Викладачі кафедри користуються визнанням у науковому світі. За останні роки опубліковано понад 500 наукових праць, 15 монографій, 5 підручників і понад 500 навчально-методичних розробок за профілем кафедри. Науковий доробок кафедра презентує у міжнародних наукових виданнях, серед яких і закордонні. Наукові публікації видаються у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus та Web of Science Core Collection. За останні роки таких публікацій налічується понад 10. Основним напрямом науково-дослідної роботи кафедри є «Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку аграрної економіки і села».

Для підтримання власного та загальнокафедрального наукового рівня налагоджені зв’язки з науковцями різних країн, зокрема представниками наукових кіл США, Англії, Польщі, Франції, Німеччини, Бельгії, Словенії. Кафедра є учасником Міжнародного науково-дослідницького проєкту співпраці «Fungovanie euroregionov karpatskeho, Tatry a Beskydy – Uspechy a perspektivy rozvoja» з реалізації частини цього проєкту на тему «Транскордонне співробітництво як вектор розвитку малого та середнього бізнесу України з країнами V-4».

На кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Фінанси, банківська справа та страхування», який неодноразово був визнаний кращим гуртком університету. Основні напрями наукових досліджень студентів: вдосконалення фінансово-кредитних відносин в АПК, розвиток і вдосконалення банківської системи в Україні, перспективи та проблеми розвитку страхового ринку України, розвиток лізингу та його страховий захист, удосконалення податкової політики, необхідність фінансової підтримки сільськогосподарського товаровиробника.

До роботи студентського наукового гуртка долучаються учні Стрийського, Тлумацького, Горохівського та Вишнянського коледжів, які готуються стати студентами ЛНАУ.

Результати науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти відображені у матеріалах наукових конференцій та семінарів, успішній участі студентів у конкурсах, предметних олімпіадах, круглих столах. У науковому доробку кафедри є значна кількість призових місць у студентських предметних олімпіадах, дипломи I-ІІІ ступенів у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, перемоги у конкурсах соціальних проєктів та бізнес-планів. Здобувачі освіти стали переможцями таких конкурсів, як Аграрно-політичні дебати, Scholarship in Ukraine, Global Money Week – 2019 р., онлайн-хакатон з фінансової грамотності «Грошофаги та як їх приборкати?», а також Всеукраїнського студентського конкурсу бізнес-проєктів «Бізнес-трамплін».

Слід зазначити, що одним з переможців конкурсу «Кращий студент» в номінації «Кращий студент-науковець 2021 року» став здобувач освіти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» факультету управління, економіки та права Роман Данилишин.

Бажаємо подальших успіхів на науковій ниві усім учасникам студентської науково-дослідної роботи!