

 

2022 рік

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у першому турі:

Катерина Ветрова – у Сумському національному аграрному університеті зі спеціальності «Економіка сільського господарства і АПК». Тема роботи – «Інноваційно-інвестиційний розвиток молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах Львівської області». Науковий керівник – к.е.н., доцент С.Ф. Яців.

Олександр Патроник – в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова зі спеціальності «Економіка та управління національним господарством». Тема роботи – «Розвиток агротуризму в Україні». Науковий керівник – к.е.н., доцент Н.Б. Зеліско.

Чижевський Роман – в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського зі спеціальності «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». Тема роботи – «Органічне сільське господарство як гармонія між людиною і довкіллям». Науковий керівник – к.е.н., доцент О.Р. Василина.

Роксолана Жигайло – у Поліському національному університеті зі спеціальності «Економіка бізнесу». Тема роботи – «Інновації як чинник підвищення конкурентоспроможності». Науковий керівник – к.е.н., доцент Г.В. Сиротюк.

Юлія Гошко – у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки зі спеціальності «Економіка». Тема роботи – «Економічний розвиток територіальних громад Червоноградського району Львівської області за нових умов фінансування». Науковий керівник – к.е.н., доцент Р.І. Магійович.

Світлана Бобик – в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського зі спеціальності «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». Тема роботи – «Альтернативні джерела енергії як шлях економії природних ресурсів». Науковий керівник – к.е.н., доцент Р.І. Магійович.

Зробок Анна – у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка зі спеціальності «Економіка підприємства». Тема роботи – «Підвищення інвестиційної привабливості аграрних підприємств Львівської області». Науковий керівник – к.е.н., доцент С.М. Колач.

Ірина Придка – у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки зі спеціальності «Економіка». Тема роботи – «Діджиталізація як запорука успіху сучасного аграрного бізнесу». Науковий керівник – к.е.н., доцент Г.В. Сиротюк.

Марта Гілецька – у Національному університеті «Чернігівська політехніка» зі спеціальності «Інтелектуальна власність». Тема роботи – «Жіноче винахідництво у формуванні інтелектуальної власності». Науковий керівник – д.е.н., в.о. проф. І.В. Черевко.

 

C:\Users\Admin\Downloads\IMG_20220812_012259.jpg

C:\Users\Admin\Downloads\IMG_20220812_012145.jpgC:\Users\Admin\Downloads\IMG_20220812_012211 (1).jpgC:\Users\Admin\Downloads\IMG_20220814_112919.jpg

Учасником VIII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Сучасний менеджмент: витоки, реалії та перспективи розвитку», присвяченої 71-й річниці від дня народження д.е.н., проф. П.С. Березівського та з нагоди святкування 75-ї річниці заснування кафедри менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого Львівського НУП (18 травня 2022 р.), була студентка Марія Поташник, що виступила з доповіддю «Підвищення ефективності використання сільськогосподарських угідь» (науковий керівник – к.е.н., доцент Р.І. Магійович).

photo_2022-05-18_15-31-06.jpg

13 травня 2022 року гурток «Економіст» делегував на Звітну студентську наукову конференцію за результатами досліджень 2021 року факультету економіки, управління та права студентку Роксолану Жигайло. Товариству вона представила доповідь «Перспективні напрями інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств». Науковий керівник – к.е.н., доцент Г.В. Сиротюк.

Звітна наукова студентська конференція за результатами досліджень 2021 року

5 травня 2022 року на кафедрі економіки в онлайн-режимі відбулася Звітна студентська наукова конференція за результатами досліджень 2021 року. Організатор засідання – керівник гуртка «Економіст», к.е.н., доцент О.Р. Василина. На конференції студентами освітнього рівня «Бакалавр» і «Магістр» були успішно висвітлені результати наукових досліджень актуальних економічних тем та проблем. На основі презентативного матеріалу заслухано доповіді з цікавими фактами, оригінальністю викладу та особистим поясненням проблематики. Обрано переможницю – Роксолану Жигайло, яка представлятиме наукові досягнення на рівні факультету управління, економіки та права.

