Черевко Георгій Владиславович – доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економіки.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1979 рік – з відзнакою закінчив економічний факультет Львівського сільськогосподарського інституту і розпочав трудову діяльність на кафедрі економіки.

Кандидат економічних наук з 1985 року.

Доктор економічних наук з 1995 року.

Вчене звання доцента кафедри економіки підприємства присвоєно у 1993 році.

З 1995 року – завідувач кафедри економіки.

У 1998 році – присвоєно вчене звання професора.

1998–1999 рр. – начальник відділу міжнародних зв’язків Львівського державного аграрного університету.

1999–2009 рр. – проректор з наукової роботи Львівського національного аграрного університету.

З 2023 року – експерт з питань акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти (Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти», Державна служба якості освіти України).

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 43 роки, у тому числі у даному закладі – 43 роки.

Основні навчальні курси, які веде викладач: для здобувачів ступеня доктора філософії – «Право інтелектуальної власності», «Моделі аграрної економіки», «Кооперація в агропромисловому комплексі», «Поведінкова економіка», «Європейська економічна інтеграція», «Дорадництво у сфері агробізнесу»; для студентів ОС «Магістр» – «Економіка вражень», «Економічне обґрунтування та управління проєктами», «Циркулярна економіка»; для студентів ОС «Бакалавр» – «Економіка автоматизованих виробництв в АПК», «Економіка природокористування».

Коло наукових інтересів і напрямів досліджень: проблеми ефективного розвитку економіки сільського господарства і АПК в цілому, фінансового менеджменту у суб’єктах господарювання, підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу та інвестицій, економіки природокористування, вдосконалення економічних взаємовідносин в АПК, кооперації та інтеграції, агротуризму, питання державного регулювання ринкової економіки, менеджменту людських ресурсів, зрівноваженого розвитку сільських регіонів. Особливу увагу в останні роки приділяє проблемі євроінтеграції української економіки та визначенню ролі вітчизняного АПК в цьому процесі.

З 1996 року – член Міжнародної асоціації сільськогосподарських економістів.

1996–1999 рр. – науковий консультант представництва у Львові одного з найбільших у США кооперативів «Land O’Lakes» з питань менеджмент-освіти та економічного аналізу сільськогосподарських підприємств та міжнародної консалтингової корпорації «RONKO» з питань економічної освіти фермерів і керівників реформованих господарств.

З 2002 року – дійсний член (академік) Української екологічної академії наук.

З 2008 р. – академік Академії наук вищої освіти України.

У 2008 році Указом Президента України присвоєно почесне звання Заслуженого діяча науки і техніки України.

З 2009 р. – академік Академії економічних наук України.

З 2000 р. – член Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (Польща).

Член Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників від дня його заснування.

Кваліфікований експерт-дорадник з питань аграрної економіки та агробізнесу.

1996–2021 рр. – член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій у ЛНАУ.

2014–2020 рр. – член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій Жешувського університету (Польща).

Виступав головою разових спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії.

Керівник наукової школи «Аграрна економіка та соціальний розвиток сільських територій» у Львівському національному університеті природокористування.

Підготував 5 докторів економічних наук, 24 кандидати економічних наук та 1 доктора філософії.

2013–2019 рр. – головний редактор наукового фахового журналу ЛНАУ «Аграрна економіка». З 2020 р. – заступник головного редактора наукового фахового журналу «Аграрна економіка» ЛНУП.

Член редколегії наукового фахового журналу ЛНУП «Вісник ЛНУП: Економіка АПК», член редакційної колегії наукового видання Zeszyty naukowe SGGW «Ekonomika i organizacja logistyki» (Польща), член редакційної колегії наукового фахового журналу «Annals of the polish association of agricultural and agribusiness economists» (Польща), член редакційної колегії наукового видання «Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A: Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne» (Польща), член редакційного комітету наукового видання Zeszyty naukowe PWSTE, seria Współczesne problemy zarządzania (м. Ярослав, Польща).

Постійний член організаційних і наукових комітетів міжнародних конференцій: «Economic and Social Consequences of the Covid-19 Pandemic» (SGGW, Польща); Warszawskie Dni Logistyki (SGGW, Польща); «Logistics challenges in the modern world» (SGGW, Польща); «Production and consumption of energy in the countries of the European Union» (SGGW, Польща); Міжнародного наукового форуму «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій» ЛНУП.

З 2021 – рецензент року в Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) у міжнародних наукових журналах «Agronomy», «Sustainability», «International Journal of Environmental Research and Public Health», «Resources» (Scopus, Web of Science та ін.).

