Науково-дослідна робота

Основним напрямом науково-дослідної роботи на кафедрі є «Організація маркетингового забезпечення збутової діяльності підприємств АПК на внутрішньому та зовнішніх ринках». На кафедрі функціонує два студентських наукових гуртки –  «Маркетингове обслуговування АПК України» і «Актуальні проблеми міжнародної економіки», в яких щорічно беруть участь 70-80 студентів. Основними напрямками наукових досліджень студентів є: вдосконалення системи управління зовнішньоекономічним співробітництвом; пошук шляхів розширення напрямків та поглиблення асортименту продукції аграрного експорту України; сучасні тенденції розвитку міжнародних економічних відносин АПК. До участі у роботі наукових гуртків кафедри разом з іншими долучаються потенційні майбутні абітурієнти з коледжів ЛНАУ. Студенти мають широкий доступ до міжнародних програм академічної мобільності, міжнародних грантів на освітні та наукові проєкти.

 

Протягом останніх років професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано понад 700 наукових праць, більш ніж 600 навчально-методичних розробок, 30 монографій і близько 25 підручників та посібників за профілем кафедри. Наукові публікації видаються у періодичних виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Scince Core Collection.

 

Кафедра міжнародних економічних відносин та маркетингу активно підтримує зв’язки із закордонними закладами вищої освіти, організаціями і підприємствами у провідних державах Європи та світу. Викладачі кафедри проходять стажування в національних і закордонних освітніх, наукових та виробничих установах. Підтримуються зв’язки та здійснюється співробітництво з науковцями з Австрії, Великої Британії, Канади, Німеччини, Індії, Польщі, Чехії, Японії та ін.

Кафедра міжнародних економічних відносин та маркетингу ЛНУП запрошує до участі у роботі VII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Трансформаційні зміни національної економіки в умовах євроінтеграції», яка відбудеться 6-7 грудня 2023 року.

Детальна інформація – у прикріпленому файлі.