Василенька Надія Іванівна – кандидат економічних наук, доцент.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2004 р. – з відзнакою закінчила економічний факультет Львівського державного аграрного університету за спеціальністю «Менеджмент організацій» із присвоєнням кваліфікації менеджера-економіста з правової діяльності.

2004 р. – зарахована аспірантом кафедри аграрної і міжнародної економіки.

2006 р. – проходила стажування у Рільничій академії м. Вроцлав (Польща).

2007 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування та використання персоналу в системі ресурсозабезпечення сільськогосподарських підприємств» зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (Львівський національний аграрний університет).

У травні 2008 р. рішенням спеціалізованої вченої ради Львівського національного аграрного університету Міністерства аграрної політики України присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

З 2006 р. – асистент кафедри економіки підприємства і міжнародної економіки ЛНАУ.

З 2009 р. – старший викладач кафедри економіки підприємства і міжнародної економіки ЛНАУ.

2009–2011 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України (стипендія для молодих вчених).

З 2014 р. – доцент кафедри економіки.

Читає навчальні дисципліни: для студентів ОС «Магістр» – «Інтелектуальна власність», для студентів ОС «Бакалавр» – «Економіка природокористування», «Економіка підприємства».

Коло наукових інтересів і напрямів досліджень охоплює теоретико-методологічні основи еколого-економічного розвитку сільських територій та його трудового потенціалу.

2008–2015 рр. – здійснювала керівництво роботою студентського наукового гуртка «Економіст».

Навчально-методичні та наукові публікації

Опубліковано понад 57 наукових і 48 навчально-методичних праць.

 Основні публікації:

  1. Василенька Н. І., Щербата І.В., Бернацька І.Я. Стратегія розвитку трудової активності сільського населення Львівської області. Аграрна економіка. 2014. Т. 7, № 1-2. С. 26-34.
  2. Василенька Н.І. Нові складові спільної аграрної політики Європейського Союзу. Вісник Львівського національного аграрного університету : економіка АПК. 2014. № 21(1). С. 183-188.
  3. Черевко Г.В., Черевко І.В., Василенька Н.І. Економіка природокористування. Львів: Ліга-Прес, 2013. 700 с.
  4. Василенька Н.І. Паритетність міжгалузевих відносин та розширене відтворення трудового потенціалу в АПК. Аграрна економіка. 2013. Т. 6, № 1-2. С. 66-69.
  5. Матеріальний добробут сільського населення: трудові виміри та особливості регулювання. Економіка АПК. 2013. № 7(225). С. 105-112.
  6. Василенька Н.І. Особливості розвитку та специфіка використання персоналу в аграрній сфері. Аграрна економіка. 2012. Т. 5, № 1-2. С. 76-80.
  7. Василенька Н.І. Органічне землеробство як складова диверсифікації сільськогосподарського виробництва. Вісник ЛНАУ: економіка АПК. 2012. № 19 (1). 475 с. С. 68-75.
  8. Василенька Н.І., Щербата І.В. Екосоціальна складова концепції державної цільової програми сталого розвитку сільських територій на період до 2020 р. Інноваційна економіка. 2011. № 4(23). С. 274-278.
  9. Василенька Н.І., Черевко Г.В. Формування та використання персоналу в системі ресурсозабезпечення сільськогосподарських підприємств: монографія. Львів, 2008. 209 с.
  10. Василенька Н.І. Екологічні господарства – напрям гармонізації розвитку трудового потенціалу та природного довкілля сільських регіонів. Вісник ЛНАУ: Економіка АПК. 2008. № 15. С. 523-527.