FB_IMG_1660475709592.jpgFB_IMG_1660475709592.jpg

FB_IMG_1660475722039.jpg

2021 рік

Студентка Мар’яна Ключка взяла участь у XXII Міжнародному студентському науковому форумі «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК» з доповіддю на тему «Оцінка рівня економічної безпеки аграрних підприємств» (6 жовтня 2021 р.). Науковий керівник – к.е.н., доцент Г.В. Сиротюк.

C:\Users\Admin\Downloads\IMG_20220811_121822.jpgC:\Users\Admin\Downloads\IMG_20220811_121838.jpg

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:

Мар’яна Ключка – диплом ІІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка бізнесу», який проходив в Поліському національному університеті 21 квітня 2021 року. Тема роботи – «Підвищення рівня економічної безпеки суб’єктів аграрного бізнесу».

 

C:\Users\Admin\Pictures\newsekonom22.04.211.jpg

 

 

Олександр Патроник – диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка та управління національним господарством», який проходив у Одеському національному університеті імені І. Мечникова 30 квітня 2021 року. Тема роботи – «Маркетинговий механізм розвитку сільськогосподарських підприємств». Науковий керівник – к.е.н., доцент Н.Б. Зеліско.

Світлана Черненко – диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка підприємства», який проходив у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 15-16 квітня 2021 року. Тема наукової роботи – «Аналіз трансформування сільськогосподарських підприємств Львівської області». Науковий керівник – к.е.н., доцент С.М. Колач.

 

FB_IMG_1660164188764.jpg

 

Звітна студентська конференція за результатами науково-дослідної роботи у 2020 році

29 березня 2021 року на кафедрі економіки відбулось засідання студентського наукового гуртка «Економіст» в рамках Звітної студентської конференції, у якій брали участь студенти економічного факультету і факультету будівництва та архітектури. Студенти готували тези у збірник студентських праць і в дистанційному режимі ділились своїми науковими результатами щодо вирішення актуальних проблем державної економічної політики під час пандемії коронавірусної інфекції, загроз та шляхів зміцнення економічної безпеки суб’єктів аграрного бізнесу, ролі спеціальних економічних зон, розвитку сільських територій тощо.

Згідно з результатами засідання студентського наукового гуртка «Економіст» перемогла студентка Мар’яна Ключка з доповіддю «Загрози та шляхи зміцнення економічної безпеки суб’єктів аграрного бізнесу» (науковий керівник – к.е.н., доцент Г.В. Сиротюк).

 

C:\Users\Admin\Pictures\IMG-d776504e7c1eb4ea21d7fe54ae212c9f-V.jpgC:\Users\Admin\Pictures\IMG-c20d12b370e9d8649f41305bb9e9ebd4-V.jpg

 

2020 рік

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:

Діана Герасимчук – диплом ІІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та управління національним господарством», який проходив в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова 22 квітня 2020 року. Науковий керівник – к.е.н., доцент Н.Б. Зеліско.

Мар’яна Юськів – диплом ІІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка сільського господарства та АПК», який проходив у Подільському державному аграрно-технічному університеті 9-10 квітня 2020 року. Науковий керівник – к.е.н., доцент Г.В. Сиротюк.

Софія Руданецька – диплом ІІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та економічна політика», який проходив у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 23 березня 2020 року. Науковий керівник  к.е.н., доцент Н.Б. Зеліско.

Діана Герасимчук – диплом І ступеня в секції «Соціальний проєкт» у Всеукраїнському конкурсі бізнес-планів підприємницької діяльності, який проходив на базі Навчально-наукового інституту бізнесу і менеджменту ХНТУСГ імені Петра Василенка 11-14 травня 2020 року. Науковий керівник – к.е.н., доцент Н.Б. Зеліско.

 

Призери Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності «Економіка» спеціалізації «Економіка підприємства» ОС «Магістр» на базі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (23 квітня 2020 року):

Тарас Юрченко диплом ІІІ ступеня (науковий керівник к.е.н., доцент Г.В. Сиротюк);

Світлана Пеприк перемога у номінації «За актуальність теми дослідження» (науковий керівник д.е.н., професор Г.В. Черевко);

Юрій Солиган перемога у номінації «За застосування економіко-математичних методів» (науковий керівник к.е.н., доцент Г.В. Сиротюк).

