Яців Світлана Федорівна – кандидат економічних наук, доцент.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У 1990 році закінчила економічний факультет Львівського сільськогосподарського інституту за спеціальністю «Економіка і організація сільського господарства».

З 2003 року – на науково-педагогічній роботі.

З 2007 року – кандидат економічних наук.

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента.

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 20 років, у тому числі у даному закладі – 20 років.

Викладає навчальні дисципліни: для студентів ОС «Магістр» – «Ринок і конкуренція»; для студентів ОС «Бакалавр» – «Економіка підприємства», «Стратегія підприємства», «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Управління витратами».

Основні напрями наукових досліджень: функціонування ринку м’яса; забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств.

У 2017 році пройшла підвищення кваліфікації в Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Тематика підвищення кваліфікації: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності».

У 2019 році пройшла стажування в Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща).

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

Навчально-методичні та наукові публікації

Автор близько 100 наукових праць, з яких понад 40 навчально-методичного характеру, у тому числі 3 у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

ORCID ID: 0000-0002-5242-7845.

Індекс Гірша в Google Академія – 4.

 

Основні публікації

 1. Yatsiv I., Fediv I., Yatsiv S., Fediv R., Miller M. Famine and Russia’s war against Ukraine. International Journal of Environmental Studies. 2023. DOI: https://doi.org/10.1080/00207233.2023.2170589. (Scopus)
 2. Savka M., Cherneviy Yu., Yatsiv I., Balaniuk I., Shelenko D., Yatsiv S. Forecasting parameters of farm development at the regional level using the Stella program. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2022. Vol. 44(2). P. 209-222. DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2022.22. (Web of Science)
 3. Yatsiv I., Yatsiv S., Smulka O. Formation of Production Technological Efficiency in the Agricultural Enterprises of Ukraine. International Journal of Information Technology Project Management. 2022. Vol. 13, Issue 2. P. 1-10. DOI: https://doi.org/10.4018/IJITPM.311843. (Scopus, Web of Science)
 4. Яців С.Ф. Роль господарств населення у формуванні продовольчої безпеки країни.Аграрна економіка. 2022. Т. 15, № 1-2. С. 106-114. (Index Copernicus)
 5. Яців С.Ф. Вибір стратегії розвитку підприємства. Вісник ЛНУП: Економіка АПК. 2022. № 29. С. 89-94. (Index Copernicus)
 6. Руліцька К., Яців С. Функціонування підприємств в умовах загострення невизначеності через пандемію. Аграрна економіка. 2020. Т.13, № 3-4. С. 68-76. (Index Copernicus)
 7. Яців С.Ф., Яців І.Б. Збутова діяльність фермерських господарств. Аграрна економіка. 2019. № 3-4. С. 77-84. (Index Copernicus)
 8. Щербата І.В., Яців С.Ф. Використання інструментарію теорії ігор при визначенні спеціалізації сільськогосподарського підприємства. Вісник ЛНАУ: Економіка АПК. 2019. № 26. С. 129-134. (Index Copernicus)
 9. Yatsiv I., Yatsiv S. Social functional strategy to secure competitive capacity of agricultural enterprises. Conceptual aspects management of competitiveness the economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko. Przeworsk: WSSG, 2019. Vol. 1. P. 204-212.
 10. Яців С.Ф., Яців І.Б. Особливості формування конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств. Економічний аналіз: зб. наук. праць ТНЕУ. 2018. Т. 28, № 1. С. 278-285.
 11. Яців С.Ф. Особливості інтенсифікації виробництва окремих видів продукції в сільськогосподарських підприємствах. Аграрна економіка. 2017. Т.10, № 3-4. (Index Copernicus)
 12. Яців С.Ф. Концентрація виробництва як чинник розвитку свинарства в сільськогосподарських підприємствах. Аграрна економіка. 2016. Т. 9, № 3-4. С. 97-104. (Index Copernicus)
 13. Яців С.Ф., Станько В.Ю. Формування ефективності м’ясного скотарства у сільськогосподарських підприємствах. Агросвіт. Науково-практичний журнал. 2016. № 13-14. С. 12-17.
 14. Яців С.Ф. Варіанти розвитку м’ясного скотарства України. Вісник ЛНАУ: Економіка АПК. 2015. № 22(1). С. 149-158.
 15. Горбонос Ф.В., Янковська Л.А., Павленчик Н.Ф., Павленчик А.М., Семчук Ж.В., Яців С.Ф. Кооперація в агробізнесі: підручник. Львів, 2011. 360 с.
 16. Яців І.Б., Яців С.Ф. Регіональний ринок м’яса: ефективне функціонування і перспективи розвитку: монографія. Львів, 2008. 185 c.