Колач Світлана Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У 1998 році закінчила Львівський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит».

З 2002 року – на науково-педагогічній роботі.

З 2009 року – кандидат економічних наук.

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента.

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 27 років, у тому числі у даному закладі – 21 рік.

Викладає навчальні дисципліни для студентів ОС «Бакалавр» – «Економічна безпека підприємства», «Економічна теорія», «Внутрішній економічний механізм підприємства», «Тіньова економіка».

Основні напрями наукових досліджень: ефективне функціонування сільськогосподарських підприємств; забезпечення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств; вплив різних форм власності на економічні системи суспільства.

У 2017 році пройшла підвищення кваліфікації у Львівському національному університеті ім. І. Франка на кафедрі економічної теорії та маркетингу. Тематика підвищення кваліфікації: «Нові напрямки у педагогічній діяльності».

У 2019 році пройшла стажування у Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща).

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

У 2021 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету за напрямом «Організація навчального процесу у закладах освіти за допомогою сучасних інноваційних технологій, а також можливості інтегрування різних систем та платформ у єдине віртуальне навчальне середовище».

Навчально-методичні та наукові публікації

Автор близько 100 наукових праць, з них понад 50 навчально-методичного характеру, у тому числі 1 у періодичному виданні, яке включене до наукометричної бази Web of Science.

ORCID ID: 0000-0001-8650-4696.

Індекс Гірша у в Google Академія – 3.

Основні публікації

  1. Колач С.М. Аналіз інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств Львівської області. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 165-річчю заснування Львівського національного аграрного університету та 50-річчю створення кафедри обліку та оподаткування, 17-19 берез. 2021 р. Част. 2. Львів, 2021. С. 282-284.
  2. Kolach S.M., Mironchuk Z.P., Maletska O.I. Organization of accounting information protection in cyber security. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю: матеріали III міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 21 квіт. 2021 р. Полтава, 2021. С. 45-51.
  3. Колач С.М. Теоретичний аналіз розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах економічної інтеграції. Вісник ЛНАУ: Економіка АПК. 2021. № 28. C. 51-57. (Index Copernicus)
  4. Колач С., Зеліско Н., Василина О. Приватна та державна форми власності, їх взаємодія і вплив на розвиток сільських територій в економічній системі: матеріали XXI Міжнародного науково-практичного форуму, 22-24 верес. 2020 р. Львів, 2020. С. 102-105.
  5. Kolach S., Zelisko N., Magijovych R., Vasylyna O. Influence of marketing instruments on the formation and use of marketing potential of agricultural enterprises. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2020. Vol. 20, Issue 3. P. 663-669. (Web of Science)
  6. Колач С.М. Організація підприємств аграрної сфери в умовах економічної інтеграції. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали XXXII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Переяслав, 30 листоп. 2020 р. Переяслав, 2020. С. 50-51.
  7. Колач С.М., Булик О.Б., Келеберда Т.В. Теоретичні та практичні засади розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації як одного з основних напрямів відродження аграрного сектору національної економіки. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2019. Т. 24. Вип. 5(78). С. 100-112. (Index Copernicus)
  8. Колач С.М., Василина О.Р. Приватна та державна форми власності, їх взаємодія і вплив на економічну систему. Вісник Львівського національного аграрного університету: Економіка АПК. 2019. № 26. С. 56-60. (Index Copernicus)
  9. Колач С.М., Василина О.Р. Фізико-економічні виміри глобальних стратегій України XXI століття. Аграрна економіка. Науковий журнал Львівського національного аграрного університету. 2018. Т. 11, № 1-2. С. 94-99. (Index Copernicus)
  10. Колач С.М., Зеліско Н.Б., Василина О.Р. Формування моделі екологічно обґрунтованого розвитку економіки у співвідношенні з тенденціями глобалізації. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 22. Част. 1. С. 128-133.