Навчальна діяльність

 

Кафедра міжнародних економічних відносин та маркетингу є випусковою для здобувачів вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» першого (бакалаврського) та 292 «Міжнародні економічні відносини» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Підготовка фахівців на кафедрі ведеться за денною та заочною формами навчання.

На кафедрі міжнародних економічних відносин та маркетингу викладають навчальні дисципліни, які є основою для набуття студентом необхідних теоретичних і практичних знань фахового характеру:

1. Спеціальність «Маркетинг»: маркетинг, міжнародний маркетинг, маркетингові комунікації, паблік рілейшнз, поведінка споживача, управління розподілом та продажами, маркетингова цінова та товарна політика, маркетингові дослідження, маркетинговий аналіз, інфраструктура товарного ринку, бізнес-маркетинг, брендинг, маркетинг територій, управління маркетингом, маркетинговий аудит, маркетинг послуг, цифровий маркетинг та інші.

2. Спеціальність «Міжнародні економічні відносини»: теорія міжнародних відносин, міжнародні економічні відносини, країнознавство, дипломатична та консульська служба, діловий протокол та етикет, міжнародна економічна діяльність України, моніторинг світових ринків, міжнародна торгівля, міжнародний бізнес, ЗЕД підприємства, міжнародна економічна інтеграція та євроінтеграція, міжнародна інноваційна та інвестиційна політика, зовнішня політика України та геополітика, міжнародна конкурентоспроможність товарів і послуг, міжкультурна комунікація, управління міжнародними проєктами, міжнародна та європейська безпека, міжнародні стратегії економічного розвитку, європеїстика та європейський бізнес, зовнішньоекономічна діяльність підприємства та інші.

Викладачі кафедри застосовують в навчальному процесі сучасні педагогічні технології, забезпечують аналітичну спрямованість та наповнюють практичні заняття завданнями проблемного і ситуаційного характеру, які стимулюють інтерактивну діяльність здобувачів вищої освіти.

Широко використовуються активні методи навчання, зокрема обговорення практичних ситуацій та кейсів, круглі столи і дискусії на задану тему, доповіді, есе, презентації студентів та їх обговорення і аналіз, ділові ігри, заняття із використанням програмованих засобів навчання, а також позааудиторна практико-орієнтована підготовка.

 

З метою покращення якості роботи зі здобувачами вищої освіти викладачами створено та розроблено навчальні курси в середовищі Moodle, де розміщено силабуси, робочі програми дисциплін, лекційний матеріал, презентації, завдання для практичної та самостійної підготовки, тестові завдання. Викладачі кафедри систематично проводять активну роботу із розширення існуючих та створення нових навчальних курсів в середовищі Moodle.

 

Філії кафедри

Пріоритетним напрямком співпраці кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу з партнерськими організаціями є адаптація навчального процесу до реальних виробничих умов. Основними організаційними формами співпраці кафедри та її філіалів є:

- оперативний обмін науково-технічною інформацією, участь в організації спільних наукових проєктів;

- проведення навчальних занять та проходження виробничої та переддипломної практики здобувачів вищої освіти;

- підготовка наукових кадрів та стажування викладачів;

- участь в розробці освітніх програм;

- розробка необхідного навчально-методичного забезпечення.


з/п

Назва філіалу кафедри

Адреса філіалу

1

ПрАТ СК «Граве Україна»

м. Київ

2

ТЗОВ «Нестле Україна»

Львівська обл., м. Львів

3

ННДЦ ЛНУП

Львівська обл., м. Дубляни

4

Агенція регіонального розвитку Львівської області

Львівська обл., м. Львів

5

ТзОВ «Транс Компані»

Львівська обл., Городоцький р-н, с. Косівець

6

ТзОВ Готельно-курортний комплекс «Карпати»

Львівська обл., м. Трускавець

7.

Турагенція «Антонівтур»

Львівська обл., м. Львів

8.

Науково-виробнича фірма «Івоя»

Львівська обл., м. Львів

9.

Акціонерний банк «Південний»

Львівська обл., м. Львів

10.

Камінь-Каширська міська територіальна громада

Волинська обл., м. Камінь-Каширський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виховна робота

Важливою складовою освітнього процесу в університеті є виховна робота зі студентською молоддю, що спрямована на виховання свідомого громадянина, патріота, набуття молоддю соціального досвіду, високої культури міжнаціональних взаємовідносин, формування у молоді потреби та вміння жити в громадянському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури.
Виховна робота в академічних групах проводиться згідно з розробленим планом для здобувачів вищої освіти факультету управління, економіки та права й окремим планом виховної роботи в академічній групі. Плани виховної роботи на кафедрі розроблені в розрізі семестрів і за навчальний рік.
Загалом виховна робота в академічних групах має патріотичне, моральне, етично-культурне, трудове, спортивно-масове, організаційне і духовне спрямування.
Здобувачі вищої освіти відвідують музеї університету (Музей Степана Бандери, Музей історії університету), різного роду виставки, беруть участь у міських заходах, зокрема з відзначення Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні. Окрім цього, проводяться виховні заходи за межами університету: у Національному академічному українському драматичному театрі ім. Марії Заньковецької, Театрі опери та балету ім. С. Крушельницької, під час екскурсії на Львівській ратуші, в музеї «Шевченківський гай».
Важливу роль, пов’язану із виховною, соціально-психологічною та духовною підтримкою молоді, виконує в університеті студентський капелан (провідний фахівець відділу з організації виховної роботи) о. Іван Венгрин, який вільно та відкрито спілкується зі здобувачами вищої освіти на актуальні теми в аудиторіях, гуртожитках, через онлайн-платформу Zoom, проводить тематичні зустрічі, демонструє власним прикладом місію соціального служіння.
Також зі здобувачами вищої освіти співпрацює психологиня університету Мирослава Ходакова, яка проводить різноманітні тренінги, семінари, круглі столи, співбесіди, аби подолати емоційне виснаження, спричинене шаленим ритмом сучасного життя та умовами воєнного стану.