З 2021 – рецензент року в Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) у міжнародних наукових журналах «Agronomy», «Sustainability», «International Journal of Environmental Research and Public Health», «Resources» (Scopus, Web of Science та ін.).

1989–1990 рр. – 11-місячне навчання на курсах англійської мови в м. Києві.

1995 рік – піврічне стажування в університетах США (Missouri State University; Arizona State University) з проблем ринкової економіки та методики викладання економічних дисциплін у вищих навчальних закладах (Foreign Exchange Program, USDA).

1997 рік – навчання у Вищій Баварській академії менеджменту (Німеччина) за спеціальністю «Менеджмент людських ресурсів» (Human Resources Management).

1998 рік – річне навчання в Люблінській рільничій академії (Польща) за програмою «Управління охороною навколишнього середовища згідно зі стандартами Європейського Союзу», організоване за участю Ruhrkole Bergbau AG.

2003 р. – місячне стажування у Міжнародному тренінговому центрі Міністерства закордонних справ та Міністерства сільського господарства Держави Ізраїль з питань розвитку агробізнесу та економіки природокористування.

У 2017 році пройшов стажування в Державній вищій технічно-економічній школі ім. Броніслава Маркевича (м. Ярослав, Польща).

У 2020 році пройшов підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету за напрямом «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі»; стажування за напрямом «Методика викладання європейської інтеграції» за проєктом Еразмус+ ім. Жана Моне «Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність» (Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка).

У 2021 році пройшов підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету за напрямом «Організація навчального процесу у закладах освіти за допомогою сучасних інноваційних технологій, а також можливості інтегрування різних систем та платформ у єдине віртуальне навчальне середовище».

Лютий 2021 р. – підвищення кваліфікації в ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» на тему «Академічна доброчесність. Інституціональна система підтримки академічної доброчесності та "антиплагіатні" сервіси».

Березень 2021 р. – сертифіковані курси з викладання дисциплін неповносправним студентам (Жешувський університет, Польща).

Липень 2021 р. – підвищення кваліфікації за курсом «Інтелектуальна власність та основи патентознавства» (Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»).

2022 р. – навчання з управління авторськими правами та суміжними правами на об’єкти інтелектуальної власності (Жешувський університет, Польща); навчання з основ комерціалізації об’єктів промислової власності (Опольський університет, Жешувський університет, Польща); закінчив Літню школу АПД–2022 «Аграрна торговельна політика України – виклики та перспективи в контексті євроінтеграції», організовану 25-29 липня проєктом «Німецько-український агрополітичний діалог» (АПД) у співпраці з Державною установою «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» та Київською школою економіки (KSE); завершив навчальний тренінг «Навчати та навчатись в умовах війни – наші сили і виклики» (SoftServe/IT academy); прослухав науково-практичний семінар з підвищення кваліфікації «Техніки для розвитку емоційного інтелекту» (Компанія EdEra); учасник проєкту з розвитку співпраці бізнесу та університетів «Uni-Biz Bridge», який присвячений розвитку soft-skills викладача.

Жовтень 2022 р. – квітень 2023 р. – стажування в Державній вищій технічно-економічній школі ім. Броніслава Маркевича (м. Ярослав, Польща).

Нагороди:

- грамота Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом» (2006 р.);

- нагрудний знак «за наукові досягнення» Міністерства освіти і науки України (2006 р.);

- почесна відзнака «За заслуги перед Вищою сільськогосподарською школою у Варшаві» (ULS-SGGW, Польща, 2010 р.);

- пам’ятна медаль «За продуктивну співпрацю і вклад в розвиток університету» (Wyższa Szkoła Inzynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie, Польща, 2010 р.);

- медаль «За багаторічну співпрацю з асоціацією SERiA та внесок у розвиток польської аграрної академічної науки» (Польща, 2018 р.).

 Навчально-методичні та наукові публікації

Має понад 600 праць, в т.ч.: 30 монографій, 12 навчальних і практичних посібників, 17 брошур, 400 наукових статей, у тому числі 5 статей у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science, 125 праць навчально-методичного характеру (навчальні посібники та методичні вказівки і рекомендації щодо вивчення відповідних дисциплін), в т.ч. 17 програм навчальних курсів, рекомендованих до використання Наукметодцентром Мінагрополітики України.

ORCID ID: 0000-0002-0072-5816.

Scopus Author ID: 57216176721.

Web of Science Researcher ID: AAF-8527-2021.

