24 квітня 2024 року відбулася зустріч з представниками компанії «ADS» з обговорення проєктів освітньо-професійних програм кафедри економіки зі спеціальності 051 «Економіка». З боку компанії «ADS» були присутні: Петро Кожель – заступник генерального директора, Роман Думін – керівник відділу продажів. Зі сторони ЛНУП участь в обговоренні взяли в.о. завідувача кафедри економіки, к.е.н., доцентка Ганна Сиротюк та керівник відділу акредитації та ліцензування у ЛНУП, к.е.н., доцентка Лілія Войнича.
Ганна Сиротюк наголосила на важливості та необхідності обговорення якості та наповнення освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів у їх логічній послідовності та зв’язку.
Петро Кожель та Роман Думін зауважили, що освітньо-професійні програми сформовані відповідно до суспільних потреб, враховують тенденції розвитку економіки країни, запити бізнесу у висококваліфікованих фахівцях.
Лілія Войнича підкреслила, що така співпраця дуже важлива, оскільки дана компанія активно впроваджує у роботу сучасні технології у сфері управління виробництвом та оцінки ефективності бізнесу, що дозволить студентам отримати знання, практичний досвід і вміння, необхідні для вирішення проблем у сфері економіки та бізнесу.
Протягом зустрічі обговорили, які компетентності, навчальні дисципліни, елементи практичної підготовки будуть актуальними для сучасних економістів рівнів бакалавра та магістра, а також окреслили перспективи подальшої співпраці.