Відкрите заняття – одна з основних форм удосконалення методики викладання, підвищення педагогічної майстерності, обміну досвідом роботи тощо.
Під час занять застосовуються сучасні інформаційні технології, різноманітні методи та інструменти, такі як дискусії, презентації, кейси, що робить процес навчання більш цікавим та інтерактивним, дає змогу студентам показати хорошу результативність та високий рівень володіння теоретичним та практичним матеріалом.
Відкриті заняття продемонстрували високий рівень професійної компетенції та педагогічної майстерності викладачів кафедри.