 

Описание: D:\ANNA SYR\2017 кафедра економіки\2020\Магістри\изображение_viber_2020-02-28_12-47-35.jpg

 

2019 рік

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:

Софія Руданецька – диплом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка та економічна політика», який проходив у Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка 18-19 березня 2019 р. Науковий керівник к.е.н., доцент Н.Б. Зеліско.

Світлана Черненко – диплом ІІI ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка сільського господарства та АПК», який проходив у Подільському державному аграрно-технічному університеті 11-12 квітня 2019 р. (м. Кам’янець-Подільський). Науковий керівник к.е.н., доцент С.Ф. Яців.

 

C:\Users\Admin\Pictures\IMG_20210325_121956.jpg

 

Христина Очерклевич – диплом ІІI ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка підприємства», який проходив 19 квітня 2019 р. у м. Києві. Науковий керівник к.е.н., доцент З.П. Березівський.

C:\Users\Admin\Pictures\диплом очер.jpg

Лілія Михальчук – призер (диплом ІІІ ступеня) соціального проєкту Scholarship in Ukraine (14 березня 2019 р., м. Дніпро). Науковий керівник к.е.н., доцент Г.В. Сиротюк.

 

 

Переможці олімпіад

Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Економіка природокористування» у Львівському національному аграрному університеті:

Світлана Хвалібота – диплом І ступеня;

Геннадій Мелюх – диплом ІІІ ступеня.

 

Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Економічна теорія» в Одеському національному університеті ім. Іллі Мечнікова:

Діана Герасимчук – диплом ІІІ ступеня.

C:\Users\Admin\Pictures\newsekon03.05.191.jpgC:\Users\Admin\Pictures\newsekon03.05.19.jpgC:\Users\Admin\Pictures\IMG-45d4c1ccc857e0fdbfcc59a86314b01f-V.jpg

 

2018 рік 

Результати Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:

Лілія Михальчук – диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка сільського господарства та АПК» у Подільському державному аграрно-технічному університеті (м. Кам’янець-Подільський, 5-6 квітня 2018 р.). Науковий керівник – к.е.н., доцент Г.В. Сиротюк.

Степан Лесюк – диплом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка сільського господарства та АПК» у Подільському державному аграрно-технічному університеті (м. Кам’янець-Подільський, 5-6 квітня 2018 р.). Науковий керівник – к.е.н., доцент Н.Б. Зеліско.

C:\Users\Admin\Pictures\newsekonom06.04.181.jpg

 

Переможці олімпіад

Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Економіка природокористування» у Львівському національному аграрному університеті:

Тарас Юрченко – диплом ІІ ступеня;

Олег Цяпич – диплом ІІІ ступеня.

 

Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни «Регіональна економіка» у Київському національному економічному університеті ім. В. Гетьмана:

Геннадій Мелюх – диплом І ступеня у номінації «Оригінальність розв’язування задач», нагороджений пам’ятною монетою Національного банку України.

C:\Users\Admin\Pictures\newsek24.04.181.jpghttp://www.lnau.edu.ua/lnau/images/stories/newsek24.04.183.jpg

 

 

 

2017 рік

Результати конкурсу студентських наукових робіт:

Марія Вислободська І місце у Всеукраїнському конкурсі на найкращу письмову роботу з податково-бухгалтерської тематики «Молодий експерт України», 22 грудня 2016 р. (науковий керівник к.е.н., доцент Г.В. Сиротюк).

Переможці олімпіад

Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Економіка природокористування» у Львівському національному аграрному університеті:

Марія Грисьо – диплом І ступеня;

Андрій Мороз  диплом ІІІ ступеня.

 

 

2016 рік

 

Результати конкурсу студентських наукових робіт:

М. Чубінська диплом ІІІ ступеня, м. Кам’янець-Подільський.