Профіль науковця у Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=dTW-KoIAAAAJ&hl=uk

 Основні публікації:

 1. Черевко Г.В., Черевко І.В. Органічне сільське господарство як шлях його екологізації в контексті циркулярної економіки. Захист і відновлення екологічної рівноваги та забезпечення самовідновлення екосистем: колективна монографія / за заг. ред. Т.О. Чайки. Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2023. 308 с. С. 203-210.
 2. Yatsiv I., Cherevko H. Economic and Social Consequences of the Concentration of Production in Agricultural Enterprises in Ukraine. Folia Oeconomica Stetinensia. Vol. 22(2022), Issue 2 (December 2022). DOI: https://doi.org/10.2478/foli-2022-0028. (Scopus)
 3. Cherevko H., Tkachuk V., Cherevko I., Syrotyuk H., Syrotyuk S. Solar Energetics in Ukraine and the Experience of the Visegrad Group Countries. Scientific Horizons. 25(3). P. 85-97. DOI: https://doi.org/10.48077/scihor.25(3).2022.85-97. (Scopus)
 4. Черевко Г.В. Циркулярна економіка: переваги та недоліки. Вісник Львівського національного аграрного університету: Економіка АПК. 2022. № 29. С. 10-17. DOI: https://doi.org/10.31734/economics2022.29.010. (Index Copernicus)
 5. Черевко Г.В. Циркулярна економіка: еволюція поняття. Аграрна економіка. 2022. № 3-4. С. 51-58. DOI: https://doi.org/10.31734/agrarecon2022.03-04.051. (Index Copernicus)
 6. Черевко Г., Грисьо М. Конкуренція і конфлікти на ринку сільськогосподарських земель та його інституалізація. Аграрна економіка. 2022. № 3-4. С. 38-50. DOI: https://doi.org/10.31734/agrarecon2022.03-04.038. (Index Copernicus)
 7. Cherevko I., Cherevko H. Organic niche agriculture in the sustainable development of rural areas. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2022. Vol. 22, Issue 1. P. 75-87. (Web of Science)
 8. Черевко Г., Шугало В. Еколого-економічна ефективність виробництва та використання біогазу в аграрній сфері економіки: монографія. Львів: Галицька видавнича спілка, 2022. 284 с.
 9. Cherevko H., Kolodiichuk V., Kolodiichuk I., Popivniak R. Efficiency of logistics chain management in the grain product subcomplex of the agro-industrial complex of Ukraine. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2020. Vol. 20, Issue 1. P. 287-300. (Web of Science)
 10. Cherevko H., Khirivskyi R., Yatsiv I., Pasichnyk T., Petryshyn L., Kucher L. Assessment and analysis of sustainability of the socio-economic development of amalgamated territorial communities of the region. European journal of sustainable development. 2020. Vol. 9, № 2. P. 569-578. (Scopus)
 11. Cherevko H. Efektywność sposobów motywowania pracowników w przedsiębiorstwie – ujęcie teoretyczne: polskie wizje. Вісник ЛНАУ: Економіка АПК. 2020. № 27. C. 173-177. DOI: https://doi.org/10.31734/economics2020.27.173. (Index Copernicus)
 12. Черевко Г.В. Державне регулювання діяльності агрохолдингів в умовах конкуренції в сільському господарстві. Аграрна економіка. 2019. С. 8-16. Т. 12, № 1-2. DOI: https://doi.org/10.31734/agrarecon2019.01.008. (Index Copernicus)
 13. Черевко Г., Глубіш Л. Організація взаємодії із стейкхолдерами: навч. посібник. Львів: Видавництво «Магнолія 2006», 2019. 267 с.
 14. Черевко Г., Стефанюк У. Фермерські господарства України та розвиток їх трудового потенціалу. Львів: Ліга-Прес, 2018. 248 с.
 15. Черевко Г., Савченко Є., Сиротюк К. Економічна ефективність використання сонячної енергії у сільськогосподарських підприємствах Львів: Ліга-Прес, 2016. 220 с.
 16. Черевко Г.В. Державне регулювання ринкової економіки АПК: навч. посібник. К.: Знання, 2006. 339 с.
 17. Черевко Г.В. Інтелектуальна власність: навч. посіб. К.: Знання, 2008. 412 с.
 18. Черевко Г.В., Горбонос Ф.В., Павленчик Н.Ф., Павленчик А.О. Економіка підприємства: підруч. К.: Знання. 2010. 463 с.
 19. Черевко Г.В., Черевко І.В., Василенька Н.І. Економіка природокористування. Львів: Ліга-Прес, 2013. 700 с.