2021:

Навчальний План - завантажити
Освітньо-Професійна Програма - завантажити

Рецензія Гринкевич С. - завантажити
Рецензія Логоша Р. - завантажити
Рецензія Поперечний С. - завантажити
Рецензія Рурак І. - завантажити

2022:

Навчальний План (денне) - завантажити
Навчальний План (заочне) - завантажити
Додаток до НП - завантажити
Освітньо-Професійна Програма - завантажити

Рецензія Гринкевич С. - завантажити
Рецензія Логоша Р. - завантажити
Рецензія Нестерович А. - завантажити
Рецензія Чапран Р. - завантажити
Рецензія Маліновський А. - завантажити


Пропозиції стейкхолдерів щодо удосконалення освітніх програм:

Результати опитування здобувачів освіти ОП Маркетинг - завантажити

Пропозиції від стейкхолдерів:
https://forms.gle/1LnumpNsp6cHjhRP7


Силабуси та робочі програми:

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Силабус
ВСТУП ДО ФАХУ
Силабус
БЖД ТА ОХОРОНА ПРАЦІ
Силабус
МАРКЕТИНГ І МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ
Силабус
УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)
Силабус
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ І МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
Силабус
ПРАВОЗНАВСТВО ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Силабус
МЕНЕДЖМЕНТ
Силабус
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
Силабус
МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ
Силабус
МАТЕМАТИКА (ВИЩА МАТЕМАТИКА І ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТІ)
Силабус
УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ ТА ПРОДАЖАМИ
Силабус
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ЕММ
Силабус
МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ТА ТОВАРНА ПОЛІТИКА
Силабус
СТАТИСТИКА
Силабус
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ
Силабус
ФІЛОСОФІЯ
Силабус
ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА
Силабус
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
Силабус
ІНФРАСТРУКТУРА ТОВАРНОГО РИНКУ
Силабус
ІНОЗЕМНА МОВА
Силабус
БІЗНЕС-МАРКЕТИНГ
Силабус
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З ФАХУ (1 КУРС)
Силабус
БРЕНДИНГ І МАРКЕТИНГ ТЕРИТОРІЙ
Силабус
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З ФАХУ (2 КУРС)
Силабус
УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ТА МАРКЕТИНГОВИЙ АУДИТ
Силабус
ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА
Силабус
АТЕСТАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН
Програма ККІ