 

Переможці олімпіад:

М. Винників – диплом І ступеня у Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Економіка природокористування» у Львівському національному аграрному університеті.

 

 

Виховна робота на кафедрі економіки

Виховна робота на кафедрі економіки є органічним компонентом освітньої діяльності навчального закладу. Виховні заходи проводяться викладачами кафедри для студентів усіх форм навчання. Також співробітниками кафедри здійснюється профорієнтаційна робота зі школярами, майбутніми вступниками у ЛНУП, з метою підготовки професійно орієнтованої молоді.

May be an image of 3 людини, люди стоять та outerwear

Національно-патріотичне виховання студентів на кафедрі економіки ЛНУП передбачає: формування у них національної свідомості та відповідальності за долю України; виховання любові до рідної землі, її історії, сприяння відновленню і збереженню історичної пам’яті; культивування найкращих рис справжньої української ментальності (працелюбності, індивідуальної свободи, шанобливого ставлення до природи та ін.); виховання дбайливого ставлення до національного багатства країни, мови, культури та народних традицій.

 

May be an image of 11 людей та люди стоять

 

 

 

May be an image of 1 особа, стоїть та у приміщенні

 

 

May be an image of 2 людини та просто неба

 

Виховання та психологічна підтримка під час війни

Практичним психологом ЛНУП М.В. Ходаковою у дистанційному режимі було проведено виховну годину для студентів та аспірантів спеціальності 051 «Економіка». Лекцію разом зі студентами прослухали і викладачі кафедри економіки.

Професійні поради та важливі настанови Мирослави Володимирівни дали практичні корективи щодо психоемоційної поведінки людини у воєнний час.

 

66

 

Відповідно до затверджених планів в академічних групах проводяться тематичні виховні години.

Відкриту виховну годину, присвячену 36-й річниці Чорнобильської катастрофи та воєнним подіям в Україні від 2014 р. до сьогодення, було проведено для студентів третього року навчання ОС «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка». На заході були присутні викладачі кафедри економіки.

 

1212

Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну принесло кровопролиття та перекреслило мрії багатьох молодих українців. Чимало юнаків і дівчат пішли добровольцями до війська, щоб зі зброєю в руках захищати свою країну від агресора, долучилися до лав територіальної оборони, вчаться надавати медичну допомогу пораненим та займаються волонтерством. Війна Росії проти України вмить докорінно змінила життя української молоді.

Саме така проблема стала темою відкритої виховної години «Виклики сьогодення та шляхи їх вирішення», яку було проведено в академічних групах для студентів другого року навчання ОС «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка».

IMG-18762789e1b251b249014055a44d5996-V

 

Україна переживає найбільше випробування у своїй новітній історії – повномасштабну збройну боротьбу з російським агресором за власну незалежність і територіальну цілісність. Завжди у найважчі часи нашої історії знаходилися відважні, які добровільно брали зброю до рук і ставали на захист своєї Батьківщини.

Виховну годину, присвячену українським добровольцям, було проведено для студентів четвертого року навчання ОС «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка».

14

З нагоди нового державного свята – Дня Української державності, яке співпадає з Днем хрещення Київської Русі-України, 28 липня 2022 року викладачі кафедри економіки та студенти спеціальності «Економіка» прослухали лекцію «Українська державна традиція: генеза і розвиток в Києво-Руській державі», організовану Департаментом освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.

FB_IMG_1660592477518

Лекторка – доцент, кандидат історичних наук Ольга Щодра, завідувачка кафедри давньої історії України та архівознавства Львівського національного університету імені Івана Франка – наголосила на тисячолітніх традиціях українського державотворення, яке своїм корінням сягає часів заснування міста Києва та розквітло за князювання Володимира Великого, день ангела якого сьогодні святкуємо.

FB_IMG_1660592488098

 

«Державність – то мрія і право кожного народу. Народ має бажати своєї державности, а в неволі про те думати і до цього прямувати, коли не хочете бути постійно рабом сильніших чи хитріших сусідів» (Йосип Сліпий).

 

Будуймо разом нашу державність, укріплюймо її своїми здобутками на шляху до святої Перемоги.