Черевко Ірина Василівна – доктор економічних наук, професор кафедри економіки.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2006 рік – з відзнакою закінчила економічний факультет Львівського державного аграрного університету за спеціальністю «Менеджмент організацій» із присвоєнням кваліфікації магістра з менеджменту організацій.

Кандидат економічних наук з 2008 року.

Вчене звання доцента кафедри економіки підприємства присвоєно у 2012 році.

Доктор економічних наук з 2021 року.

Призначена на посаду професора кафедри економіки у 2022 році.

З 2023 року – експерт з питань акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти (Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти», Державна служба якості освіти України).

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 17 років, у тому числі у даному закладі – 17 років.

Основні навчальні курси, які веде викладачка: для здобувачів ступеня доктора філософії – «Економіка світового сільського господарства», «Організація ринку сільськогосподарської продукції»; для студентів ОС «Магістр» – «Інтелектуальний бізнес»; для студентів ОС «Бакалавр» – «Інтелектуальна власність», «Право інтелектуальної власності», «Академічна доброчесність», «Основи кібербезпеки та цифрова економіка».

Коло наукових інтересів і напрямів досліджень:  теоретико-методологічні основи зрівноваженого розвитку сільських територій, економіка нішевого сільського господарства, інтелектуальна власність, економіка природокористування, економіка світового сільського господарства.

Дійсний член наукової організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва».

2007–2019 рік – відповідальний секретар наукового фахового журналу ЛНАУ «Аграрна економіка».

2020 рік – член редколегії наукового фахового журналу ЛНУП «Вісник ЛНУП: Економіка АПК».

2022 рік – член редколегії наукового фахового журналу ЛНУП «Аграрна економіка».

З 2022 р. – член редколегії міжнародного наукового журналу «Nauki Ekonomiczne», Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku (e-ISSN 2719-5368, ISSN 2719-4175).

Керує підготовкою 2 аспірантів очної денної форми навчання.

2018 р. – отримала сертифікат володіння польською мовою B2 (Centrum Kulturalno-Oświatowe «Orzeł Biały», Львів).

У 2017 році пройшла стажування в Державній вищій технічно-економічній школі ім. Броніслава Маркевича (м. Ярослав, Польща).

У 2020 році – підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету за напрямом «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

У 2021 році – підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету за напрямом «Організація навчального процесу у закладах освіти за допомогою сучасних інноваційних технологій, а також можливості інтегрування різних систем та платформ у єдине віртуальне навчальне середовище».

Лютий 2021 р. – підвищення кваліфікації на тему «Академічна доброчесність. Інституціональна система підтримки академічної доброчесності та "антиплагіатні" сервіси» (ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»).

Березень 2021 р. – підвищення кваліфікації за видом навчання за програмою підвищення кваліфікації онлайн-форуму «Цифрові трансформації в освіті, бізнесі, IT та культурі».

Липень 2021 р. – підвищення кваліфікації за курсом «Інтелектуальна власність та основи патентознавства» (Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»).

Лютий 2022 р. – участь у науково-практичному семінарі з підвищенням кваліфікації на тему «Комерційна таємниця. Організація захисту комерційної таємниці на підприємстві, в організації, установі тощо» (ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»).

Лютий 2022 р. – підвищення кваліфікації в Офісі доброчесності НАЗК за курсом «6 кроків до доброчесності: від теорії до практики».

Квітень 2022 р. – «Навчати та навчатись в умовах війни – наші сили і виклики» (SoftServe/IT academy).

Червень 2022 р. – тренінг «Академічна доброчесність як рушійна сила підвищення якості вищої освіти: кейси акредитаційної експертизи».

Липень 2022 р. – пройшла підвищення кваліфікації як учасник проєкту з розвитку співпраці бізнесу та університетів «Uni-Biz Bridge», який присвячений розвитку soft-skills викладача.

У травні-червні 2022 р. пройшла науково-педагогічне підвищення кваліфікації у Центрі українсько-європейського наукового співробітництва (НУ «Одеська юридична академія») за програмою «Освітній процес в умовах воєнного стану в Україні».

Лютий 2023 р. – закінчила сертифікований курс «Вступ до кібербезпеки» (Cisco Networking Academy).

Січень-лютий 2023 р. – підвищення кваліфікації та акредитація на інтегрування курсу «Створення та розвиток IT-продуктів» (Product IT Foundation for Education, GENESIS).

Січень-лютий 2023 р. – підвищення кваліфікації «Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів та магістрів в країнах Європейського Союзу та України» (30.01. – 06.02.2023 р., Instytut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Польща; Educators and Scholars International Foundation, Україна).

