Освітня програма «Менеджмент»

Кафедра є випусковою і здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 073 «Менеджмент».

Терміни навчання

За освітнім ступенем «Бакалавр»:

- на денній та заочній формі навчання – 3 роки 10 місяців (на основі повної загальної середньої освіти), 1 рік 10 місяців (на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра);

За освітнім ступенем «Магістр»:

- на денній та заочній формі навчання – 1 рік 4 місяці.

Метою освітньої програми є забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців з менеджменту, які володіють сучасними теоретичними знаннями та практичними навичками, сформованими на основі засвоєння загальних та професійних компетентностей, та здатні реалізовувати їх в установах будь-якої форми власності, на виробництві, у комерційних та некомерційних організаціях.

Обравши спеціальність 073 «Менеджмент» у ЛНУП, Ви отримаєте:

- освітню послугу високого рівня від професорів, доцентів та креативних практиків, які забезпечать набуття інноваційних знань для високопрофесійної діяльності у сфері сучасного менеджменту;

- набуття професійних компетентностей;

- навчання з використанням сучасних методів навчання та інформаційних технологій;

- поєднання навчання з практикою;

- зустрічі з практиками у сфері менеджменту.

Менеджери користуються стійким попитом на ринку праці та мають перспективи для подальшого професійного зростання у різних сферах діяльності. Після завершення навчання Ви зможете обіймати такі посади у сфері управління:

- менеджера;

- топменеджера;

- бренд-менеджера;

- керівника відділу;

- керівника місцевих органів влади;

- PR-менеджера;

- HR-менеджера.

Умови вступу студентів на денну та заочну форми навчання у 2024 році для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальність

Умови конкурсного відбору

Факультет управління, економіки та права

 

 

073 Менеджмент

 

ЗНО 2021 (три предмети)
або
НМТ 2022 або 2023 (три предмети)
або
НМТ 2024 (чотири предмети)
Мотиваційний лист

Мінімальна кількість балів в сертифікаті ЗНО, НМТ для допуску до участі в конкурсі – 100 балів.

Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130,000 балів.

Під час вступу заяви подаються в електронній формі (денна та заочна форми навчання).

Етапи вступної кампанії:

 • реєстрація електронних кабінетів вступників (https://vstup.edbo.gov.ua) – з 01 липня;
 • реєстрація заяв вступників – з 19 липня до 18:00 31 липня;
 • оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, – 05 серпня;
 • виконання вимог до зарахування (підтвердження місця навчання в електронному кабінеті з накладанням КЕП або особисто в ЗВО, подання документів та укладення договору про навчання) – до 18:00 08 серпня;
 • зарахування вступників на місця державного фінансування проводиться 10 серпня; за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 30 серпня.

Умови вступу студентів на денну та заочну форми навчання для здобуття у 2024 році для здобуття ОС «Бакалавр» на основі ОПС фахового молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста, ОС молодшого бакалавра

Спеціальність

Умови конкурсного відбору

Факультет управління, економіки та права

073 Менеджмент ЗНО 2021 (два предмети)
або
НМТ 2022 або 2023 (три предмети)
або
НМТ 2024 (чотири предмети)
Мотиваційний лист
ЄФВВ 2024 (за вибором вступника)

Для вступу можуть бути використані сертифікати:

зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2021 року з двох конкурсних предметів:

 1. українська мова / українська мова та література; 2. математика або історія України, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія (на вибір вступника);

національного мультипредметного тесту (НМТ) 2022 р. з трьох конкурсних предметів:

 1. українська мова; 2. математика; 3. історія України;

національного мультипредметного тесту (НМТ) 2023 р. з трьох конкурсних предметів:

1.українська мова; 2. математика; 3. історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (на вибір вступника);

національного мультипредметного тесту (НМТ) 2024 р. з чотирьох конкурсних предметів:

 1. українська мова; 2. математика; 3. історія України; 4. іноземна мова або українська література, або біологія, або географія, або фізика, або хімія (на вибір вступника).

Мінімальна кількість балів в сертифікаті ЗНО, НМТ для допуску до участі в конкурсі – 100 балів.

Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130,000 балів.

Конкурсний бал не може бути меншим ніж 150,000 балів для вступу на спеціальність 081 «Право».

Під час вступу заяви подаються в електронній формі (денна та заочна форми навчання).

Етапи вступної кампанії:

 • реєстрація для складання ЄФВВ у приймальній комісії ЗВО – з 19 квітня до 30 квітня;
 • реєстрація електронних кабінетів вступників (https://vstup.edbo.gov.ua) – з 01 липня;
 • реєстрація заяв вступників – з 19 липня до 18:00 31 липня;
 • оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, – 05 серпня;
 • виконання вимог до зарахування (підтвердження місця навчання в електронному кабінеті з накладанням КЕП або особисто в закладі вищої освіти, подання документів та укладання договору про навчання) – до 18:00 08 серпня;
 • зарахування вступників на місця державного фінансування проводиться 10 серпня; за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 30 серпня.

