Навчально-методична робота

Одним з основних завдань кафедри є організація належної навчально-методичної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти відповідно до стандартів навчального процесу з питань якісної підготовки й оцінювання знань студентів денної форми навчання та  Навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти. Відповідно до цього на кафедрі забезпечується вивчення навчальних дисциплін правового спрямування, серед яких: «Теорія держави та права», «Конституційне право України», «Земельне право України», «Трудове право України», «Цивільне право та процес України»,  «Кримінальне право та процес України», «Сімейне право України», «Аграрне право», «Господарське право України», «Міжнародне право», «Право Європейського Союзу», «Природоохоронне законодавство», «Екологічне право» та ін.

Відповідно до кількості лекційних курсів, кафедрою проведено значну роботу з методичного забезпечення занять, підготовлено близько 70 методичних вказівок для проведення практичних занять.

Перелік навчальних дисциплін, викладання яких забезпечуються кафедрою:

Теорія держави і  права;

Юридична деонтологія;

Конституційне право України;

Судові та правоохоронні органи;

Земельне право України;

Адміністративне право та процес України;

Кримінальне право України;

Цивільне право України;

Трудове право України;

Цивільне процесуальне право України;

Кримінальне процесуальне право України;

Аграрне право України;

Право Європейського Союзу;

Міжнародне право;

Фінансове право України;

Екологічне право України;

Кримінально-виконавче право України;

Криміналістика;

Виконавче провадження;

Адвокатура і нотаріат;

Господарське право України;

Міжнародний захист прав людини;

Основи римського права;

Земельно-правове документознавство;

Судова риторика;

Правове регулювання публічних закупівель в Україні;

Запобігання дискримінації в Україні;

Сімейне право України;

Медичне право України;

Юридичний практикум;

Право інтелектуальної власності;

Правознавство;

Містобудівне право.