Жовтень 2022 р. – квітень 2023 р. – стажування в Державній вищій технічно-економічній школі ім. Броніслава Маркевича (м. Ярослав, Польща).

Навчально-методичні та наукові публікації

Має 168 публікацій, з них 130 наукових та 38 навчально-методичного характеру, у тому числі 4 статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

ORCID ID: 0000-0002-8411-6136.

Web of Science Researcher ID: AAF-8615-2021.

Scopus Author ID: 57842279000.

Індекс Гірша (h-index) в Google Scholar 7.

Профіль науковця у Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=M1jh9CAAAAAJ&hl=uk

 Основні публікації

 1. Cherevko I. Challenges for fodder production in Ukraine during the war. Rural Sustainability Research. 2022. Vol. 48, № 343. P. 24-33. DOI: https://doi.org/10.2478/plua-2022-0013. (Scopus)
 2. Черевко І.В., Черевко Г.В. Органічне сільське господарство як шлях його екологізації в контексті циркулярної економіки. Захист і відновлення екологічної рівноваги та забезпечення самовідновлення екосистем: колект. моногр. / за заг. ред. Т.О. Чайки. Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2023. 308 с. С. 203-210.
 3. Cherevko I., Tkachuk V., Cherevko H., Syrotyuk H., Syrotyuk S. Solar Energetics in Ukraine and the Experience of the Visegrad Group Countries. Scientific Horizons. 25(3). P. 85-97. DOI: https://doi.org/10.48077/scihor.25(3).2022.85-97. (Scopus)
 4. Черевко І.В. Кормовиробництво і кормозабезпечення в умовах сучасних викликів – актуальні тренди та досвід Польщі. Аграрна економіка. 2022. Т. 15, № 1-2. С. 93-105. DOI: https://doi.org/10.31734/agrarecon2022.01-02.093. (Index Copernicus)
 5. Cherevko I., Cherevko H. Organic niche agriculture in the sustainable development of rural areas. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2022. Vol. 22, Issue 1. P. 75-87. (Web of Science)
 6. Cherevko I., Kolodiichuk V., Dubnevych Y., Voinycha L., Kolodiichuk I. Definition and classification of waste in the agricultural enterprises’ business activity. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2022. Vol. 22, Issue 1. P. 331-340. (Web of Science)
 7. Черевко Г.В., Черевко І.В. Вирощування та експорт нішевих культур – новий вектор кооперації в Україні. Яке майбутнє сільськогосподарських кооперативів?: колект. моногр. / за ред. В. Зіновчука. Житомир: Поліський національний університет, 2022. 275 с. С. 153-171.
 8. Черевко І.В. Формування експортного потенціалу нішевих культур у контексті зрівноваженого розвитку сільських регіонів: монографія. Львів: Галицька видавнича спілка, 2021. 488 с.
 9. Cherevko I., Cherevko H. Efficiency of niche agriculture in Ukraine. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Problemy Rolnictwa Światowego. 2020. T. 20 (XXXV), zeszyt 4. S. 18-28. DOI: https://doi.org/10.22630/PRS.2020.20.4.19. (Index Copernicus)
 10. Черевко І.В. Зрівноважений розвиток сільських регіонів та нішеве сільське господарство як його чинник в Україні. Latest Technologies of Neo-industrial Transformations: Financial, Legal and Sociological Aspects. Gutsalenko L., Liashenko V., Sukach O. and others: Collective monograph [Ed. by Doctor of Economics Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.]. Austria, 2020. P. 102-140.
 11. Черевко І.В. Нішева інноватизація сільського господарства в контексті продовольчої безпеки країни. Екологічні інновації у підвищенні економічної та продовольчої безпеки України: колект. моногр. / за ред. Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб, О.О. Горба. Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2020. С. 51-60.
 12. Черевко І.В. Нішеві енергетичні культури як чинник енергонезалежності сільських територій. Енергоефективність і енергонезалежність сільських територій: передумови формування та функціонування: колект. моногр. / за ред. Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб, О.О. Горба. Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2020. С. 49-58.
 13. Черевко І. Проблеми і тенденції розвитку нішевого конопляного агробізнесу в Україні. Вісник ЛНАУ: Економіка АПК. 2020. № 27. C. 121-125. DOI: https://doi.org/10.31734/economics2020.27.121. (Index Copernicus)
 14. Черевко Г.В., Черевко І.В., Василенька Н.І. Економіка природокористування. Львів: Ліга-Прес, 2013. 700 с.
 15. Черевко (Сембай) І., Васьківська К. Функціонування сільськогосподарських підприємств у контексті розвитку сільських територій: наукові основи, стан і перспективи. Львів: ПАІС, 2009 р. 196 с.