Умови вступу студентів на денну та заочну форми навчання у 2024 році для здобуття освітнього ступеня «Магістр» на основі ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» на спеціальності:

Спеціальність

Умови конкурсного відбору

Факультет управління, економіки та права

073 Менеджмент ЄВІ 2023 або 2024
ЄФВВ 2024
Мотиваційний лист

Етапи вступної кампанії

Етап

Термін проведення

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та/або єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) у приймальній комісії ЗВО
·        основна сесія
·        додаткова сесія
з 07 травня до 29 травня
з 17 червня до 21 червня
ЄВІ та / або ЄФВВ, що проводяться УЦОЯО:
·        основна сесія
·        додаткова сесія
з 24 червня до 15 липня
з 31 липня до 14 серпня
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів з 01 липня
Реєстрація заяв на участь у співбесідах та фахових іспитах на місця за кошти державного бюджету та фізичних і юридичних осіб з 01 липня до 27 липня
Співбесіди, фахові іспити (у закладі вищої освіти) на місця за кошти державного бюджету та фізичних і юридичних осіб з 17 липня до 28 липня
Фахові іспити для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця за кошти фізичних або/та юридичних осіб з 01 серпня до 16 серпня
Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі з 01 серпня до 22 серпня
Виконання вимог до зарахування (підтвердження місця навчання в електронному кабінеті з накладанням КЕП або особисто в ЗВО, подання документів та укладення договору про навчання) до 18.00 26 серпня
Наказ на зарахування
·        на місця за кошти державного бюджету
·        на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб
27 серпня
30 серпня
(І етап),
до 30 вересня (останній етап)

Мінімальна кількість балів в сертифікаті ЄВІ, ЄФВВ для допуску до участі в конкурсі – 100 балів, прохідний бал з фахового іспиту – 140 балів.

Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130,000 балів.

Перелік документів, які вступник подає під час виконання вимог до зарахування:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього (за умови пред’явлення оригіналу);
 • копію екзаменаційного листка результатів ЄВІ 2023 або ЄВІ 2024 та / або ЄФВВ чи ЄДКІ 2024;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (за умови пред’явлення оригіналу);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць).

Умови вступу студентів на денну та заочну форми навчання у 2024 році для здобуття освітнього ступеня «Магістр» на основі ОС «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» на спеціальності:

Спеціальність

Вступні випробування

Факультет управління, економіки та права

073 Менеджмент ЄВІ 2023 або 2024
ЄФВВ 2024
Мотиваційний лист

Етапи вступної кампанії

Етап

Термін проведення

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та/або єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) у приймальній комісії ЗВО
·           основна сесія
·           додаткова сесія
з 07 травня до 29 травня
з 17 червня до 21 червня
ЄВІ та / або ЄФВВ, що проводяться УЦОЯО:
·           основна сесія
·           додаткова сесія
з 24 червня до 15 липня
з 31 липня до 14 серпня
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів з 01 липня
Реєстрація заяв на участь у співбесідах та фахових іспитах на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 01 липня до 27 липня
Співбесіди, фахові іспити (у закладі вищої освіти) на місця за кошти фізичних і юридичних осіб з 17 липня до 28 липня
Фахові іспити для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі на місця за кошти фізичних або/та юридичних осіб з 01 серпня до 16 серпня
Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі з 01 серпня до 22 серпня
Виконання вимог до зарахування (підтвердження місця навчання в електронному кабінеті з накладанням КЕП або особисто в ЗВО, подання документів та укладення договору про навчання) до 18.00 29 серпня
Наказ на зарахування
·           на місця за кошти державного бюджету
·           на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб
30 серпня (І етап),
до 30 вересня (останній етап)

Мінімальна кількість балів в сертифікаті ЄВІ, ЄФВВ для допуску до участі в конкурсі – 100 балів, прохідний бал з фахового іспиту – 140 балів.

Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130,000 балів.

Під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які згідно з Правилами вступу до ЛНУП не передбачають складання ЄФВВ, вступники на ОС магістра (ОКР спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат ЄВІ, або скласти співбесіду з іноземної мови в закладі вищої освіти.

Перелік документів, які вступник подає під час виконання вимог до зарахування:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього (за умови пред’явлення оригіналу);
 • копію екзаменаційного листка результатів ЄВІ 2023 або ЄВІ 2024 та / або ЄФВВ 2024;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (за умови пред’явлення оригіналу);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць).