Своїм існуванням кафедра фінансів, банківської справи та страхування завдячує ректору Львівського національного університету природокористування, академіку НААНУ Володимиру Васильовичу Снітинському. Переглядаючи структуру університету, ректор визнав за необхідне та доцільне створити на базі кафедри бухгалтерського обліку і фінансів окрему ланку університету − кафедру під назвою «Фінанси і кредит», яка б готувала фахівців за спеціальністю «Фінанси» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр». На основі листа Міністерства агропромислового комплексу України №37 (18-2-13) 6098 та наказу ректора ЛДАУ №186/3 від 5 липня 1999 було створено кафедру.
Кафедру з 1999 року очолювала кандидат економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Стефанія Михайлівна Онисько. Стефанія Михайлівна зуміла згуртувати та повести до поставленої мети колектив, створивши в ньому сприятливу для творчості, методичних і наукових пошуків атмосферу. З 2015 року повноваження завідувача кафедри було передано кандидату економічних наук, доценту Ользі В’ячеславівні Шолудько, яка користується великою повагою у колективі, в якому продовжує працювати і якому віддає багато своїх сил. З 2016 року кафедру очолила кандидат економічних наук, доцент Оксана Володимирівна Грицина, яка презентувала себе як компетентний та ініціативний керівник, зуміла сформувати колектив однодумців, який створив умови для ефективного навчального процесу на очолюваній нею кафедрі.
Виконання поставлених цілей посилює увагу до вивчення фінансів та фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Висока динамічність елементів зовнішнього середовища, швидкі й часто несподівані зміни у соціально-економічних і фінансових процесах вимагають нової організації фінансової діяльності, модернізації фінансових структур управління та фінансово-кредитного механізму, діагностики фінансово-економічного стану суб’єктів господарювання та прийняття рішень в умовах плюралізму, ризику і конкуренції, розробки та реалізації антикризової стратегії у підприємництві.