Історія кафедри

У липні 1994 року у складі економічного факультету було створено кафедру зовнішньоекономічної та маркетингової діяльності. Організація кафедри була зумовлена змінами, які відбувалися в економіці України, формуванням ринкових відносин, розширенням зовнішньоекономічних зв’язків підприємств АПК і необхідністю підготовки відповідних спеціалістів.

Очолив кафедру відмінник аграрної освіти і науки, член-кореспондент Української екологічної академії наук, к.е.н., доцент Манолій Іванович Андрушко.

Суспільно-політичні та соціально-економічні трансформації, що відбувалися в нашій країні, інтенсивно вплинули на сучасну систему освіти. Тому у 2018 році кафедра зазнала змін та була перейменована на кафедру міжнародних економічних відносин та маркетингу.

Сьогодні кафедру очолює к.е.н., доцент Андрій Олександрович Линдюк.
Кафедра є випусковою за спеціальностями 292 «Міжнародні економічні відносини» для РВО «Бакалавр» і РВО «Магістр» та 075 «Маркетинг» для РВО «Бакалавр».