Профорієнтаційна робота 

Впродовж навчального року викладачі кафедри систематично відвідують загальноосвітні школи, коледжі та інші навчальні заклади Львівщини. Учням доводиться загальна інформація про університет, кафедру фінансів, банківської справи та страхування, навчальну базу, інфраструктуру студентського містечка, студентське життя. Основну увагу учнів сконцентровують на особливостях вступної кампанії, повідомляють терміни та умови вступу на різні напрями підготовки, зокрема на напрям підготовки «Фінанси, банківська справа та страхування».

Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Метою освітньо-професійної програми є формування у майбутнього фахівця знань, умінь, комунікативних навичок, пов’язаних зі здатністю розв’язувати складні фахові завдання та практичні проблеми у галузі фінансів, банківської справи та страхування, підготовка до успішного засвоєння програм вищих ступенів освіти.

Кафедра є випусковою і здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Термін навчання за освітнім ступенем «Бакалавр»: на денній формі навчання – 3 роки 10 місяців (на основі середньої освіти), 1 рік 10 місяців (на основі ОС «Молодший спеціаліст»); на заочній формі навчання – 4 роки 7 місяців (на основі середньої освіти), 2 роки 4 місяців (на основі ОС «Молодший спеціаліст»).

Переваги спеціальності

- навчання за кошти державного бюджету;

- проходження практики в банках, на підприємствах, в страхових компаніях, державних та інших фінансових установах;

- використання мультимедійних технологій, відео- та онлайн-лекцій;

- можливість працювати у комп’ютерних класах, опанувати найсучасніші програмні продукти. 

Сфера діяльності випускника

Фахівці-випускники кафедри можуть обіймати посади провідних економістів, економістів-фінансистів, фінансових менеджерів, фінансових аналітиків, керівників фінансових та економічних служб (департаментів) на підприємствах, установах та організаціях виробничої та невиробничої сфери, у банках, в органах фіскальної служби, в казначейській службі, страхових компаніях, бюджетних установах та державних (недержавних) фондах не тільки в Україні, а й за її межами.

Спеціальність

Сертифікати ЗНО

(бюджет або контракт)

Сертифікати ЗНО

(лише контракт)

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або географія

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика або географ